Gyászhírek 2015. szeptember 15.

Gyászhírek 2015. szeptember 15.
Fájó szívvel emlékezünk ID. TÖMŐ LÁSZLÓRA (volt szalontai lakos) halálának 17. évfordulóján. Szerető felesége Rozi és a Csegődi család.


Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett BODÓ BÉLÁRA halálának 16. évfordulóján. Emléked örökké itt van velem, míg élünk, téged soha nem feledünk. Bánatos lánya, veje, unokája, unokaveje és dédunokája Nimród.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, FERENCZI FERENCRE halálának 6. évfordulóján. „Lelked remélem békére talált,/s te már a mennyből vigyázol reánk./Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Nyugodj békében! Szerető családod.

*

„Minden évben eljön az a nap, mely szívünkben fájó emlék marad./Álmok, emlékek, sok szép szavak, ennyi az egész, ami a múltból maradt./ Drága emléked él és élni fog, amíg a szívünk a földön dobog.” Fájó szívvel emlékezünk FERENCZI FERENCRE, aki 6 éve távozott közülünk. Szerető édesanyja és nővére Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk FERENCZI FERENCRE halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom, mely jajba fúl és melyre könnyes lesz a szem, hanem az, amit magunkban hordozunk egy életen át halkan, csendesen. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Örökké gyászoló nagynénjei, nagybátyjai és unokahúgai.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkat enyhítve szeretett édesanyánk, SZABAD JULIANNA MAGDOLNA
temetésén részt vettek. A gyászoló család.

*

Hosszú idő után is szomorú szívvel, de nagyon sok szeretettel emlékezünk drága, jó szüleinkre, édespánkra, id. HERMAN ISTVÁNRA, és édesanyánkra, HERMAN ELIZÁRA (Szentjobb), akik 39., illetve 14. éve távoztak szeretteik köréből. Szerető családjuk.

*

„Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála.” BUDA VICTORIA, FĂRĂIANU ALEXANDRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Leírhatatlan fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a drága férj, apa, após, nagyapa, LOVÁSZ GÁBOR (élt 70 évet)
méltósággal viselt, súlyos betegségben elhunyt. Te voltál a mindenünk. De tudjuk, hogy velünk leszel a reggelt köszöntő hajnalban… a sugárzó napsütésben… a csillagokban fürdő éjszakákban örökön-örökké. Temetése a Steinberger kápolnából 16-án 14 órakor. Szerető felesége Gyöngyi, nagyon szerető leányod Tímea, férje Remusz és imádott unokád Remuszka.

*

Mérhetetlen fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy drága, jó édesapám, LOVÁSZ GÁBOR (élt 70 évet) súlyos betegségben elhunyt. Felejthetetlen édesapa, após, csodálatos nagyapa voltál. Szívünkben örök helyet talált emléked. Nyugodj békében. Temetése a Steinberger kápolnából 16-án 14 órakor. Örökké sirató leányod Tímea, vejed Remusz, imádott unokád Remuszka.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága, jó testvéremtől, LOVÁSZ GÁBORTÓL, aki türelemmel viselt hosszú szenvedés után örökre megpihent. Nem integet többé dolgos kezed, / Nem dobog már értünk jóságos szíved, / Számomra Te soha nem leszel halott, / Örökké élni fogsz mint a csillagok. Pihenésed legyen békés, emléked áldott! Nővéred Julika és Péter.

*

Őszinte részvétem a LOVÁSZ családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa halála miatti fájdalmukban. Mély gyászotokban veletek vagyok. Anyatársad Gyöngyi.

*

Fájdalommal búcsúzom szeretett keresztapámtól, LOVÁSZ GÁBORTÓL. Pihenj Te drága szív, mely megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Nyugodj békében! Évi, Feri és Markusz.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokaöccstől és unokatestvértől, LOVÁSZ GÁBORTÓL. Emlékét szívünkben megőrizzük.
Klári, Péter, Magdi és a gyerekek.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk drága nagybátyánktól, LOVÁSZ GÁBORTÓL, akinek kedves arca, dolgos keze örökre megpihent. Emléked szívünkben örökké élni fog. Laci, Moni, Ricky és Donika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak jó szomszédunk, LOVÁSZ GÁBOR hirtelen elhunyta miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Püsök család.

