Gyászhírek 2015. október 6.

Gyászhírek 2015. október 6.
„Köszönjük, hogy akit szerettünk a miénk volt és az marad, mert, aki él szerettei szívében az a földön sem hal meg.” Fájó szívvel emlékezünk a 15 éve elhunyt drága férjre, édesapára, nagytatára, rokonra, HUVÉ GYULÁRA. Nyugodjon békében. Örökké gyászoló családja.


„Ha élünk, az Úrnak élünk, / Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, mert akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk.”
NAGY ZOLTÁN, MOGA FLOARE, GHITEA MARIA, GHIMAN PAVEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki anyatársamnak, JOLIKÁNAK, drága, jó férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
Baba.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagyapától, NAGY ZOLTÁNTÓL. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik tőle imádott leánya Szimi, veje Joci és szeretett unokája Peti.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy drága, jó férjem, NAGY ZOLTÁN 79 éves korában hosszú betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán, október 7-én déli 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké szívemben őrzöm. Búcsúzik tőle bánatos felesége Joli.

*

Fájó szívvel búcsúzunk LETAN AURELTŐL, aki 73 évesen elhunyt. Temetése október 6-án 14 órától Paptamásiban lesz. Nyugodjon békében! Lánya Ibolya, unokái Zoli, Brigi és Kitty, dédunokái Hanna és Raul.

*

Fájó szívvel búcsúzunk egyetlen, szeretett nagybátyánktól, MARGITTAI WILHELMTŐL. Őszinte részvétünk nagynénénknek és unokaöcsénknek. Kornel, Ica, Luci és Buba Dumitrescu.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, apa és nagyapa, MARGITTAI VILMOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Oláh család.

*

Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket KIRÁLY ÉVA tanárnőnek és édesapjának a szeretett édesanya és feleség, KIRÁLY SÁRA elhunyta miatti gyászukban. Pető Csilla és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára és vőre, LÁZÁR LÁSZLÓRA (élt 62 évet, Biharszentjános), aki ma két éve oly hirtelen itthagyott bennünket. Pihenj, te drága szív, megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélküled. A halál után jön az örök élet, ott majd te vársz reám, és én átölellek téged. Örökké bánatos felesége Ili, leányai Ilike, Zsuzsa és Anikó, vejei Zoli és Laci, unokái Zolika, menyasszonya Renáta, Robika és Zsófika, és anyósa.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MARGITTAI IRÉNKÉNEK és családjának MARGITTAI VILMOS elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében. Irénke volt osztálytársnői.

*

Megrendülten értesültünk BONE LÁSZLÓ szomszédunk, hirtelen jött haláláról. Nyugodj békében. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Vas Ferenc és családja.

*

Szeretettel emlékezünk BOROS PÉTER-TIBORRA, aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Pihenése legyen békés. Szerető felesége Edith, lánya, veje, unokái és rokonai.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, id. SZILÁGYI GÉZÁRA (Biharvajda) halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében. Örökké bánatos felesége Viola és fiai családjaival.