Gyászhírek 2015. szeptember 10.

Gyászhírek 2015. szeptember 10.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága édesanya, nagymama, RAUSCHER ERZSÉBET elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Gyászotokban veletek érzünk. Nyugovása legyen békességes. A nagyváradi Premontrei Öregdiákok.


Őszinte részvétem barátomnak, ANIKÓ JÓSKÁNAK szeretett felesége elvesztése miatt érzett fájdalmában. Niku.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, apósra, KUDAR PÉTERRE,
akit 1 éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. „Beteg teste megpihenni tért,/nehéz út volt, amit ő megélt./Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben örökké él és ott is marad./Őrködj álma felett édes Istenem,/hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen./Hiányzol nagyon, hiányodat feldolgozni nem lehet,/csak próbálkozunk élni nélküled.” Nyugodjon békében.
Örökké bánatos felesége Margit, lánya Márta, veje István, unokái, akiket mindennél jobban szreretett: Noémi és Bálint.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik családunk szeretett tagját, SÁNDOR ANNÁT utolsó útjára elkísérték és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett gyermektől, anyától, testvértől, GHIB MÁRIÁTÓL, aki 60 évesen hosszú betegség után eltávozott az élők sorából. Míg élünk, siratunk. Gyászolják 2 fia, menye és 2 unokája, édesanyja, bátyja Jancsi családjával.

*

El nem múló fájdalommal emlékezünk a 18 éve elhunyt jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. MÂNDRU LÁSZLÓRA
(az Olajgyár volt mestere), aki életének 73. évében hagyott itt bennünket. Elmentél tőlünk hirtelen, néhány perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. 18 éve a temetőt járjuk, megnyugvást lelkünkben ma sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod.
Bánatos fiai Laci és Dezső, valamint lánya Hajnalka és azok családjai.

*

Összetört szívvel mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és anyós, ÖZV. MIHUTZ IRÉN (szül. BABINSZKY, Nagyszántó) hosszú betegség után elhunyt. Megállt a szíved, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Búcsúzik szerető lánya Ilona, veje, és családja.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, ASZTALOS RÓZA 93 éves korában, hosszú szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése szeptember 10-én lesz a pályi ravatalozóból 15 órától. Lánya Ilona.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ASZTALOS RÓZÁTÓL, a szeretett nagymamától, dédnagymamától, anyóstól. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.

*

A feltámadás reményében búcsúzunk a szeretett ASZTALOS RÓZÁTÓL. Nyugodjon békében. Unokatestvérei Mészáros Jóska és családja, Pákozdy Edith és családja Amerikából.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretet nagymamánktól, ASZTALOS RÓZÁTÓL. Unokái Németországból: Edward és Sylvia.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, minden rokonnal és ismerőssel, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, DARÓCZI JÓZSEF életének 84. évében csendesen megpihent. Temetése pénteken, szeptember 11-én 13 órakor a városi kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik bánatos felesége, fia Tibi és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk, ÖZV. KIS ZOLTÁNNÉ (Ártánd, szül. MOLNÁR ETELKA, volt nagyváradi lakos), 73 éves korában itthagyott bennünket. „Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt, amit ő megélt. / Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, / De szívünkben örökké él, és ott is marad. / Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Temetése szeptember 12-én magyar idő szerint 13 órakor az ártándi kápolnából. Gyászolja őt Molnár Gyula és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, BOROZSNYAI SÁNDORRA (élt 43 évet, Székelyhíd) halálának 2. évfordulóján. Bús a temető csendes suttogása. Ma kimegyünk hozzád, ez marad számunkra. Pihensz a sírban örökre, csendesen. Elfeledni téged nem fogunk sohasem. Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben élni élsz, és örökre ott maradsz. Szerető édesanyád és édesapád.

*

Megrendüléssel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy RAUSCHER ERZSÉBET tanárnő 76 éves korában elhunyt. Temetése a biharpüspöki temetőben lesz 2015. szeptember 11-én (pénteken) 12 órakor. A gyászoló család.

*

„Álmodd az álmok legédesebb álmát, s az éjszaka vándora vigyázzon rád.” ANIKA ETELKA, DARÓCZI JÓZSEF. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.