Gyászhírek 2015. szeptember 25.

Gyászhírek 2015. szeptember 25.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, NYAKÓ JÁNOS (Ottomány) életének 65. évében békében elhunyt. Temetése szeptember 25-én 14 órától lesz az ottományi ravatalozóból. A gyászoló család.


Fájó szívvel vesszük tudomásul, hogy szeretett testvérünk, sógorunk és nagybátyánk, NYAKÓ JÁNOS elhunyt. Részvétünket fejezzük ki családjának. Testvére Jucika, Laci, Anikó, Julcsi és Julcsika, Pisti és Zsolt.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága, jó testvéremtől, NYAKÓ JÁNOSTÓL. Emlékét szívemben fájdalommal őrzöm. Soha el nem felejtelek, Isten nyugtasson békében. Szerető testvére Mancika.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Nyakó József polgármesternek és családjának a szeretett testvér és rokon, NYAKÓ JÁNOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Nyakó József RMDSZ-elnöknek és családjának a szeretett testvér és rokon, NYAKÓ JÁNOS
elhunyta miatti gyászukban. Az RMDSZ érmihályfalvi szervezetének választmánya.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett sógorunktól és nagybátyánktól, NYAKÓ JÁNOSTÓL és együttérzésünket fejezzük ki családjának. Jurjac Éva és családja.

*

Megrendülve és fájdalommal vesszük tudomásul, hogy a szeretett testvér és sógor, NYAKÓ JÁNOS eltávozott közülünk. Részvéttel gondolunk családjára. Szerető öccse József és sógornője Irénke.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, NYAKÓ JÁNOSTÓL váratlan elhunytakor. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Unokahúga Éva, Mircea, Donáta és Dávidka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, testvér, nagybácsi és rokon, NYAKÓ JÁNOS
elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc és családja.

*

„Az embernek napjai olyanok, mint a fű,/úgy virágzik, mint a mező virága./Ha végigsöpör rajta a szél, vége van,/még a helyét sem lehet felismerni./De az Úr szeretete mindörökké/az istenfélőkkel van,/ és igazsága még az unokákkal is,/azokkal, akik megtartják szövetségét,/és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével”. (Zsolt 103,15-18). Fájó szívvel, de Isten Igéje által megvígasztalva emlékezünk TOLVAJ LÁSZLÓRA, egykori mezőbaji lelkipásztorra, akit 5 évvel ezelőtt hazahívott Ura a mennyei szolgálatra. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára, SZABÓ SÁNDOR IMRE (autó villamosságszerelő – Bihar). „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott, két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Szíved súgta Isten veletek! Most már csak azt kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes! Bánatos felesége: Rózsika, lánya Tünde, veje Dávid, unokái Kamilla és Sanyika, keresztfia Gyula.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, anyósra, GÁL ERZSÉBETRE
halálának 18. évfordulóján. Az örökké bánatos Kósa és Szőke család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk az imádott nagyszülőkre, szülőkre, HORVÁTH TERÉZRE kinek drága, jó szíve, 7 éve szűnt meg dobogni és HORVÁTH KÁROLYRA, akit 10 és fél éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Legjobb nagyszülők, szerető szülők.” Ezek voltatok ti. Drága, jó nagymamám, imádott nagytatám. Úgy hiányoztok, hogy azt elmondani sem tudnám. Legboldogabb unokádból egy szomorú, megtőrt szívű ember lettem. Aki elfelejteni titeket sohasem fog és amíg él, mindig szeretni fog benneteket. Szeretlek Mama, szeretlek Tata! „Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Bánatos unokátok Évike, fiatok Karcsi, unokavejetek Józsi.

*

21 éve annak a szomorú napnak, amikor hirtelen elhunyt a szeretett feleség, édesanya, nagymama, sógornő, MÁRTON IRÉN
(szül. MURVAI). „Veletek vagyok a nap fényében, a szellőben, bennetek vagyok, s bennetek tovább élek… Szeressétek egymást és magatokat, így engem is tovább szerettek. S, ne felejtések, a felhők mögül mindig kisüt a nap!” Emléke legyen áldott, és a föld melyben pihen. Józsi.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető apára, apósra, nagytatára, SZABÓ SÁNDORA,
akit holnap lesz 2 éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Emlékezik rá fia Sanyi, menye Livia, unokái Rebecca és Ruben.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a szeretet apa, após, nagyapa, ID. RICHTER JÓZSEF, 4 hónapja átadta lelkét Teremtőjének. Múlnak a napok, telnek a hónapok emléke szívünkben örökké megmarad. Nyugodjon békében.
Emléket örökre megőrzi a bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, VASS IRÉNRE,
aki 6 hete búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Számunkra soha nem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok. Az ő szíve pihen a mienk vérzik, a fájdalmat már csak az élők érzik. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki. Megemlékező szentmise 26-án reggel 8 órakor az ősi Kiss Teréz-templomba. A bánatos, gyászoló család.

