Gyászhírek 2015. szeptember 18.

Gyászhírek 2015. szeptember 18.
Tíz év – sok, kevés? Mennyi minden történik a világban, egy családban is, ennyi idő alatt… De egyvalami változatlan: az emlékezés fájdalma egy elvesztett személy miatt. Tíz éve nincs közöttünk a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, CSUTAK GYÖRGY (Miki, a borbély). Emlékét, szavait, mosolyát szívünkben őrizzük tovább. Családja.


„Lábam előtt mécses a Te igéd / Ösvényem világossága.” (Zsolt 119-105) Szívünknek teljes fájdalmával emlékezünk drága szerettünkre, BIRÓ JÓZSEFNÉRA (ANNA, Érmihályfalva), aki már 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. Lánya Katalin, unokái Ildikó és Lacika, és az egész gyászoló család, valamint a Varsóczi család Nagyváradról.

*

„Elmúlt, mint száz pillanat, / S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, / Mert szívek, őrzik, nem szavak.” A veszteség örök fájdalmával szívünkben emlékezünk az egy éve eltávozott szeretett édesanyánkra, a nagymamára, anyósra, KOCSIS MARGITRA. Szerettei.

*

Örök szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, NAGY ÁGNESRE (szül. ZALÁNYI, Nagyszántó), aki hat hónapja örökre elköltözött az élők sorából mérhetetlen fájdalmat hagyva maga után. „Küzdöttél, de már nem lehet, / Csend ölel át és szeretet, / Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán szeretnek.” Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett mamára, dédnagymamára, ÖZV. NAGY ERZSÉBETRE (szül. KÖTELES, Gyanta)
halálának féléves évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Unokája Laci, felesége Edit, és dédunokája Lacika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, ÖZV. NAGY ERZSÉBETRE (szül. KÖTELES, Gyanta),
aki 6 hónapja távozott el közülünk. Míg élünk, soha el nem feledjük. Nyugodjon békében. Lánya Ica, veje Zsiga.

*

Fájó szívvel búcsúzunk adrága édesapától, BERTALAN ÁRPÁDTÓL. Temetése pénteken, szeptember 18-án délután 15 órakor a városi kápolnából a Rulikowski Temetőben. Örökre szívünkben élsz. Lányod, három kis unokád, vejed és volt felesége.

*

Megtört szívvel, mély fájdalommal emlékszünk a drága anyósra, nagymamára, LÖRINCZ IRMÁRA (szül. GÁLL), és az apósra, nagyapára, LÖRINCZ ANDRÁSRA (Kémer), aki 21. illetve 14. éve távozott szeretteik köréből. Szomorú 6 hét telt el amióta férj, apa, após, LÖRINCZ GYULA eltávozott az élők sorából. „Megállt egy nemes szív. / Mely értünk dobogott, / S, pihen az áldott kéz, / Mely értünk dolgozott. / Számunkra Te nem leszel halott, / Örökké élsz, mint a csillagok.” A gyászoló család.

*

Édesanyánkra emlékezünk halálának évfordulóján. SZABÓ ILONA (Fugyi) már négy éve itthagyott bennünket. „Elcsitult a szívem, többé már nem dobog, itthagyta a lelkem e földet, e világot, de odafenn a mennyben is rátok gondolok.” Az angyalok vigyázzanak reád. Megemlékezik rád szerető családod, férjed József, fiaid Imi, Sanyi, Zolti, Józsi és menyei Marika, Melinda.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett feleségtől, édesanyától, anyóstól, DEAC-DRAGOMIRESTI ECATERINA MARIATÓL (szül. BERECZ, élt 64 évet). A temetés szombaton 2015.09.19-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz.
Búcsúzik tőle férje, fia, menye.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, testvér, sógornő, nagynéni, SÁNDOR GIZELLA-ECATERINA
hosszú szenvedés után eltávozott az élők sorából. Temetése szeptember 18-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából.
A bánatos család.

*

Szomorú 6 hónap telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük SZAPPANOS MARIKÁT (szül. ÖTVÖS). „Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,/virágot csak a sírodra vihetünk, könnycsepp gördül végig az arcunkon,/ez azért van, mert hiányzol nagyon./Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve,/a szívünkben örökre megmaradsz.” Örökké bánatos húga Éva és férje Gyula, unokaöccse Gergő, keresztlánya Tímea, férje Norbert és kislányuk Petra.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik drága halottunkat, STOKKER TIBORT elkísérték utolsó útjára, jelenlétükkel, virágaikkal enyhíteni igyekeztek a lesújtott, megtört szívű család fájdalmát. A gyászoló család.

*

„Bús a temető csendes suttogása,/ma kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra./Pihensz sírodban örökre, csendesen,/ elfeledni téged nem fogunk soha sem./Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Szívünk melegével emlékezünk id. NYERGES IMRÉRE halálának 2. évfordulóján, a szeretett férjre, édesapára, apósra és a legjobb nagyapára. Szeretettel őrizzük drága emlékét.

*

Szívünk soha el nem múló fájdalmával emlékezünk drága halottunkra, NÉMETI JÓZSEFRE (Hegyközszáldobágy) halálának 26. évfordulóján. „Feledni téged soha nem lehet,/s oly nehéz élni nélküled./Csak az hal meg, akit elfelednek,/örökké él akit nagyon szeretnek.” Örökké bánatos lánya Ildikó és családja.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik bármilyen formában részvétüket fejezték ki felejthetetlen halottunk, LOVÁSZ GÁBOR elhunyta alkalmából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BOKOR ILDIKÓNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmukban.
Erzsike, Franciska és Piero.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára, nagyapára, dédapára, BÖSZÖRMÉNYI FERENCRE (Diószeg) halálának 31. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Lánya Piri, unokája Katika és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a három éve elhunyt id. ZSIROS LAJOSRA (Hegyközszentmiklós). „Szíved nemes volt, kezed dolgos,/életed nehéz volt, álmod legyen boldog,/de tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel./Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel.” Emlékeznek: felesége, gyermekei, unokái és dédunokái.

