Gyászhírek 2015. október 26.

Gyászhírek 2015. október 26.
Fájdalomtól megtörten tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, Telekfalvi István életének 88. évében elhunyt. Temetése október 27-én, kedden 13 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Búcsúzik lánya Ildikó, veje Tibor, unokája Niki.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy végső búcsút kell vennünk a drága édesapától, nagyapától, Telekfalvi Istvántól, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Utolsó útjára október 27-én 13 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló lánya Éva, unokája Zoltán és felesége Katica.

*

Fájó szívvel búcsúzom az apatárstól, Telekfalvi Istvántól. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Anyatársa, Ákos Erzsike.

*

Mély fájdalommal búcsúzom apatársamtól, Telekfalvi Istvántól. Nyugodj békében drága Pista! Anyatársa Szél Erzsike.

*
„Ha meghalok, engedj, hadd menjek el,/ Vár reám, mit látnom, s tennem kell./ Könnyeiddel magadhoz ne köss,/ Örülj, hogy sok évünk volt közös.” Mély fájdalmukban osztozunk a SZÉL TELEKFALVI családdal drága tatájuk elvesztése miatt. Nyugodjon békében! A Popovici család és Mami.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÉL TELEKFALVI NIKOLETTNEK és családjának kedves tatájuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Ady Endre Középiskola VI. B. osztályának osztályfőnöke és osztályközössége.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk barátunktól és kollégánktól, SZABÓ MÁRIA (szül. MOLDOVÁN) gyógyszerésznőtől, aki f. év október 24-én Budapesten elhunyt. Őszintén osztozunk népes családja fájdalmában. Budaházy Mária és István.

*

Mély fájdalommal, szomorúsággal a lelkünkben tudatjuk, hogy drága, egyetlen gyermekünk, IANCU LÁSZLÓ RÓBERT
nehéz, majdnem 28 év veleszületett, súlyos agyhoz kötött betegség után visszaadta drága, kicsi testét Teremtőjének. Utolsó útjára október 26-án kísérjük a nagyváradi Steinberger kápolnából 15 órakor. Áldott lengyen a föld melyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Örökké tartó szeretettel emlékezik rá anyukája Geszti Márta és Kornél.

*

Megrendült szívvel búcsúzunk a sokat szenvedett keresztfiunktól, IANCU ROBIKÁTÓL. „Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, emléke szívünkben otthont talált.” Nyugodj békében drága lélek. Örökké emlékezni fogunk rád. Keresztszüleid Szilágyi Edit és József.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, ID. SÁNDOR JÁNOSRA, aki ma egy éve örökre itthagyott bennünket. „Egy jaj, nem sok, annyit sem mondtál,/csak elmentél a halál hosszú útján./Tudtad, mi is tudtuk, mily beteg vagy./De te kímélni akartad családodat,/mégis elmentél egyetlen perc alatt, számunkra csak a döbbenet maradt./De emléked örökre itt van velünk,/ameddig élünk el nem feledünk.” Örökké bánatos felesége Irénke, fiai Róbert és Jancsi, menyei Anna-Mária és Gyöngyike, unokái Gabriella, Renáta, Vera és a kis Mária.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor október 26-án hat hónapja, hogy elveszítettük a drága, jó feleséget, édesanyát, anyóst, nagymamát és testvért, KÁSA PIROSKÁT (szül. SZABÓ, Kémer) „Egy tavaszi napon életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél./Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre./ De az élet csendben megy tovább,/emlékedet megőrizzük egy életen át.” A gyászoló család, férjed, lányod, 2 unokád, vejed, húgod.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk lányomra, IANCU MAGDA ANCIKÁRA, akit ma hat hónapja rabolt el a kegyetlen halál. „Hat hónapja, hogy hozzád a temetőbe járunk,/megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk./Sírod előtt állunk, talán te is látod,/körülötted van ma is szerető családod./Hiányzol nagyon, soha nem feledünk,/emléked örökké itt él bennünk.”
Szerető édesanyád és testvéreid: Marika, Márta, Árpi, Gyöngyike és családjuk.

*

„Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halottunkra,
vitéz TOLNAI TIBOR életműdíjas festőművészre, akit hat éve ragadott el a halál. Nyugodj békében! Felesége Teri, lánya Éva, fia Roland, menye Inci, unokái és dédunokája, Tolnai Terézia.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szerető édesanyánkat, GOMBOS JULIÁNÁT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztozni próbáltak. Gyászoló családja.

*

Megrendülten értesültem Dr. PÉTER PÁL osztálytársam, tenisztársam haláláról. Bár Németországban élt, szíve igazi váradi maradt. Örök mennyei boldogságot kívánok! A váradi fogtechnikusok nevében is. Szondi Lobotka Vali.

*

Megdöbbenve érintett a drága jó, önzetlen, mindig segítőkész barát, Dr. PÉTER PÁL (PATYÓ) halálának híre. A jó Isten nyugtassa békében. Emlékét örökké őrizni fogjuk. Cs. Pötyi és családja.

*

Mélyen együtt érzünk a gyászoló SZABÓ családdal. Osztozunk (munkatársunk), barátunk elvesztésében. Őszinte részvétünk.
A Nagy család.

*

Őszinte részvétem drága barátnőmnek és Enikőnek, a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban.
Somogyi Babi, Endre és családjuk.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, TÓTH MÁRIA (református tiszteletes asszony, nyugdíjas tanítónő) 2015. október 22-én elhunyt. Teremtő ura hosszan tartó szenvedés után, két héttel 87. születésnapja előtt magához szólította. Temetése 2015. október 24-én 15 órakor a biharpüspöki református kápolnában. A Krisztusi megváltó szeretete adjon örök nyugalmat és pihenést számodra! Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Búcsúzik tőle férje, két lánya és unokája.

*

Együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki SZABÓ LAJOS elhunyta alkalmával az Éder család. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

*

Értékteremtő mély hittel élt földi útjának végeztével tisztelettel búcsúzunk SZABÓ MÁRIA tanító nagytiszteletű asszonytól, kedves lakótársunktól. Őszinte részvétünket tolmácsoljuk családjának. Nyugodjon békében. A Benedek és Fodor család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyerekre, testvérre, KOMSA TÜNDE (Székelyhíd), aki 10 éve eltávozott közülünk.
Emlékét szeretettel őrzi édesapja és testvére Attila.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, Hegyesi Ilona 73 éves korában fáradt szíve megszűnt dobogni. Temetése 2015. október 27-én, kedden d.u. 15 órától a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle lányai Erika és Valéria, vejei Lőrincz és Imre, unokái Márk, Pannika, Klaudia és Gabika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, nagymama, Mierluţ Ágnes életének 80. évében elhunyt. Temetése 27-én, kedden 13 órakor a püspöki kápolnából. Búcsúzik férje Gyuri.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától és dédnagyapától, Slieder Mihálytól (volt mester, a Német Fórum tagja). Temetése kedden, október 27-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik felesége Erzsébet, fia Zoltán és unokái.

*

„Őrködj sírjuk felett Istenem, hogy álmukat ne zavarja semmi sem.” Szabó Mária, Porubcsanszky Elena, Slieder Mihály,
Telekfalvi István, Pintye Irén, Nagy Jolán, Sándor Erzsébet, Hegyesi Ilona, Petrila Vlad Florin, Copil Maria, Tirla Rozalia,
Ungur Oana, Mierlut Agnes, Anghel Maria. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.