Gyászhírek 2015. október 27.

Gyászhírek 2015. október 27.
„Téged elfelejteni soha nem lehet,/ Sajnos meg kell tanulni élni nélküled./ Csak az hal meg, akit elfelejtenek./ Fájó szívünk fel-fel zokog érted,/ Örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSRA halálának évfordulóján, aki ma egy éve, 37 évesen távozott szomorú családja köréből. Vigasztalhatatlan szülei, testvérei, sógorai, menyasszonya, unokahúgai és akik szerették.


Október 26-án volt egy éve annak a nagyon szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BÁLINT ERZSÉBET (PÉTER) hosszan tartó betegség után elhunyt. Emlékét örökké őrzik fiai, menyei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HEGYESI GABRIELLA NÁTÁLIÁNAK a szeretett nagymama elvesztése miatti fájdalmában.
A Szacsvay Imre Általános Iskola előkészítő J. osztálya és a tanító néni.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és rokonra, BENDE SÁNDORRA, aki most egy éve távozott örökre közülünk. Míg élünk, szívünkben őrizzük áldott emlékét. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos felesége Magdi, fia Sanyi családjával és az unokák.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
HEGYESI ILONA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A nagyváradi „Sion Hegye” pünkösdi gyülekezet.

*

Az idő múlik, a fájdalom csak nő,/nem hoz enyhülést a múló idő./Sírodra hiába visszük a virágot,/veled temettük el az egész világot./Megállunk néma sírod mellett,/ szeretnénk megfogni még egyszer a kezed,/és megköszönni végtelen szereteted.” Szívünk mély fájdalmával emlékezünk özv. SZABÓ ZSUZSÁNNÁRA (kémeri lakos), aki hat hónapja örökre itthagyott bennünket. A gyászoló család.

*

A szeretett nagyapa, após, rokon, FEKE SÁNDOR-JÓZSEF tizenegy éve távozott közülünk. Emlékét kegyelettel megőrzik unokája Andris és rokonai.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottainkra és szerető férjemre, az apára és nagyapára, DOHY ÁRPÁDRA (nyug. bihari ref. lelkész). „Nagyon közel hozzám estharang megcsendül, / Szomorú érzés száll szívemen keresztül. / Az a másik harang jut az én eszembe, / Temetés volt egyszer, ködös téli este. / Elhal a harangszó, csönd van közel, messze, de egy más hang cseng, bong folyton a fülembe!” Köszönöm, hogy szerettél, hogy fogtad a kezem, én is szerettelek és szeretlek örökké, míg csak élek. Áldott legyen emlékük. Hűséges feleséged Margó, fiad Tamás, menyed Ildikó, unokáid Kincső és Dalma.

*

Ma 2 éve már szomorúbb lett a föld és fakóbb az ég színe, egy szív állt meg örökre, az édesanyám, PLES ERZSÉBET
szíve. Nincs a napnak egyetlen órája, hogy ne gondolnánk fájó szívvel reája. / Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk, / Az élet elmúlik, de akiket szeretünk, / Arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Irénke, Ciprian és Gabika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, GIB AURELIA MÁRIA életének 64. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése október 28-án, szerdán 12 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle szerető férje János, fia Attila, menye Gabi, lánya Gabi és unokái Roland, Zoé és Vanessa. „Puszika Mama.”

*

„Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, emléke áldott mindazok szívében, akik ma érte egy imát mondanak.” IVÁNYI JÁNOS, HEGYESI ILONA, GIB AURELIA MÁRIA, TENCUT ANA LUCIA, FELEA CORINA MARIA, LEAC MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Testi-lelki jóval, Istentől kapott bölcs tanácsokkal nagyon sokszor elláttál. Így te sógornőből igaz testvéremmé váltál. Emberhez, hitedhez végig hű maradtál, ezért téged a béke hazájában élet korona vár! ÖZV. HEGYESI LAJOSNÉ (szül. SZABÓ ILONA, Biharpüspöki) drága szíve egy szép, de szomorú reggelen megszűnt dobogni. Iluskám! Isten kísérjen égi utadon! Találkozunk a tulsó parton. Kedves emlékét megőrzik: sógornője Erzsike és családja, valamint sógora Márton és családja Moldovából.

*

Fájó szívvel búcsúzom nővéremtől, özv. NAGY JOLÁNTÓL (szül. KISS), aki türelemmel viselt betegség után, életének 73. évében csendesen megpihent. Nyugodjon békében! Cserős Magdolna, leánya Ildikó és annak családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom nagynénémtől, özv. NAGY JOLÁNTÓL (szül. KISS) életének 73. évében csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle ifj. Hamza Zoltán és családja.

*

„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,/ hiába szólítunk, nem halljuk már hangod./ Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál,/ csak elmentél a halál hosszú útján!/ Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,/ a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk drága édesanyámtól, NAGY JOLÁNTÓL. Szeretett lánya Évi és Zoli.

