Gyászhírek 2015. szeptember 11.

Akt.:
Gyászhírek 2015. szeptember 11.
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/örökké él az, akit nagyon szerettek.” Fájó szívvel emlékezem drága édesapámra, SZABÓ ISTVÁNRA (nyug. ezredes) halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Lányod Kati és családja.


Fájdalmas 6 hónap telt el, mióta elvesztettem drága gyermekemet, TÓTH KRISZTINÁT (szül. PAL). „Könnyek csorognak végig arcunkon, mióta elmentél, hiányzol nagyon, emléked itt van velünk. El nem múló fájdalommal örökké szerettünk. Belépett a kapun Isten hajlékába, légy ott is vidám fenn a mennyországban. Hulló könnyekkel öntözzük sírodat, Isten áldja meg porlandó hamvadat.” Bánatos édesanyja, testvére Sanyi, sógornője Bogi és keresztlánya Antónia.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra és a feleségre, TÓTH KRISZTINÁRA (szül. PAL), aki 6 hónapja itthagyott bennünket. „Csak egy emlék maradt minden, / Egy gyönyörű emlék, az hogy itt éltél köztünk, és nekünk lehettél. Csak egy vallomást mondunk: nagyon szerettünk! Itt élsz szívünkben, soha nem feledünk!”. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos férje Sanyi, kislánya Alexandra és apósa.

*

Drága KRISZTA, fél éve, hogy itthagytál minket, mosolyodat, vidámságodat, élni akarásodat örök emlékül hagyva magad után. Mindig velünk maradsz, soha el nem feledünk. TÓTH (PÁL) KRISZTINÁRA emlékezik Orsi, Karina, Andrej, apu, Magdi néni, Lara, Magdi, Tibi.

*

„Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak, élőnek ura legyen.” (Rom. 14, 8:9). Szeretettel emlékezünk a szerető, jóságos szívű férjre, apára, apósra, nagyapára, BŐR LÁSZLÓRA halálának 5. évfordulóján. Akik őt nagyon szeretik: felesége Anna, lányai, veje és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk OLÁH MÁRIÁRA (DARABONT, Bihar) elvesztésének 8. évfordulóján. „Addig vagy boldog, míg vanm aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed s, hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha már nincs veled.” Emléked őrzi férje Mihály és lánya Henrietta.

*

Fájó szívvel emlékezünk OLÁH MÁRIÁRA (DARABONT, Bihar) elvesztésének 8. évfordulóján. „Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni, mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.” Emlékét őrzi húga Anikó, sógora Pál és keresztlánya Kitti.

*

Fájó szívvel emlékezünk OLÁH MÁRIÁRA (DARABONT, Bihar) elvesztésének 8. évfordulóján. „Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál.” Emlékét őrzi lánya Manga és veje Elek.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a tíz éve elhunyt drága, jó édesanyára, nagymamára, dédire, anyósra,
GORDÁN MÁRIÁRA (szül. STÉFÁN, Érselénd). Emléke legyen áldott pihenése csendes. Szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, és dédnagymama, ÖZV. FOGELSBERGER EMMA
(szül. AGYI) életének 96. évében elhunyt. Temetése 2015.09.14-én 12 órakor Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

„A végén nem számít semmit a világ. / Csak az számít, ami a szívünkben marad.” (Márai Sándor) Fájó szívvel veszek búcsút hajdani kedves tanárkollégámtól, munkatársamtól és barátomtól, RAUSCHER ERZSIKÉTŐL, akinek halálhíre mélységesen megrendített. Emléke legyen áldott. Zalder Éva Mária magyartanár.

*

„Ha virágot törsz, időtlen töröd le, / Mit megvillogtatsz, villog mindörökre.” (Horváth Imre). Megdöbbenten értesültünk
RAUSCHER ERZSÉBET, volt osztályfőnöknőnk, magyartanárnőnk elhunytáról. Kiegyensúlyozott jelleme, nyugalmat árasztó lénye, példaértékű marad számunkra. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A nagyváradi Tanítóképző 1984-ben végzett XII. B osztály diákjai.

