Gyászhírek 2015. szeptember 22.

Gyászhírek 2015. szeptember 22.
Fájdalommal és könnyekkel teli 8 hónap telt el, amióta elvesztettük drága, jó tatánkat, HEID ISTVÁN, GUSZTÁVOT (1941–2015). Te nagyon szerettél bennünket, de mi is életünk végéig szeretni és siratni fogunk. Ma ünnepeltük volna a 74. születésnapodat, és az 50 éves házassági évfordulónkat, amit mindketten nagyon vártunk. Nyugodj békében drága, jó tatink! Szerető mamid és kiskutyád Morzsika.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, testvér és apatárs, id. Szokolszky István (gyógyszerész) életének 76. évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése kedden, szeptember 22-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják: fia István, menye Kinga, húga Manyó, öccse Sándor, Szilágyi Márta és Aladár.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a hosszú szenvedés után elhunyt testvérünktől, ID. SZOKOLSZKY ISTVÁNTÓL (PÖTYI). Emlékét örökké őrizzük. Manyó, Öcsi és családjaik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SZOKOLSZKI családnak. A Delia patika munkaközössége részéről.

*

Együtt érzünk MANYÓVAL és családjával szeretett bátyja, SZOKOLSZKI ISTVÁN elvesztése miatti gyászukban. A volt kosarasok és barátnői.

*

„Krisztus Jézus… megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2 Tim. 1,10)
Szomorú szívvel búcsúzunk a drága feleségtől, édesanyától, anyóstól, nagymamától, DEÁK ERZSÉBETTŐL (Biharvajda),
aki életének 85. évében hosszú, türelemmel viselt szenvedés után csendesen megpihent. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén részt vettek, osztoztak a család fájdalmában. A gyászoló család.

*

Szomorú 2 év telt el, mióta eltávozott közülünk a drága apa, nagyapa, dédapa, POCSAI GYULA. Könnyek csorognak végig arcunkon mióta elmentél. Hiányzol nagyon, emléked itt van velünk. El nem múló fájdalommal örökké szeretünk. Beléptél a kapun Isten hajlékába, légy ott is vidám, fenn a mennyországban. Hulló könnyekkel öntözzük sírodat, Isten áldja meg porlandó hamvadat. Lányai Erzsike és Jutka családjukkal.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik mellettünk álltak drága elhunytunk, VÖLGYESI TIBOR temetésén. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, GYÖRGY GIZELLA (BRÁD) rövid, súlyos szenvedés után 85 éves korában itthagyta szeretteit. Gyászolják gyerekei: Cila, Ferike és Gizi családjaikkal.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól, GYÖRGY GIZELLÁTÓL. Temetése 2015.09.23-án 13 órától. Lánya Cila, veje János és unokája Janika.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szomszédnénimtől, GYÖRGY GIZELLÁTÓL. Vere Livia és családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, MAGYAR ILONA 91 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, szeptember 22-én déli 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében.
Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól, GYÖRGY GIZELLÁTÓL. Lánya Gizi, veje Attila, unokája Móni és Edina, két dédunokája, unokavejük Laci és Attila.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk édesanyánktól, GYÖRGY GIZELLÁTÓL. Fia Feri, menye Babu és unokája Andrea.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága nagymamámtól, GYÖRGY GIZELLÁTÓL, aki rövid szenvedés után hunyt el. Unokája Móni, férje Laci és dédunokája Norbi.

*

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, / Sirassatok csendben, én a szívetekben élek.” ALBERT ISTVÁN – ATTILA,
KARÁCSONDI ANNA-MÁRIA, GYÖRGY GIZELLA, ASANACHE GERÖCS-PATRICIA-TIMEA, COCIUBA EVA, CRACIUN MATEIU, PINTEA IOAN, SILAGHI THEODOR, FECHETE MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DEÁK-SZEBENI GYÖNGYI kolléganőnknek szeretett anyósa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközpályi Elemi Iskola munkaközössége.

*

Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, CHISE GYÖRGYRE (Biharfélegyháza) halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló leánya, fia, menye és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drág,a jó édesanyára, ÖZV. KISS ERZSÉBETRE (szül. SZABÓ) halálának 12. évfordulóján, aki elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él, és örökké ott marad. Szeretettel lánya Marika és veje Misi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, MAKLUCZ GÁBOR (Székelyhíd) 2015. szeptember 20-án, életének 60. évében távozott közülünk. Temetése 2015. szeptember 22-én, kedden délután 14 órától. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára, ZSIGMOND LAJOSRA halálának 20. évfordulóján és a szeretett anyára, nagymamára halálának 19. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető lányuk Irma és családja.