Gyászhírek 2015. szeptember 16.

Gyászhírek 2015. szeptember 16.
Az örök élet reménységével kívánunk vígasztalódást FARKAS IRÉN szeretteinek, Jézus Krisztus bíztatásával: „Az én juhaim hallják az én szómat,/ és én ismerem őket, és követnek engem:/ És én örök életet adok nékik;/ és soha örökké el nem vesznek, és senki/ ki nem ragadja őket az én kezemből.” ( János 10,27-28) Az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége.

Hosszú idő után is, szomorú szívvel, de nagyon sok szeretettel emlékezünk drága, jó szüleinkre, édesapánkra, id. HERMAN ISTVÁNRA, és édesanyánkra, HERMAN LUJZÁRA (Szentjobb), akik 39, illetve 14 éve távoztak szeretteik köréből. Szerető családjuk.

*

Szomorú szívvel búcsúzom a sógortól, LOVÁSZ GÁBORTÓL. Isten veled, nyugodjál békében! Sógorod Laci, felesége Erzsébet, gyermekeik: Gyöngyike, Marika, Levente és Laci Németországból.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 2 éve, örökre itthagyott bennünket a szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, KOCSIS EMMA (Szentimre). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. „Kölcsön adtad nekünk Uram, és Ő a mi boldogságunk volt./Visszavetted és mi visszaadtuk panasz nélkül, de fájdalommal teli szívvel./Köszönjük neked Uram, hogy Ő a mienk volt és az is marad,/mert aki a szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol marad.” Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, DÉCSI LÁSZLÓRA (Maláj) halálának 6. évfordulóján. Emléke örökké szívünkben él. Nyugodjon békében! Felesége Piros, lánya Katika, veje Lackó, unokái: Geri és Levi.

*

A Nagyvárad – Csillagvárosi Református Egyházközség vezetősége együtt érez LOVÁSZ GYÖNGYI presbiter asszonnyal férje elvesztése miatti gyászában. A vigasztalás Istene, aki így szól: „Nem hagylak titeket árvául” JN 14,18 legyen a gyászoló családdal.

*

Megrendülten értesültünk PAPP SÁNDOR kollégánk haláláról. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Múlhatatlan hálával és szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, nagymamánkra, dédnagymamánkra, CSEH ILONÁRA,
aki már 10 éve nincs közöttünk, de velünk van az együtt töltött évek emléke. Családja.

*

„Közel van az Úr a megtört szívünkéhez és sebzett lelkünket megsegíti.” (Zs. 34:19) TOIE GHEORGHE, BONTA GHEORGHE,
RUS ARON, HAIDUC DUMITRU, SOTOC ANA, DEAC-DRAGOMIRESTI ECATERINA, CAMPAN IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó,. Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop temetkezési Vállalat.

*

Egy év és két hónap telt el azóta, hogy a szeretett édesanya, anyós és imádott nagymama, valamint feleség, KÖKÖVICS MÁRIA (volt szalacsi lakos, élt 90 évet) örök nyugalmát alussza. Emléke, odaadó szeretete, unokái iránti rajongása szívünkben örökre megmarad. Fia Pityu, menye Eta, unokái Kinga és Xénia, férje Pityu.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, nagytatára, dédire, NEGREANU JÓZSEFRE (volt éradonyi lakos)
halálának 14. évfordulóján. Őrködj felette édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! Emléke legyen áldott, pihenése csendes, szívünkben örökké élni fog. Emlékeznek rá, leánya Erzsike, unokái Gyuszi és Csabi, valamint dédunokája Ricsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZEBENI LAJOSRA, akit 2 éve 62 évesen rabolt el a kegyetlen halál. „Vágytam még maradni szeretteim között, de a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna, tudja, aki engem szeret.” Nyugodj békében! Szerető családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa és nagyapa, RUS ARON eltávozott az élők soraiból. Temetése szeptember 16-án 12 órakor a Haşaş kápolnából lesz. A bánatos család.