Gyászhírek 2015. szeptember 23.

Gyászhírek 2015. szeptember 23.
Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy drága osztálytársunk, KISS ANDRÁS LEVENTE szeretett édesapja tragikus körülmények között elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A IX. D osztályközössége és osztályfőnöke.


KARÁCSONDI ANNA-MÁRIA (Kati néni) szeretteinek kívánunk vígasztalódást a Zsoltár 103, 1–4 verseivel: „Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.” Az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége.

*

Köszönjük mindenkinek a vigasztaló szavakat, koszorúkat, a temetésen való részvételt, amivel fájdalmunkat enyhíteni próbálták édesapánk, TAPASZI JENŐ temetésén, Biharszentjánoson, 2015. szeptember 21-én. Örök szeretettel emlékezünk az édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, TAPASZI VERONIKÁRA, aki egy éve adta vissza lelkét Teremtőjének. A gyászoló család: lányai: Irénke és Emike, unokái: Zoli, Zsiga és családjaik.

*

Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy drága, jó fiam, NAGY LÁSZLÓ a CET volt dolgozója, életének 56. évében elhunyt. Temetése szeptember 23-án szerdán 11 órakor a városi kápolnából. Örökké bánatos édesanyja.

*

Halálának 20. évfordulóján emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, NAGY SAROLTÁRA (volt berettyószéplaki tanítónő). A gyászoló család.

*

„Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itthagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.” Fájdalommal emlékezünk halálának 1. évfordulóján a családját mindenek felett szerető férjre, apára és nagyapára, ŢIGANI STEFÁNRA (STEFI). Szerető családja.

*

„…Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.” (1 Kor. 15,43) NAGY LÁSZLÓ, POP ILEANA, ADRIAN ALIN CĂTĂLIN.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop temetkezési Vállalat.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk, COROIU NICOLAE ZENO elhunyta miatt érzett fájdalmunkban mellettünk voltak, és utolsó útjára elkísérték. A megemlékezési mise szeptember 24-én, csütörtökön 18 órától lesz a nagyváradi Barátok-templomában. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 5 éve elhunyt férjre, apára, nagyapára, C. KOVÁCS JÓZSEFRE (Bihardiószeg). Jó lenne megfogni Apu két kezét, még egyszer látni csillogó szemét. Nem az a fájdalom mitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk csendesen. Letesszük sírjára virágaink csokrát, örökös álmáért elmondunk egy imát. Örökké emlékezik bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, LAKATOS SÁNDORRA, akit 35 éve ragadott el tőlünk a halál, és az édesanyára, nagymamára, LAKATOS ERZSÉBETRE (szül. KALMÁR, volt hegyközújlaki lakos), aki 10 éve távozott közülünk. Könnyes szemmel már csak a fényképedet nézzük, jóságos szeretetedet soha nem feledjük. Segítő szavad most hiányzik csak igazán, kérlek továbbra is figyelj és vigyázz reánk. Örökké bánatos lányuk Piroska, unokái Piroska, barátja Roland, Józsi, barátnője Krisztina, Sanyi, felesége Jutka és dédunokái.

*

Fájó szívvel búcsúzom egyetlen testvéremtől, SZATRÁN MARIKÁTÓL. Adj erőt, ó Uram az élőknek, hogy az eltávozott húgom hiányát el tudjam viselni. Nővéred Mimi és annak családja.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára és nagymamára, PIPÓ MAGDOLNA ERZSÉBETRE, akit 6 hónapja ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Emlékezik rád férjed Öcsi, lányaid Magdi, Melinda, fiad Sanyika, unokáid Vivi, Evelin és Robika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MAJOR IRÉNNEK szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Bors község tanintézményeinek munkaközössége.