Gyászhírek 2015. október 5.

Gyászhírek 2015. október 5.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha el nem vehet.” Drága ZSOLTI, téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Csak az hal meg, akit elfelejtenek! Örökké szerető barátaid: Kristóf, Csaba, Sanyi, Stapy, Csabi, Kovi, Dalma, Bogi, Zsófi, Enci, Clau, Bea, Andika.


ONISOR ARANKA (Arany néni) szeretteinek kívánunk Isten lelke általi vígaszatalódást, a Zsoltár 94, 19 versével: „Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim: a te vígasztalásaid megvidámították az én lelkemet.” Az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége.

*

Ma nyolc éve, annak a szomorú napnak, amikor STANIK MÁTYÁS mindössze 27 évesen eltávozott közülünk. Emlékét szeretettel őrzik szülei, testvérei, rokonai és barátai!

*

Ma 30 éve, annak a szomorú napnak, hogy utolsó útjára kísértük szeretett kisfiúnkat, MÉSZÁROS TIBIKÉT tizedik életévében. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmad nem zavarja senki,/ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve,/szívünkben örökké megmaradsz!” Örökké bánatos szüleid.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KUNCSER VINCÉTŐL, aki örökre itthagyott bennünket. Együtt érzünk a gyászoló családdal. Nyugodjon békében! Búcsúzunk: a Szabó és a Dolaczki család.

*

Az Úr vigasztalását kérve, részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak KIRÁLY SÁRA elhunyta alkalmával. Berke Piroska, Sándor és Katinka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, KIRÁLY SÁRA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, örök álmát ne zavarja meg soha, semmi. Nagy Károly és családja Hegyközszentmiklósról.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett KIRÁLY SÁRA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
Nyíri József és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, dédnagyapára, KRISZDE LAJOSRA aki 5 éve örökre itthagyott bennünket. Felesése Roza, két fia Attila és Lali, menye Aranka, unokamenye Florina, dédunokája Bela.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki ERDÉLYI MARIKÁNAK, KINGÁNAK és RÉKÁNAK családjukkal együtt a szeretett férj, apa, após és nagyapa, ERDÉLYI ANDRÁS elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Erdélyi Erzsébet, Katika, Attila és Csongika.

*

ÖZV. TAMÁS JULIÁNA (élt 79 évet) „Elcsitult a szívem, itthagyta lelkem e földi világot, de odafenn a mennyből is rátok gondolok. Az angyalkák vigyáznak reám és néktek leragyognak a csillagok.” Nyugodj békében! Fájó szívvel búcsúznak tőle gyermekei Julika és Péter, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, HALAI EDIT MÁRIÁRA (szül. HALMOS), aki 6 hete búcsú nélkül hagyott itt bennünket. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, de a te emléked szívünkben örökké megmarad.” Férje Jóska, lányai Erika és Beáta, veje Migu.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján a szeretett férjre és édesapára, MIKÓ GYULÁRA. Meggyötört szívünkben csupa könny és bánat,/ A virágos rét Nélküled sivár és száraz./ Megszakad a szívünk, mert örök búcsút vettél,/ Csillagok közt, Te a legfényesebb lettél./ Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé,/ De Te a szívünkben élsz mindörökké.” Örökké bánatos felesége, lánya és édesanyja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem halálának 3. évfordulóján a szeretett édesapára, MIKÓ GYULÁRA. Téged elfelejteni soha nem lehet,/ Sajnos meg kell tanulni élni nélküled./ Csak az hal meg, akit elfelejtenek./ Örökké él, akit nagyon szeretnek./ Fájó szívem fel-felzokog érted,/ Örökké szeretlek, nem feledlek Téged. Örökké bánatos lánya Orsolya.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a fájdalomtól megtört családnak a szeretett feleség, édesanya, KIRÁLY SÁRA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Farkas Imréné és családja.