*

„Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam.” (Weöres Sándor)
GERE ERZSÉBET ROZÁLIA, FLORUCZÓ MARGIT, KOVÁCS MIKLOS, HALMAJAN AURICA, FILDAN GAVRIL, BONCI ELISABETA, BREDEAN MARIA, LUNCAN DANIEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk unokaöcsémre, SZABÓ SÁNDOR IMRÉRE (volt autovillanyszerelő, Bihar) akit hat hónapja, 58 évesen ragadott el a kegyetlen halál. „Vágytam még maradni szeretteim között,/de a sors végül ellenem döntött./Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett,/amit mondtam volna, tudja, aki engem szeret.” Nyugodj békében!
Nagynénje Margit, férje Gyula, unokatestvére Edit és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, KINCSES LÁSZLÓRA, akinek 1 éve a temető csendje nyújt örök nyugodalmat. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Soha nem feledünk el. Testvére Szikszai Magda és családja.

*

Szomorú egy év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük SANYÓ FERENCET (Asszonyvására). „Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,/virágot csak a sírodra vihetünk.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér, IUHÁS IRÉN (Timaróczki Irén) életének 85. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2015.09.25-én lesz, pénteken délután 14 órától a városi kápolnából, a Rulikowski temetőben. Emléke legyen áldott. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, VERES MARGITRA (szül. SEPSI, Kügypuszta),
aki 12 éve távozott el szerettei közül. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Lányai: Csilla és Margit és családjaik.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem 3 éve elhunyt férjemre, PORKOLÁB SÁNDORRA. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. „Csak azok halnak meg, akit nem emlegetnek.” Szerető felesége, Böbe.

*

Nagyon szomorú 30 év telt el a szeretett édesapa és nagyapa, KEREKNYEI SÁNDOR (Érkörtvélyes) halála óta. Emléke örökké szívünkben él. Leányai Erzsike, Irénke, unokái Pityuka, Erika, unokamenye Aurika, unokaveje Misi és dédunokája Vivien.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára, TÁRNOK IRMÁRA (szül. BAGDI), aki 4 éve, hogy örökre itthagyott bennünket. „Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp/mikor felkeressük végső nyughelyedet./ Letesszük sírodra virágaink csokrát,/örökös álmodért elmondunk egy imát./Őrködj sírja felett drága, jó Istenem, hogy nyugalmát ne zavarja semmi sem.” Szerető családod.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk drága, jó férjemre, a szerető édesapára, apósra, nagyapára, TÖRŐ SÁNDORRA (TATUS), aki egy éve csendesen alszik a bihari temetőben. „Megállt a szív, amely szeretett,/megpihent a kéz, mely vezetett./Kezed munkáját mindenütt látom,/visszatérted hiába várom./Úgy mentél el azon a szomorú éjjelen/ahogy éltél, halkan, csendesen./Csak a szíved súgta szeressétek egymást,/ha én már nem leszek.” Emléked szívünkben őrizzük. Szerető családod: feleséged Ilonka, lányod Emília, fiaid Sanyi, Imi, vejed Zsiga, menyed Anikó, unokáid Melánia, Evelin, Norbi, Imi, Barni.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól, a nagymamától, KATRA ILONÁTÓL. Temetése szombaton, szeptember 26-án 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Fiai Levente és Attila, menye Melinda, unokái Nándor és Zsombor.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki GAGYI ANNAMÁRIA tanító néninek és családjának a szeretett nagymama elvesztése miatti gyászukban. A biharszentjánosi második osztály és a szülői közösség.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk születésnapján a legdrágább férjre, apára, nagyapára, KÖTELES ISTVÁNRA.
Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökké emlékezünk. Szerető feleséged, lányaid Ildikó, Marika, vejed Tamás, unokáid Myrtill és Loránt.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a NYAKÓ családnak a szeretett férj, édesapa és após elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, pihenése legyen csendes! A Dari és a Dormány család.

*

Fájdalommal és megtört szívvel búcsúzom tőled drága, egyetlen barátnőm, testvérem, GERE ERZSÉBET (Zsicike).
Édesanyám helyett édesanyám voltál, szereteted, jóságod örökre szívembe zárom. Én vagyok a feltámadás és az élet: Aki hisz énbennem, ha meghal is él. A viszontlátás reményében búcsúzik tőled: Joli és családja.

*

„Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg…” (Jel. 14:13) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett GERE ERZSÉBET ROZÁLIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nagy Viola és leánya Renáta.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
GERE ERZSÉBET elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A nagyváradi „Sion Hegye” pünkösdi gyülekezet.

*

Fájó szívvel emlékezünk keresztanyámra, HEGEDÜS MÁRIÁRA halálának 6. évforulóján. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” Keresztfia Jancsi és családja.

