Gyászhírek 2015. október 30.

Gyászhírek 2015. október 30.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló FODOR családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. FODOR JULIANNA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Csiki Sándor és családja.


Könnyes szemmel, bánatos szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, BALOGH PÁLRA halálának 5 éve. Bánatos felesége, 7 gyermeke, 6 unokája, vejei és menyei.

*

Legyen sírodon a béke. Fájdalommal emlékezem 11 éve elhunyt férjemre, MÁTÉ GYULÁRA. Szerető felesége Juci.

*

Őszinte részvétem LEAC MÁRIA gondozóinak, és köszönet a hűséges gondviselésért. Barátnője Máté Julianna.

*

Őszintén együtt érzek a SIMUT családdal, az édesanyával, SORINNAL, BEÁVAL, az unokával a drága férj, édesapa, nagytata elhalálozása alkalmával. Máté Julianna.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, SORBÁN AURELIARA halálának 3. évfordulóján. Bánatos férje Pista.

*

Némán állunk síremléked előtt, könnyes szemekkel, hiszen már 13 év telt el halálod óta. Emlékezünk BÉRES GYUSZIKÁRA
(élt 31 évet). Miénk a bánat és a fájdalom, akik meg elvették az életedet, élik világukat. Nem felejtünk el soha. Szüleid és árva leányod Brigitta.

*

Ma 20 éve annak a szomorú napnak, mikor szeretett férjemet, DR. BOGDÁN FLORIÁNT örökre elvesztettem. Emlékét, szeretetét, jóságát lelkemben őrzöm. Isten nyugtassa békében. Soha el nem felejtünk. Felesége Dr. Bogdán Franciska, az Emődi család, páciense Kereszturi Ovidiu, és a kollégák és ismerősök.

*

Kegyelettel emlékezik ERDÖDI ALBERT tiszteletbeli presbiterre, családja számára Isten vigasztalását kérve, a Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközség elnöksége és presbitériuma.

*

Köszönetet mondunk, mindazoknak, a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik a szeretett PALÁSTI IMRE SÁNDOR
temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély fájdalmunkban osztoztak. Felesége és fia.

*

Minden évben eljön egy nap, mely számunkra fájó emlék marad. Minden elmúlik, elenyész, csak egy él örökké, az emlékezés. Emlékezünk szüleinkre, RÁKSI JÓZSEFRE halálának 60. és, ÖZV. RÁKSI JÓZSEFNÉRA (KLÁRI), halálának 9. évfordulóján, testvérünkre, RÁKSI GABIRA (volt futballista) halálának 13. évfordulóján, aki november 1-jén lenne 77 éves. Míg élünk, szívünkben őrizzük áldott emléketeket. Csendes álmotok fölött őrködjön a hála és szeretet. Emléketek legyen áldott, pihenésetek csendes. Szerettei.

*

„Jóság és szeretet volt az életed, gazdagabb lett az ég veled.” ERDÖDI ALBERT, BALLA MIKLÓS, KÉRI SÁNDOR, STANESCU ELENA, CATANA IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel emlékezünk SZENTGYÖRGYI SÁNDORRA (Érmihályfalva), aki egy éve rövid, de súlyos betegség miatt elhunyt. Emlékezik rá gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett kislányunkra, a testvérre, BALOGH ANIKÓRA (Székelyhíd), akinek november 1-jén, 3 éve, hogy a temető csendje nyújt örök nyugodalmat. Emlékét szeretettel őrzi a bánatos család.

*

Szívünkben szeretettel és hálával emlékezünk a szerető feleségre, drága édesanyára, id. FODOR JULIANNÁRA (Hegyközújlak) halálának 3. évfordulóján. Kérjük a jó Istent „őrködjön sírhantja fölött, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Akik őt soha nem feledik: férje és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédasszonyunktól, FODOR JULIÁNÁTÓL (szül. PAPP). Borsi Imre és családja, Csiki Sándor és családja, barátnője Gyarmati Erzsébet.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra és testvérre, LAKATOS JÁNOSRA (Örvind) halálának első évfordulóján. Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk KELEMEN DOMINIKRA halálának 1. évfordulóján. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Keresztanyu: Tyukodi Marika és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, férjre, apára, apósra, nagyapára, id. TAMÁS SÁNDORRA (Bihar), aki ma 6 hónapja, 70 évesen, hirtelen elhunyt. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében! Bánatos, gyászoló családja.

*

November 1-jén, öt éve annak a szomorú napnak, amikor utolsó útjára kísértük a drága, jó férjet, édesapát, apóst,
FAZAKAS FERENCZET. „Ez az emlékezés napja,/érted imádkozunk halkan zokogva/szenvedés után a halál nyugalom,/de nélküled élni örökös fájdalom.” Kegyelettel emlékezik rád szerető családod: feleséged Ibolya, lányod Éva, fiaid Gábor és Norbert, menyeid Judit és Tünde.

*

„Új nap kezdődik, de szomorú mint a többi,/a szívemben fájdalom mely sosem fog megnyugodni.” Tisztelettel és szeretettel emlékezem édesapámra, FAZAKAS FERENCZRE halálának ötödik évfordulóján. „Látjuk-e még egymást valahol?/Minek ilyet kérdeznem?/nincs rá remény, deúgy szeretném ha itt lennél velem.” Emléked örökké őrzi bánatos szívű lányod, Éva.

*

Nincs a napnak egyetlen órája, hogy ne gondolnánk fájó szívvel reája, tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a szív soha, ha egyszer mi is elmegyünk ahol ő van, oda. Az élet elmúlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk! Soha el nem múló fájdalommal, könnyes szemmel emlékezünk szeretett kisfiunkra, KELEMEN DOMINIK BALÁZSRA halálának első évfordulóján. Örökké bánatos szülei.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk egy éve elhunyt kisunokánkra és unokaöcsénkre, KELEMEN DOMINIK BALÁZSRA.
Lelked mint a fehér galamb csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt legfényesebb te leszel, utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel. Nagyszülei Laci és Kati, és nagynénjei Erika és Móni.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett kisunokánkra, KELEMEN DOMINIK BALÁZSRA halálának évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nagyszülei Teri és Jancsi.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága testvértől, BALLA MIKLÓSTÓL. Testvérei és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk NAGY SÁNDORRA (Biharvajda) halálának 20. évfordulóján. „Soha nem halványul szívünkben emléked, soha nem múlik el szívünk gyásza érted. Még fáj, s talán így is marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Emlékezik rá felesége, fia és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az IZSÁKI családnak GÉZA BÁCSI halála miatt érzett fájdalmában. Szabó Ottó és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, IZSÁKI GÉZA (Szalárd) rövid de súlyos szenvedés után, életének 74. évében elhunyt. Temetése 2015. október 31-én 14 órakor a szalárdi református kápolnából lesz. Nyugodjon békében!
Bánatos felesége Ica, fia Géza.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak FODOR JULIANNA volt presbiter testvérünk elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Biharpüspöki Református Egyházközség presbitériuma és lelkipásztora.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS IRÉNRE, akit egy éve veszítettünk el. „Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer: szerető édesanyát.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Emlékeznek rá, Papp András és családja és Papp Sándor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, FAZAKAS FERENCZRE halálának 5. évfordulóján. „Bús a temető csendes suttogása, ma is kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. Pihensz sírodban örökre, csendesen, elfeledni téged nem fogunk sohasem. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Bánatos fia Norbi és menye Tünde.

*

Szeretettel emlékezünk a férjre, apára, apósra, FAZAKAS FERENCZRE halálának 5. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmad nem zavarja senki, ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz.”
Emlékeznek rá: a Deák család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a VARGA családnak kedves lányuk elvesztése miatt. A Sipos, Chirai és Krecz család.

*

Október 31-én lesz 5 éve annak a nagyon szomorú napnak, amikor szeretett testvérem, IACOB KATALIN (Székelyhíd)
eltávozott közülünk örökre. Álmod legyen csendes! Testvéred Irénke és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett anyára, MOLNÁR MARGITRA (szül. CSORDÁS, Hodos) halálának 20. évfordulóján.
Fia Béla, lánya Ica, veje, unokái, unokaveje, unokamenye és dádunokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, MATEUŢ ANARA, aki május 3-án itthagyott bennünket, hat hónapja eltávozott közülünk. Elnémult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Amíg köztünk lehettél, mi nagyon szerettünk, drága emlékedet soha el nem feledjük. A templomi megemlékezés szombaton, 31-én reggel 9 órakor a rogériuszi kék templomban lesz. Szerető fia Laci, lánya Nusi, veje Jani, menye Mihaela, unokái Anita, Lori, Vanessa, Lorenzo.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, ÖZV. PELEI DÁNIELNÉ (KURUCSÓ JOLÁN) életének 90. évében csendesen elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése pénteken 14 órakor Diószegen az ó temetőben.
Búcsúzik tőle lánya Joli, unokája Zoltán, unokamenye Mihaela, dédunokája Stefánia és Zolika és a gyászoló család.

*

„Álmodtunk egy öregkort,/Csodásat és szépet,/De a kegyetlen valóság/Mindent összetépett./Bíztunk az életben,/Hittünk a gyógyulásban,/De legalább a csodában./Csoda volt hogy éltél és minket szerettél,/ Nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, BALLA MIKLÓSTÓL. Lánya Olgi, veje Andris, unokái Gabriella és Andrea.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, BALLA MIKLÓS életének 65. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése a Cihei-i temetőben 2015. október 31-én lesz 14 órától. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága testvéremre, RÁCZ KÁROLYRA (Biharpüspöki) halálának 2. évfordulóján. Bús a temető csendes suttogása. Ma kimegyek hozzád, ez maradt számomra. Pihensz a sírban, örökre, csendesen. Elfeledni téged nem foglak sohasem. Szerető testvéred Irén.