*

Mélységes szomorúsággal búcsúzunk RAUSCHER ERZSÉBET tanárnőtől, attól az igaz embertől, őszinte baráttól és kiváló tanárkollégától, aki örökké hiányozni fog nekünk. Nyugodjék békében. A Szent László Római Katolikus Gimnázium vezetőssége és tanítói közössége.

*

Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten búcsúzik az egykori kolléganőtől, Rauscher Erzsébet magyartanártól, aki meghatározó egyénisége volt a bihari magyar oktatásnak. Emberségét, szakmai tudását, szelid mosolyát nem feledjük. Emlékét kegyelettel megőrizve nyílvánítjuk őszinte együttérzésünket szeretteinek.

*

Tisztelettel és szeretettel búcsúzunk a kiváló pedagógus, nagyszerű barát, RAUSCHER ERZSÉBET tanárnőtől. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló hozzátartozóknak. A Tunyogi és Fechete család.

*

Mély együttérzéssel, szomorúan búcsúzunk intézményünk volt oktatójától, RAUSCHER ERZSÉBETTŐL. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves anyatársunktól, RAUSCHER ERZSÉBETTŐL (ERZSIKE MAMÁTÓL). A Fehér család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra és nagyapára, KUPIN LÁSZLÓRA
(Szalárd), aki 4 éve szeptember 12-én hagyott itt bennünket. „Másképp volna minden, ha velünk lennél, / Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. / Veled együtt volt teljes az életünk, / Elmentél, elvitted nagyon sok örömünk. / De emléked örökké itt lesz velünk. / Míg élünk, téged soha nem feledünk.” Örökké bánatos családja.

*

Összetört szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy imádott gyermekem, STOKER TIBOR életének 42. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2015. szeptember 12-én, szombaton 14 órától lesz a fugyivásárhelyi kápolnából. Nyugodjon békében! Bánatos édesanyja és testvére.

*

Fájó szívvel búcsúzik a Simo Starprest Kft. munkaközössége a hűséges kollégától és baráttól, STOKER TIBORTÓL,
aki egy tragikus baleset miatt távozott közülünk. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.

*

Fájó szívvel búcsúzunk motoros jó barátunktól, STOKER TIBITŐL (Csibi) és részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak.
Motoros barátaid.

*

Holnap lesz hat hete, hogy elment örökre BANYAI ÉVA. Szívünkben örökké megmaradsz. Emlékezik rá barátnője Edit és szomszédja Irénke.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett férjre, édesapára, nagytatára és dédnagytatára, ID. SZÉKELY LAJOSRA (Síter). Megállt a szív, mely élni élni vágyott, pihen a kezed, mely dolgozni imádott. Ha emlegettek, köztetek leszek. Ha imádkoztok: veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. Emlékem így áldás lesz rajtatok. Felesége Margit, lánya Manyi, fia Zoli, veje Sanyi, menye Ilona, unokái Sanyika, Babuci, Zolika, Norbika, unokamenyei Mihaela, Brigi, dédunokái Patrick és Gabriel.

*

Fájó, szomorú szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, dédmama, ANIKA ETA
(szül. KOVACSIK ETELKA) hosszú szenvedés után 82 éves korában örökre megpihent. Temetése a Steinberger kápolnából lesz ma, pénteken 12 órakor. Búcsúznak tőle: férje, fia, menye, unokái és dédunokái, akik szívében örökké élni fog.

*

„Nem fogom már elgyengült kezed,/ Nem símitom már őszülő fejed./ Nem tekint rám aggódó szemed,/ Marad a csend, mindent köszönök neked.” BÁLINT KLÁRA, VINTER CORNELIA, POPA ELISABETA, RUGE ELENA, BRAŞOVEANU PETRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.