Gyászhírek 2015. október 9.

Gyászhírek 2015. október 9.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, GÖDRI KATALINRA halálának első évfordulója alkalmából. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Lánya Luci, fia Liviu családjaikkal.


Könnyes szemmel emlékezem drága menyemre, HALÁSZ EDITRE (Biharpüspöki) halálának első évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni Téged nem lehet,/szívem örökké őrzi emlékedet.” Bánatos anyósa, özv. Halász Sándorné.

*

Fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt szeretett sógornőre és nagynénire, HALÁSZ EDITRE. „Bár múlnak az évek, Te nem vagy már velünk,/de tovább élsz szívünkben, Rád emlékezünk.” Sógora Halász Zoltán és családja.

*

Fájdalmas egy év telt el, mióta utolsó útjára kísértük a drága feleséget és édesanyát, HALÁSZ EDITET (szül. BORSI, Biharpüspöki). „Messzire mentél távoli létbe,/hogy ott mi van, én alig ha értem,/De a seholban keresni tégedlehetetlen, nem visz rá a lélek./Feledni kellene, s emléked/elrakni, mint egy régi képet./Nem tudom ezt megtenni veled,/hiányzol, keresem emléked. Örökké szerető férje Sanyi és fia Gergő.

*

Egy éve gyötri szívünket a fájdalom, mióta elvesztettük a drága testvért, sógornőt, nagynénit és keresztanyát,
HALÁSZ EDITET (szül. BORSI, Biharpüspöki). „Múlhatnak órák, napok, évek, nincs pillanat/melyben ne fájna szívünk érted,/senki és semmi nem pótol Téged,/csak hiányod kínoz, éget./Nincs semmi a világon ami ennél jobban fájhat!”
Emlékét őrzik bánatos testvérei és azok családjai.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága TICURA (ILIESCU MARIAN) halálának 4. évfordulóján. „A múló évek, nem feledtetnek, nem halványul emléked.” Nyugodj békében. Szerető szülei: Irénke és Puiu Margitáról.

*

Fájdalommal emlékezünk a legdrágább és pótolhatatlan édesanyára, nagymamára, testvérre, özv. LÁSZLÓ SÁNDORNÉ-ETÁRA halálának 9. évfordulóján. A múló évek nem feledtetnek, nem halványul emléked, mert a szeretet nem engedi. Örökké bánatos leányaid: Anikó és családja, Éva és családja, valamint testvéred Rózsika és családja.

*

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él az, akit nagyon szeretnek.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férrje, apára, SZABÓ ÁRPÁDRA halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké szerető felesége, fia, lánya csládjával.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre és testvérre, nagybácsira, ifj. SZABÓ ÁRPÁDRA
halálának 4. évfordulóján, és id. SZABÓ ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. „Tiétek a csend és a nyugalom/miénk a könny és a fájdalom./ Fájdalmunkat enyhítse az idő múlása,/legyen sírotokon Isten áldása.” Örökké gyászoló, bánatos családja.

*

Szomorú 5 év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük szerettünket, id. FODOR JÓZSEFET (Biharpüspöki).
„Megállt a szíved, mely élni vágyott,/pihen a két kezed, mely dolgozni imádott./Két kezed munkáját mindenhol látjuk,/szerető jóságod szívünkbe zárjuk.” Emlékszik rá a család.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire,
CSÁNYI ERZSÉBETRE (Biharpüspöki) aki ma egy éve örökre itthagyott bennünket. „Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt amit ő megélt./El kellett menned tőlünk, itthagytad akiket nagyon szerettél,/de érezzük, itt vagy velünk örökké, míg élünk, soha el nem feledünk./Mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled./Az életben csak jót és szeretetet adtál, így nagyobb az űr, amit magad után hagytál.” Nyugodj békében!
Szerető, bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, testvérre, sógorra, nagyapára, HÁRSONY VILMOSRA
halálának 10. évfordulóján. „Csak az hal meg csupán, akit felednek,/örökké él, kit nagyon szeretnek.” Emlékét örökké megőrizzük. Szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy testvérem, HAJNAL GYÖRGY 76 éves korában elhunyt. Temetése pénteken, 2015. október 9-én lesz a Steinberger kápolnából. Húga, sógora, keresztfia és családja.

*

A Nagyvárad-Olaszi egyházközség Isten iránti hálával emlékezik DOBOS ILONÁRA, hűséges presbiterére, halálának első évfordulóján.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékszünk RÁCZ IMRÉRE (nyüvedi lakos), aki ma 6 hete örökre itthagyott. Bánatos felesége, akinek mindene volt, és a rokonok.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett testvéremre, VÁRDAI LÁSZLÓRA halálának 11. évfordulóján. Csodás valóság voltál és most álom lettél. Míg éltél, szerettünk, amíg élek, el nem feledlek. Húga és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, NAGY ZITÁNAK a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Zelk Zoltán Általános Iskola munkaközössége.