*

Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted, Hittük, hogy erőnk visszatart majd téged. ERDÉLYI ANDRÁS, BÁLINT ESZTER, OLÁH JÓZSEF, HALÁSZ LÁSZLÓ, MOCZÁN MÁRIA, SAJTOS ESZTER, FODOR IRÉN, BODOGAI SABINA, SILAGHI CONSTANTIN, CORBUT ILEANA, SANDOR ELISABETA, RESTEA MARIA, FARAGAU FLOARE,RET GHEORGHE.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capatul Drumului), Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SAJTOS ESZTERTŐL, a szeretett testvértől és nagynénitől, aki életének 80. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, okt. 5-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett szomszéd, SAITOS ESTIRA 80 éves korában elhunyt. A szomszédai a lépcsőházból.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól, FODOR IRÉNTŐL aki életének 74. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése október 6-án 12 órakor a püspöki temetőben. Örökké bánatos fia.

*

Megtőrt szívvel és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagytata, HALÁSZ LÁSZLÓ (73 éves) jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott. Hétfőn 2015. október 5-én 13 órakor helyezzük nyugalomba a Steinberger kápolnából. Felesége Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága apától és nagytatától, HALÁSZ LÁSZLÓTÓL. Fia Róbert, felesége Anamaria, unokája Beatrice.

*

Fájdalommal de, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, ÖZV. MOCZAN MÁRIA (szül. BIATOVSZKY) 89 éves korában hazaköltözött Teremtőjéhez. Temétese október 6-án 13 órakor a Steinberger kápolnából.
Gyászolják szerető gyermekei Marika és Jóska, veje Bandi, unokája Marika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, ID. OLÁH JÓZSEF életének 70. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, ERDÉLYI ANDRÁS (az OK cég volt vezetője) életének 66. évében súlyos betegség után csendesen elhunyt.Temetése kedden, október 6-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Búcsúzik bánatos felesége Marika, lánya Réka, veje Miki, unokái Bence és Botond, lánya Kinga és veje Gábor.

*

Megtőrt szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagytatától. ERDÉLYI ANDRÁSTÓL. Nyugodjon békében!
Búcsúzik lánya Réka, veje Miklós és unokái Bence és Botond.

*

Szomoru szívvel búcsúzunk apatársunktól, ERDÉLYI ANDRÁSTÓL. Osztozunk a gyászoló családdal, korai elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Cservák Miklós és Mária.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára GHENTIU ERIKA GABRIELLÁT és osztoztak mély gyászunkban. Köszönjük mindazoknak is, akik nem tudtak jelen lenni, de részvétüket nyilvánították. A gyászoló család.

*

Fajdalommal tudatjuk, hogy fiunk, LŐRINCZ JÁNOS ZSOLT 29 évesen tragikus körülmények között elhunyt. Sose feledjük el, szívünkben tovább él. A temetés hétfőn, október 5-én a biharpüspóki kápolnában 14 órakor lesz. A gyászos apád nézd miként eped,/ A jó anyai szív majd megreped,/ Testvéreid könnyei harmat sírodon,/ Kedves Zsolti aludjál békében! Szerető szülei János és Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, keresztapától, LŐRINCZ JÁNOS ZSOLTTÓL. Életünk egén fénylő csillag voltál,/
Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál,/ Most, hogy már kialudt az áldott fényed,/ Pótolhatatlan lesz a te drága lényed.
Szerető nővére Móni és keresztfia Krisztike.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága keresztfiamtól. LŐRINCZ ZSOLTTÓL, aki élete 29. évében távozott közülünk.
A múltba visszanézve valami fáj,/ Valakit keresünk, aki nincs már./ Nélküled szomorú az élet,/ és még most sem hisszük el,/
hogy többé nem látunk téged./ Csodás valóság voltál, és most utolérhetetlen álom lettél./ Míg éltél, szerettelek, míg élek nem feledlek! Szerető keresztanyja Erika és Marius.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága unokámtól, LŐRINCZ ZSOLTTÓL, aki életének 29. évében távozott közülünk. A csillagok ragyogása volt két szemében,/ Nap tündöklésénél szebb volt mosolya./ Elindult egy lélek, tovább szállt/ távolra tőlünk, mely nagyon fáj! Szerető nagymamája, Dédi

*

Hiába volt dicső ifjú, szép és erős,/ A társaságban gyöngy, a pályán elszánt hős,/ Hiába, mennie kellett, időzött./ Feledni valakit lehetetlen csoda/ Mert, akit szeretünk azt nem feledjük soha. Sose felejtjük el azt az időt amit tőlled kaptunk
LŐRINCZ JÁNOS ZSOLT. Nagyon hiányozni fogsz nekünk. Anita, Roli, Márk és Erik.