*

Mély részvétünket fejezzük ki unokatestvérünknek és családjának, ÁGINAK, nagynénénk, TARR ÁGNES elhunyta miatt ézett mély fájdalmukban. Keresztlánya Ida, unokatestvérei: Irma, Vilma, Gizi.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédire, KEREZSI PIROSKÁRA (szül. Oláh, Bors), februárban volt 35. évfordulójára. „Megállt a szív mely élni vágyott, pihen a kezed mely dolgozni imádott. Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok, veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.” Emlékezünk a szeretett édesapára, nagyapára, déditatára, ID. KEREZSI BÉLÁRA halálának 24. évfordulóján. „Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt amit ő megélt. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökké él és ott is marad. Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen!” Gyermekei, menyei, unokái, dédunokái.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, GERE ERZSÉBET, életének 82. évében türelemmel viselt rövid betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2015. szeptember 25-én, pénteken 13 órakor a biharpüspöki református kápolnából. Szerető fia Miklós.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, GERE ERZSÉBETTŐL, aki életének 82. évében csendesen megpihent. Megállt a szíved, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Búcsúzik szerető lánya Ica, veje Laci, unokái Gabriella és Anita.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, GERE ERZSÉBETTŐL, aki életének 82. évében átadta lalkét Teremtőjének. Pihenj, te drága szív, megszűntél dogobni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Búcsúznak unokái Csilla és Zsolt, unokamenye Ani.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a nagyon szeretett kollégától és baráttól, SOMOGYI DÁNIEL pszihológustól, aki türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után 2015. szeptember 21-én távozott az élők sorából. Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal. A Weber és a Fodor család.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, ID. KOVÁCS KÁROLYRA (Fugyi, a nagyváradi Hőerőmű, CET volt sofőrje). „Minden múlandó ezen a világon, mint harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet.” Szerettei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, az édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ANTON SÁNDORRA
halálának 1. évfordulóján, valamint az édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, ANTON IRÉNKÉRE
halálának 8. évfordulója alkalmából. Emlékező szentmise ma, 25-én este 6 órakor a Szent László-templomban. Szívünkben örökké élni fognak. Nyugodjatok békében! Emlékeznek rátok: leányotok, vejetek, menyetek, unokáitok, dédunokátok.

*

Szeretett szüleimre emlékezem, KISS JÓZSEFRE elhunytának 50. évfordulóján, és édesanyámra, TONCZ VETURIÁRA
elhunytának 34. évfordulóján. Emléküket szeretettel őrzöm. Nyugodjanak békében! Kiss József.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, EGYEDI LAJOSRA, aki 11 éve távozott közülünk. Aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol marad. Felesége Margit, lánya Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 6 hónapja örökre itthagyott bennünket a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KARIKÁS ANDRÁS (Hegyközújlak).
Elmentél pedig sok dolgod lett volna még.
Megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,
De lelkünk egy darabja utadon elkísér.
Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos felesége Erzsébet, lánya Erzsike, veje Józsi és imádott unokája Krisztián.

*

Fájó szívvel emlékezünk JOLJÁRT ATTILÁRA halálának 10. évfordulóján. Drága emléke él és élni fog. Őrködj sírja fölött drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen! Családja.

*

Szomorú 6 hónap telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük szerettünket, NOSZEK IMRÉT. Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zárjuk.
Emlékezik rá bánatos lánya Éva, veje Sándor és unokája Mónika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. KŐVÁRI ERZSÉBETRE (szül. SIMON, Bihar),
aki egy éve távozott el közülünk. Míg élünk, soha el nem feledjük. Nyugodjon békében! Emlékeznek: lánya, veje, unokái: Ágnes és Zoltán.

*

Fájó szívvel emlékezünk PAUL ISTVÁNRA, aki 6 hónapja nincs közöttünk. „Ránézek fényképedre, látom szemed ragyogni, érzem az arcomon a könnyet lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi fáj, mi a bajom, azt felelném, a szívem fáj, mert hiányzol nagyon. Halál után jön az örök élet, ott majd te vársz rám és én átölellek téged.” Bánatos felesége Etelka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, TÓTH ILONÁRA (Bihar). „Vágytam még maradni szeretteim között, de a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondhattam volna, tudja, aki engem szeretett.” Emlékét őrzi a távolban élő lánya Kati és családja, menye Ibi és családja.

*

„Nem fogom már elgyengült kezed, / Nem simitom már őszülő fejed./ Nem tekint rám aggódó szemed/ Marad a csend, mindent köszönök neked.” Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága, jó férjemre, PAPP GYULÁRA
(szül. Kovácsi), aki 6 hete rövid betegség után itthagyott bennünket.
„Elhagytad a házat amit szerettél,
Itthagytál minket, akikért küzdöttél.
Bocsásd meg ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
A csend ölel át és a szeretet.
Búcsúzni akartál, de nem volt annyi erőd,
Mert lassan, csendesen elfogyott az időd.”
Bánatos feleséged Erzsike, lányaid Mónika, Andrea, vejeid Szabolcs, Sándor, unokáid Lara, Maja.