Gyászhírek 2015. október 7.

Gyászhírek 2015. október 7.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesapám, OLASZ JÁNOS 75 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése október 7-én 15 órakor lesz a hegyközpályi kápolnából. Nyugodjon békében! Örökké gyászoló fia Jancsi.


Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, OLASZ JÁNOSTÓL, aki 75 évesen elhunyt. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjon békében. Jakab Ernő és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, IAKOB GYÖRGYRE halálának 3. évfordulóján. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Szerető felesége Juli, lánya Rita, veje Norbi, unokája Amelie.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PÉTERNEK, és a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa elhunyta alkalmából érzett fájdalmukban. Mély együttérzéssel: Mádly Zsuzsanna és Anti.

*

Szomorúan emlékezem drága, jó édesanyámra, ÖZV. PRIBÉK JÁNOSNÉRA (HIGYED JULIÁNNA) halálának 20. évfordulóján. Leánya Zsuzsa.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, testvér, PAP ERZSÉBET (szül. BERECZKI, Kémer) 59 éves korában elhunyt. Temetése október 8-án 12 órakor lesz a nagyváradi Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Mikor a lelkem már roskadozva vittem, csöndben és váratlanul átölelt az Isten”. PAP ERZSÉBET, NAGY IBOLYA,
VARGA BORBÁLA, HIRIS ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, kicsi gyermekünkre és unokára, OLÁH PETRA HENRIETTÁRA (élt 21 hónapot) halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké szerető családod.

*

Őszinte részvétünk CARMENNEK szeretett férje, LACI halála miatt. Erzsike, Laci és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a bihardiószegi SÜTŐ családnak SÜTŐ SÁNDOR tragikus elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Volt munkatársai: Hegedűs Árpád, Bernath Zoltán, Tamas Cristian és Robos Roland.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága, szeretett halottunk, KIRÁLY SÁRA ILONA temetésén részt vettek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Emléke legyen áldott, pihenése, nyugalma csendes. „Az Úr énnékem őríző pásztorom” (Zsoltárok 23. zsoltár). A gyászoló, bánatos család.

*

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama,
KENDERESI ETELKA (szül. CSIRI, paptamási lakos) életének 78. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. „Számunkra te sohasem leszel halott,/ Örökké élni fogsz, mint a csillagok./ Drága, jó szívét, két dolgos kezét/ Áldd meg Atyám!/ S, mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesanyánk.” Temetése október 8-án, csütörtökön 14 órai kezdettel a paptamási kápolnából.
Búcsúztatják őt: leánya Etus, veje Gyuszi, távolban élő unokája Andor és menyasszonya Evelin, unokái Anita és párja Tamás.

*

Szomorú szívvel búcsúzom drága feleségemtől, KENDERESI ETELKÁTÓL. „Hova lettél te hű, te áldott kedvesem?/ Arcod nyílt rózsáit hiába keresem./ Mikor jön oly tavasz, mely vissza ád nékem./ És kis árvámnak én édes hitvesem./ Ha kérdi valaki hol van az új hazád,/ E szomorú sírkő megfelel majd rá./ A halál elválaszt tőled,/ De egy napon összehoz minket.” Bánatos férjed Feri.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama,
KENDERESI ETELKA (Paptamási) életének 78. évében megtért pihenni Teremtőjéhez. „Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: Gyere haza!” Búcsúzik tőle leánya Ibolya, veje Sándor és nászasszonya Irén.

*

Könnyes szemmel búcsúzunk a drága nagymamától, dédnagymamától, KENDERESI ETELKÁTÓL. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Búcsúzik tőle unokája Attila, unokamenye Andi és dédunokája Patricia.

*

„Gyertek hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket…, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.” Könnyes szemmel búcsúzunk tőled drága mama, KENDERESI ETELKA. Emlékedet szívében őrzi unokád Ibolya, unokavejed Gabi és dédunokáid Vivien és Olivia.

*

Szomorú szívvel búcsúzom nagymamámtól, KENDERESI ETELKÁTÓL. Emléked őrzi unokád Krisztina, unokavejed Tibi és dédunokád Máté.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett barátnő és keresztanya, NAGY IBOLYA (volt hodosi tanítónő) 86 évesen elhunyt. Temetése október 8-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük: barátnője Klári, valamint keresztlánya Pálma és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, NAGY IBOLYÁTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A Tanítónőképző 1948-ban végzett tanulói.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. KOCSIS BARNÁRA (Bihardiószeg) halálának második évfordulóján. Szerető felesége, leánya, fia és családjuk.