*

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,/ Egy gyertya az asztalon Érted ég,/ Egy fénykép, mely őrzi emléked,/ S egy út, mely elvitte az életed./ A bánat, a fájdalom örökre megmarad,/ Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel búcsúzom Mamától, NAGY JOLÁNTÓL. Egyetlen unokája Detti, férje Gyuri, imádott dédunokája Bence.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett unokatestvéremtől, NAGY JOLÁNTÓL. Kovács Vilma és fia Zoltán.

*

Itthagytál minket, elmentél hirtelen,/ Drága szíved megpihen a mennyben./ Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd,/ Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Szívemben mély fájdalommal búcsúzom szeretett Édesanyámtól, NAGY JOLÁNTÓL.
Szeretett lánya Gyöngyi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokatestvéremtől, NAGY JOLÁNTÓL (szül. KISS JOLÁN). Emlékét szívünkben megőrizzük. Rác Lenke és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagynénémtől, NAGY JOLÁNTÓL. Emlékét örökre megőrizzük: unokaöccse Karcsi és felesége Neli. Nyugodjon békében!

*

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és após, PAP TIBOR SÁNDOR 26-án hirtelen elhunyt, szívünkben mély fájdalmat hagyván, mely soha el nem múlik. Temetése 2015. október 28-án 14 órakor a városi kápolnából. Mély fájdalommal és bánattal búcsúzik tőle felesége Kati, fia Tibi és menye Baba.

*

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban SZABÓ FERECZNÉ (szül. TÓTH MÁRIA) temetésén részt vettek és a vigasztalás legdrágább ajándékával, szívük meleg szeretetével mellettünk álltak. A gyászoló család.

*

Hosszú évek eltelte után is, szívünkben fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, KUTASI ERZSÉBET „ZSOZSO”-RA
halálának 10. évfordulóján. Férje János, fia Attila.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, ÖZV. PINTYE IRÉN (szül. SZILÁGYI, a Nyomdavállalat (Poligrafia) volt dolgozója) életének 86. esztendejében elhunyt. Temetése 2015. október 29-én, csütörtökön 12 órakor biharpüspökiben lesz. Nyugodjék békében! Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Szeretett fia Pista és menye Gyöngyike.

*

Mély együttérzéssel búcsúzom szeretett sógornőmtől, ÖZV. PINTYE IRÉNTŐL, aki olyan hamar itthagyott bennünket. Az örök világosság fényeskedjék Neki! Magdus és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől és keresztanyától, ÖZV. NAGY FERENCNÉTŐL (szül. KISS JOLÁN). Őszinte részvétünket fejezzük ki lányainak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja Nagy József, Gizella, Gizike és Öcsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága testvérünktől, MIERLUŢ ÁGITÓL (szül. VASGYURA). Isten nyugtassa békében. Testvérei Marika és Vera és családjaik.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett MIERLUŢ ÁGI nénitől, akinek drága emlékét örökre a szívünkbe zárjuk. Jakobi Marika és Péter.

*

Szomorú szívvel búcsúzom MIERLUŢ ÁGI nénitől, a világ legjobb dadusától. Az őt soha el nem feledő Zsuzsája.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédunknak, KUBIK VALÉRIÁNAK és családjának a szeretett édesanya, HEGYESI ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Glück Róbert és családja.

*

„Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől, végy körül engem a szabadulás örömével.” Fájó szívvel búcsúzom szeretett unokatestvéremtől, ÖZV. NAGY FERENCNÉTŐL (szül. KISS JOLÁNTÓL). Részvétünk gyászoló családjának. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Korda Cserős Gizella és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, keresztanya, ÖZV. NAGY FERENCNÉ (szül. KISS JOLÁN, biharpüspöki lakos) életének 73. évében, súlyos betegség után, csendesen elhunyt. Temetése október 28-án 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Bánatos, gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Gantner Attila kollégánknak és családjának édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Szigligeti Színház munkatársai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, KUBIK VALÉRIÁNAK és családjának szeretett édesanya,
HEGYESI ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Rubinstein cég és Britani üzletek munkaközössége.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk sógornőmtől, HEGYESI ILONÁTÓL (özv. HEGYESI IMRÉNÉ). Edit, Ilona és családja.

*

„Ha elengedtek, köztetek leszek/ De fáj, ha látom könnyetek./ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Mert én már Istennél vagyok./ Töröld le fájó könnyedet,/ Itt fenn fény várt engem és szeretet./ Legszebb csillagként kisérem léptedet,/ Őrzöm nappalod, s minden éjjeled.” Őszinte részvétünk a SZÉL TELEKFALVI családnak a drága apa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bereczky család, a Posszert család, az Erdei család és a Társi család.

*

Ma 2015. X. 27-én 10 éve ment el közülünk ID. BÁRÁNY SÁNDOR. Isten adjon neki örök nyugodalmat, áldott emléke maradjon közöttünk mindörökre. Szerető családja.