*

Isten szentléleknek vigasztalását kérjük OLÁH ERZSÉBET, ID. ORBÁN SÁNDOR, BUDUSAN TIBERIU, CONSTANTINESCU VALERIA földi eltávozásuk nyomán, családjuk számára. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildiko, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú 6 hónap telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük a szerető, jó férjet, apát, nagyapát, dédnagyapát,
ID. PERECSENYI ZOLTÁNT. „Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra vihetünk, könnycsepp gördül végig az arcunkon, ez azért van, mert hiányzol nagyon. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Ha nyugszol is nehéz föld alatt, nem vagy feledve soha, a szívünkben örökre megmaradsz.”
Szerető családod.

*

Fájdalommal emlékezem az öt éve elhunyt jólelkű barátnőmre, ÖZV. VĂLEANU IANOTĂ ERZSÉBETRE (KICSIRE).
„Akit igazán szeretünk, soha el nem feledünk.” Sütő Ibi.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra, JOÓ LAJOSRA, édesanyánkra, JOÓ RÓZÁRA, nővérünkre, JOÓ JULIÁNNÁRA,
öcsénkre, JOÓ SÁNDORRA (Márton). Gyermekeik, illetve testvéreik Lajos, Manci, Erzsi, Gyuszi családjukkal.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, GÉCZI ERZSÉBET életének 72. évében elhunyt. Temetése október 9-én 13 órai kezdettel a mezőtelki 124. szám alatti gyászháztól. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjon békében! Örökké gyászoló fia Imi és Erika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki, drága sógornőm, édesanyád, ÖZV. GÉCZI ERZSÉBET elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A Faur család, Erzsike, Cornel és Niki.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik MARGITTAI VILMOST (VILI) utolsó útjára elkísérték és azoknak, akik részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. GÉCZI ERZSÉBET 72 éves korában csendesen megpihent. Temetése október 9-én 13 órakor a mezőtelki gyászháztól. Búcsúztatja lánya Kati, Jani és unokái Eszter és Tamás.

*

Soha el nem múló szeretetteel emlékezünk a 16 éve elhunyt TOMASICZ JÁNOSRA. Szerető felesége Etu, lánya és családja.

*

Ma 3 éve, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, MIHUŢ MARGIT (Nagyszántó) 78 évesen örökre eltávozott közülünk. Kegyetlen volt a sors,/Hamar elvett tőlünk,/ De emléked örökre itt marad közöttünk./ Áldott legyen a föld, amelyben örök álmát alussza,/A jó Isten békében nyugtassa! Fájó szívvel emlékezik rá: fia Józsi, menye Kati, unokája Attila, unokamenye Tímea és dédunokái Anna, Dóra és Nóra.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drág,a jó édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, SZELLŐ SÁNDORRA (Érsemjén),
akinek 13 éve már a temető csendje nyújt örök nyugalmat. „Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt, amit ő megélt, elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökké él, és ott is marad. Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos családod.

*

„Legyen sírodon,
Édes álom angyala
Tisztelőid hű emléke
Legyen annak őrfala.”
Sírig tartó fájdalommal emlékezünk a 10 és fél éve elhunyt drága gyermekünkre, IFJ. PAPP ALBERT ATTILÁRA
(élt 35 évet), aki 35 évesen örökre itthagyott minket Nagyon nehéz így élni, hogy egy darab le van törve a szívünkből. Búcsú nélkül mentél el, véget ért a szenvedésed, a te szívedben nyugalom, a mienkben fájdalom. Szerettél volna még élni, de a kegyetlen halál igazságtalanul közbe szólt. Kiáltanánk, hogy te is halljad: hol vagy? nélküled üres a világ. Várunk, de nem jössz, mert nem jöhetsz, majd mi megyünk hozzád, és örökre ott leszünk veled. Szívünkben megmarad szép emléked. Legyen áldott örök pihenésed. Öleljen a hold sugara, nap fényével simitson. Szerettünk nagyon, ameddig éltél. Legyen áldott a föld ahova megpihenni tértél. Örökké sirató szüleid, Apu és Anyu és az egész család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a biharfélegyházi 13 leventére haláluknak 71 éves évfordulóján. „Nem a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Kevés időt adott nektek az élet, kegyetlen emberek végeztek veletek.” Valamint, aki közöttük volt, DAROCZI BÁLINT (levente). Nem lehet egy apát elfeledni: örökké gyászolják gyermekei Erzsébet és Bálint, valamint a 12 levente hozzátartozói, rokonai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy feleségem, HEGYI VILMA (szül. BALOG, Szentjános) súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2015. október 10-én 14 órakor a szentjánosi kápolnából. Férje Zsiga.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy az édesanya, anyós, nagymama, HEGYI VILMA (szül. BALOG, Szentjános) türelemmel viselt súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2015. október 10-én, szombaton 14 órakor a szentjánosi kápolnából. Szerető gyermekei Gyöngyi és Zsiga, menye Emike, imádott unokái Mónika és Istvánka.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, BOLDIS MÁRTÁRA halálának 5. évfordulóján és TÓTH ENIKŐRE
halálának 6 hónapos fordulóján. Álmuk legyen nyugodt és békés! Szüleik, testvérei, gyerekeik és élettársa.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy elhunyt ORBÁN SÁNDOR (élt 82 évet). Temetése október 10-én 11 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolják: fiai Sanyi, Zoli, menyei Erzsike, Ildi, unokája Kati, unokaveje Zsigmond és dédunokái Zsanett és Vajk.

Címkék: