Gyászhírek 2015. október 29.

Gyászhírek 2015. október 29.
Fájó szívvel búcsúzunk T. SZABÓ EDIT újságírótól. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete.


Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, dr. LINTNER BÉLÁNÉRA (szül. KIRÁLY ERZSÉBET) halálának tizedik évfordulója alkalmából. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Emléke szívünkben örökké él. Őt soha nem felejtő fia Béla és menye.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, FODOR JULIANNA életének 77. évében elhunyt. Temetése október 30-án 15 órai kezdettel a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik fia Imi, menye Erzsike és unokája Imike.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, FODOR JULIANNA 77 éves korában elhunyt. Lelked reméljük békére talált. Te már a mennyből vigyázol reánk. Búcsúznak tőle fia József, menye Ilona, unokái József és Emese.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, dédnagymamától és anyóstól, ÖZV. PRECUP ICÁTÓL,
aki 78 éves korában megpihent. Temetés október 30-án délután 15 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Fia Emil, menye Rodica, unokája Andrea.

*

„Most azért megmarad a hit, reménység, szeretet, e három: ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” FODOR JULIANNA, PRECUP ICA, RESTAS LAJOS, MAZILESCU VIORICA EUGENIA, VERCHE FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk lányomra, IANCU MAGDA ANCIKÁRA, akit hat hónapja rabolt el a kegyetlen halál. „Hat hónapja, hogy hozzád a temetőbe járunk,/ Megnyugvást lelkünkbe még ma sem találunk./ Sírod előtt állunk, talán te is látod,/ Körülötted van ma is a szerető családod./ Hiányzol nagyon, soha nem feledünk,/ Emléked örökké itt él bennünk.”
Szerető édesanyád és testvéreid: Marika, Márton, Árpi, Gyöngyike és családjuk.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett anyánk, KOZMA ANNA (TULIT) rövid szenvedés után, életének 92. évében, elhunyt. Temetése október 30-án, pénteken 13 órakor, a városi ravatalozóból. Búcsúzik gyászoló családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk unokatestvéremtől, PALÁSTI IMRÉTŐL. Orsi, Laci és Bence.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ILDIKÓNAK és SZILÁRDNAK a szeretett férj és édesapa, PALÁSTI IMRE (Hegyközszáldobágy) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A jó Isten nyugtassa békében. Emlékét örökké őrizni fogjuk.
Szebeni Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a baráttól, PALÁSTI IMITŐL (Hegyközszáldobágy), aki itthagyva szeretteit, csendesen megpihent. Nyugodj békében! „A szélben én suttogok nektek, a napfényben én mosolygok rátok,/nem hagylak el benneteket, veletek leszek mindig, mindörökké!” Búcsúznak: Barna, Irmus, Emőke és Anita.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki unokatestvérünknek ILDIKÓNAK és SZILÁRDNAK a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Németi Csaba és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, PALÁSTI SZILÁRDNAK és családjának, a szeretett édesapa elvesztése miatti mély fájdalmukban. A Defend Aeroservice munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki unokatestvérünknek ILDIKÓNAK és SZILÁRDNAK a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Németi Kálmán és családja.

*

A Nagyváradi Gyors Posta munkaközössége együttérzését fejezi ki kolléganőnknek, PALÁSTI ILDIKÓNAK a szeretett férj,
PALÁSTI IMRE elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A jó Isten nyugtassa békében!

*

Megrendülten búcsúzom PALÁSTI IMRÉTŐL. Részvétem nektek ILDIKÓ és SZILÁRD, kívánok vigasztalódást. Zsuzsa.

*

Őszinte részévtünket fejezzük ki a gyászoló családnak osztálytársunk, PALÁSTI IMRE elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emlékét kegyelettel megőrizzük. A 6-os számú Általános Iskola volt diákjai.

*

Megtört szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, SĂLĂJAN JULIANNÁRA (Gyanta). Bánatos lányaid Marika és családja, Katika és családja.

*

JULISKÁM, (Gyanta) múlhatatlan szeretettel emlékezünk rád, oly nagy űrt hagytál a lelkünkben, drága JULISKÁM.
Szerető húgaid Sári és családja, Irma és családja.

*

Drága JULISKÁM, áldott legyen emléked. Szerető férjed Mihály.

*

„Drága édesanyám, sokat küzdöttél, sokat dolgoztál, majd sokat szenvedtél, de emléked örökké megmarad.” Soha el nem múló szeretettel és kegyelettel emlékezem drága, jó édesanyámra, JAKAB MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Isten áldja meg drága hamvait. Szerető fia Titi.