Gyászhírek 2015. október 8.

Gyászhírek 2015. október 8.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a bihardiószegi Sütő családnak SÜTŐ SÁNDOR tragikus elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Volt munkatársai: Hegedűs Árpád, Szűcs Csaba, Bernáth Zoltán, Tamas Cristian és Roboş Roland.

Őszinte részvétünket fejezzük ki TÓTH ERIKÁNAK és családjának szeretett testvére, SÜTŐ SÁNDOR hirtelen elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kollégái a Kék Szalagról.

*

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Emlékezünk szerettünkre BORSOS JÓZSEFRE
halálának 10. évfordulóján. Hiányodat minden nap érezzük. Örök álmod legyen nyugodt és békés. Feleséged és fiad.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 6 hete örökre itthagyott bennünket a szeretett anya, anyós és nagymama, özv. GÖNCZI IMRÉNÉ (szül. NAGY ILONA, Nyüved). „Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk.” (2 Korinthus 5.1) Emléke legyen áldott és a föld melyben pihen. Bánatos lánya Pirike, veje Sanyi, unokája Éva.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól, BALOG ILONÁTÓL, aki életének 81. évében hosszas betegség után elhunyt. Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet. Temetése október 8-án 15 órakor a püspöki kápolnából. Őt soha el nem felejtő lánya Maya.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik ezekben a nehéz pillanatban mellettünk álltak. Az Erdélyi család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, ELLENES LADISLAU életének 76. évében elhunyt. Temetése ma október 8-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Bánatos felesége Carmen.

*

Emlékezem drága húgomra, KOVÁCS MÁRIÁRA (szül. Tenkei), aki ma 2 hete távozott közülünk. Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében. Nővére Juliska.

*

„Akit magához szólított, magához fogadja.” ELLENES LADISLAU, ERDEI IULIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy testvérem, HAJNAL GYÖRGY 76 éves korában elhunyt. Temetése pénteken, 2015. október 9-én lesz a Steinberger kápolnából. Húga, sógora, keresztfia és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom unokabátyámtól, NAGY BÉLÁTÓL. Emlékedet szívemben örökké megőrzöm.
Szerető unokatestvéred Erzsike.

*

„Úgy mentél el azon a szomorú éjjelen ahogy éltél, halkan, csendesen.” Fájó szívvel búcsúzunk a drága feleségtől és édesanyától, PAP ERZSÉBETTŐL (szül. BERECZKI, Kémer), aki 59 éves korában elhunyt. Temetése október 8-án 12 órakor lesz a nagyváradi Steinberger kápolnából. Bánatos férje Tibi, fia Tibike és Szende.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, ERZSIKÉTŐL, aki 59 évesen itthagyott bennünket. „Beteg teste megpihenni tért, nehéz út volt, amit ő megélt, elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad.” Berta és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett sógornő, PAP ERZSIKE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Pap Zoltán és családja.

*

Megrendülve értesültem barátom és volt munkatársam, LETAN AUREL hirtelen haláláról, egy küzdelmes, de méltósággal megélt földi pályafutás után. Osztozom a család fájdalmában és gyászában. Nyugodjon békében az örök mezők csendes birodalmában. Szentmiklósi Zoltán, agrármérnök.

*

Az idő múlik, a fájdalom csak nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába visszük a virágot, veled temettük el az egész világot. Megállunk néma sírod mellett, szeretnénk még egyszer megfogni a kezed és megköszönni végtelen szereteted. Fájó szívvel emlékezünk KOCSIS MÁRIÁRA (szül. GHÎRBOVAN) halálának 2. évfordulóján. Fia Attila, menye Éva, unokái Hajnalka és Attila.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem NAGY ADALBERT (BÉLA) október 7-én elhunyt. Emlékét örökké megőrzi testvére Jancsi, sógornője Hilda és unokahúgai Edina, Renáta és Brigitta és családjaik.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, NAGY ADALBERT életének 62. évében 2015. október 7-én távozott közülünk. Utolsó útjára a városi kápolnából kísérjük el 2015. október 9-én 11 órakor.
Gyászoló családja.