*

Mély együttérzéssel osztozunk, drága barátunk, KOZMA ISTVÁN édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kati és Imricskó.

*

Mély részvétünket fejezzük ki SÁNDOR LÁSZLÓNAK, szeretett felesége elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Piaţa Cetăţii lakóközössége.

*

Édesanyám, RAUCH IRÉNKE (Szentjobb) emlékére halálának 2. évfordulóján: „Lelked biztos békére talált, s te már a mennyből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Rád örökké emlékezünk.” Lányod Kati és családja.

*

Szívünk legmélyebb fájdalmával búcsúzunk szeretett barátnőnktől és volt kolléganőnktől, SÁNDOR GIZELLÁTÓL. Részvétünket fejezzük ki a bánatos családnak. Borzási Katalin, Krisztina, Attila és Cobirzan Elena.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a három éve bekövetkezett tragikus eseményre, amikor legdrágább kincsünk, a szerető feleség és gondoskodó édesanya, CZAHOLI JULIÁNNA-MARGÓ eltávozott közülünk. Az önfeláldozó szereteted éltet bennünket és a vágy, hogy őrizhessük emléked. Szentmise a rogériuszi Szent József-templomban lesz szeptember 22-én, kedden 18 órakor.
Örökké gyászoló férje Tibi, fia Szabolcs és a család minden tagja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága testvérünk, PEREI IMRE 62 évesen hirtelen elhunyt. Bánatos testvérei Ilonka, Marika, Zsuzsi és Erzsike családjaikkal.

*

Mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, PEREI IMRE életének 62. évében, 2015. szeptember 16-án hirtelen elhunyt. Temetése 2015. szeptember 19-én, szombaton 14 órától lesz a biharpüspöki temető kápolnájából. Búcsúzik tőle felesége Ida, fia Imre, lánya Ida, menye Kati, veje Attila, unokái Ági, Máté, Ádám, Nándi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, ID. PEREI IMRÉTŐL, aki búcsú nélkül itthagyott bennünket. Részvétünket fejezzük ki nővéremnek, Idának és családjának. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Testvére Imi és felesége Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk ZATYKÓ FERENCZRE (Hegyköztóttelek, élt 54 évet) elvesztésének 10. évfordulóján. „Beteg teste megpihenni tért,/ Nehéz út volt, amit ő megélt./ Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/ De szívünkben örökké él és ott is marad./ Őrködj álma felett édes Istenem,/ Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen!/ Hiányzol nagyon, hiányodat feldolgozni nem lehet,/ Csak próbálkozunk élni nélküled.” Őt soha nem felejtő felesége Anikó, szerető gyermekei Mónika, Norbi, menye Gabriella, veje Pisti és imádott unokája Henrietta, valamint násza és nászasszonya.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, ID. PEREI IMRÉTŐL, aki búcsú nélkül itthagyott bennünket. Együttérzésünket, részvétünket fejezzük ki nővéremnek, Idának és családjának. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Soha nem feledünk! Sógornője Mária és fia Zsolt.

*

Szomorú 6 hónap telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük SZAPPANOS MARIKÁT (szül. ÖTVÖS). „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Szíved súgta: Isten veletek, most már csak azt kérem tőletek, szeressétek egymást ha én már nem leszek.” Örökké bánatos édesanyja, öccse és családja.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó feleségre, anyára, anyósra és nagymamára, SZAPPANOS MÁRIÁRA (szül. ÖTVÖS), aki ma 6 hónapja súlyos betegség után itthagyott bennünket. „Álmodtál egy öregkort, csodálatos szépet, de a kegyetlen betegség mindent összetépett. Könnycsepp gördül végig az arcunkon, ez azért van, mert hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Örökké bánatos férje Árpi, fia Árpika, menye Brigitta és szeretett unokája Fannika.

*

Halálának 30. évfordulóján szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szerettünkre, KRECSMER MIKLÓSRA (Élesd).
Felesége Julika, lánya Emese, fiai Miklós és István családjaikkal.

*

A múló évek nem feledtetnek, nem halványul emléked, mert a szeretet amit adtál, nem engedi, kedves DEBELKA LAJOS KÁROLY, aki már 9 éve nem vagy köztünk. Megemlékezés szeptember 23-án 18 órakor a Barátok-templomában lesz.
Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett lányunkra, testvérünkre, LŐRINCZI JUDITH ÉVÁRA (Babi). Az élet csendben megy tovább, szereteted, emléked elkísér egy életen át. Szülei és testvérei.

*

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Kevés időt adott nektek az élet, egy kegyetlen baleset mindent széjjeltépett. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk IFJ. KIS KÁROLYRA (Éradony) halálának 10. évfordulóján és KIS GYULÁRA (Éradony) halálának 21. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Örökké bánatos családjuk.

*

„Bennünk él egy arc,egy meleg tekintet./ Egy simogató kéz,egy sóhaj egy lehelet./ Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet./
Amit Tőlünk senki, soha el nem vehet./ Egy a reményünk, mely éltet és vezet./ Hogy egyszer majd találkozunk Veled!”
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztapánktól, PEREI IMRÉTŐL. Nyugodjék békében! Cserős Szabolcs és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁNDOR GIZELLA (szül. TÓTH) 66 éves korában elhunyt. Temetése szeptember 18-án, pénteken 14 órakor lesz a Rulikowski temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.