*

Összetört szívvel, mély fájdalommal, szomorúan búcsúzunk, szomszédunktól, LOVÁSZ GÁBORTÓL. Drága GABIKÁNK semmi nem számít ezen a világon, csak az számít, ami a szívünkben marad. Mi soha el nem feledünk. Emléked legyen áldott. Együttérzésünket fejezzük ki az egész gyászoló családnak és a hozzátartozóknak. A Biró és Köteles családok.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a LOVÁSZ és BABU családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, GABI elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Lebovics és Farkas család.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki barátnőmnek, GYÖNGYINEK és családjának szeretett férje elvesztése miatti fájdalmukban. Kicsi Marika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BARBU REMUSZNAK és családjának a szeretett após elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
A Plan Therm Impex munkaközössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki drága sógornőmnek és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatti mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Edina, Evelin, Laci.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett rokonunktól, LOVÁSZ GÁBORTÓL. Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él az, akit nagyon szerettek.” Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle Turcsányi Ernő és Ilonka, ifj. Turcsányi Ernő, Wagner Márta és Melinda Kecskemétről, Turcsányi Edda, férje Laci, lánya Imola, fia Alex és unokája Wiliem Montreálból.

*

Megrendülten vetünk tudomást az általunk nagyon szeretett LOVÁSZ GÁBOR haláláról. Szeretetre méltó, igaz ember voltál. Emléked megőrizzük egy életen át. Lebovics Ildikó és családja, Lebovics Ica és családja Izraelből.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett sógorunktól, a nagybácsitól, LOVÁSZ GÁBORTÓL. Emléked örökre megőrizzük! Ibi, Vali, Szebi, Orsika és a gyerekek.

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokaöccstől, keresztapától, unokatestvértől és nagybácsitól,
LOVÁSZ GÁBORTÓL.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Duci, Gyuri, Évi és Baby.

7.KÉP!

Fájó szívvel emlékezünk a ma két éve elhunyt feleségre és édesanyára,
TÓTH EMIKÉRE
(Csatár).
Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen két kezed, mely dolgozni imádott. A két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Szíved súgta, Isten veletek, most már azt kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Férjed Jani és a fiad Jancsi.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama,
BÁLINT BERTA
(volt kémeri lakos)
életének 82. évében hosszan tartó, súlyos betegség után elment az ő mennyei Atyjához. Temetése szeptember 15-én 15 órakor a szentjánosi kápolnából. „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája.” (2 Tim. 4:7-8/A)
Búcsúznak tőle fiai László, István, menyei Csilla, Kati, Margit, unokái Erika, Anita, Ildi, Johanna, Edith, Judith, unokavejei István, Ervin, Péter, dédunokája Istvánka.

Fájó szívvel búcsúzunk drága szomszédunktól,
ÖZV. BÁLINT BERTÁTÓL.
Özv. Pénzes Sándorné és családja.

Fájó szívvel, tisztelettel emlékezem testvéremre,
SZABÓ IRÉNKÉRE
(szül. TÖRÖK, Bors),
akit 6 hónapja rabolt el a kegyetlen halál. „Virágot téve sírodra, hasít a fájdalom, drága nővérem hiányzol nagyon! Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen.”
Húgod Kati, férje Kálmán, fia Attila, menye Andi és a kis Patrik és Iringó.

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető férjtől, édesapától, nagyapától és apóstól,
TAAR IMRÉTŐL.
Temetése szerdán 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Isten nyugtassa békében!
Felesége Taar Berta, gyermekei Anamária, Andrea, Zoltán, Endre, anyósa Erzsébet és unokái: Sandra, Vanessa, Sofia.