Gyászhírek 2015. október 23.

Gyászhírek 2015. október 23.
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, rokonra, BLÁGA MIKLÓSRA halálának 13. évfordulóján. Drága halottunk emlékét tisztelettel őrzi családja.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki MAROSSY BÉLÁNAK (PÖTYI) és VALINAK a szeretett testvér és sógornő, MAROSSY ANNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nemes lelke és emléke legyen áldott. Emike és Iván.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor ma öt éve eltávozott közülünk a legdrágább gyermek és testvér, SZEKERES NORBERT. Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Nélküled üres és szomorú a házunk és nem hisszük el, hogy hiába várunk. Utad itt már véget ért, lelked messze égbe tért, s ott a fényes mennyországban élj örökös boldogságban. Nagyon szerettünk. Nyugodj békében. Anyuci, apuci, testvéred Szabolcs és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk KÖMŰVES PÉTERRE, aki hat hónapja távozott, itt hagyva a földi világot. „Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, / Ezek a fények világítsanak neked. Emléked örökké itt van velünk. Nyugodj békében. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, MADARÁSZ FERENCRE, az édesanyára, MADARÁSZ KATALINRA, a testvérre, MADARÁSZ TIBORRA, és a férjre, BISZTRICSÁNYI LÁSZLÓRA halálának 5. évfordulóján. A bánatos család.
*
20 éve, hogy az együtt megélt emlékekkel a szívünkben gondolunk MAGYARNÉ BAGOLY MAGDOLNÁRA. Jósága, család és felebaráti szeretete, emberi méltósága példaértékű marad. Isten áldása legyen veled MANYÓNK. Húga Éva és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre és édesanyára, GERGÁCZ IRÉNRE halálának 10. évfordulóján. „Megpihent szíved, szemed álomba merült, felszállt lelked angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz, igaz, nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz.” Bánatos férje János, fiai János, Emil és Zoltán.
*
„Csendesen alszik, megpihent végleg, / angyalok bölcsője ringatja már, / nem jöhet vissza, hiába hívjuk, / emléke szívünkben otthont talált.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább nagyapa, SERES ISTVÁN (PISTA) vegyész, 2015. október 20-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése pénteken, 2015.10.23-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Soha nem feledünk, drága Nagypapánk! Gyászolják őt unokája Timi és unokaveje Béla.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SERES GIZELLÁNAK (BABINAK) és KATINAK a szeretett férj, édesapa, nagyapa és jó barát, SERES ISTVÁN elvesztése miatt ért mély fájdalmukban. Nemes lelke örökké él, emléke legyen áldott. Emi és Iván.
*
Búcsúzunk szeretett kollégánktól, SERES ISTVÁNTÓL. 1952-ben érettségiző kollégáid.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, POP EMILIÁT 79 éves korában magához szólította az Úr. Temetése 24-én 14 órakor a vásárhelyi temetőben. Bánatos felesége Pop Hircea Irén.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett KISS GÉZA LÁSZLÓT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztozni próbáltak. Gyászoló családja.
*
„Tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.” TOIE IRINA, POP EMILIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
„A holtom után ne keressetek,/Leszek sehol – és mindenütt leszek!” Így emlékezik családja a 6 hónapja elhunyt SZABÓ PIROSKÁRA (PIPI, Bihardiószeg) Szívünkben emléke örökké élni fog. Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, ELLENES MIKLÓSRA. Nyolc éve annak, hogy elmentél,/mi ugyan úgy várunk, mintha itt lennél./Virág lepi sírod, aztán meg a hó,/Könnyű álmod legyen, pihenésed jó.” Örök fájdalommal emlékezik rá felesége Klárika, lánya Gyöngyike és veje Doru.
*
Két éve lesz, október 25-én, vasárnap, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama és dédnagymama, KÉPÍRÓ LIDIA (szül. ZOLTÁNI)
egy számunkra nagyon szomorú napon elhunyt. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében drága lélek! Örökké bánatos férje Zoli, lánya Kati, unokája Noémi és Kriszti feleségével Erikával, és imádott dédunokái Kristóf és Dávid.
*
Könnyes szemmel, bánatos lélekkel emlékezünk a szeretett férjre, apósra, édesapára, nagyapára, MÁRKUS SÁNDORRA halálának 20. évfordulóján. „A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél,/De a szeretet, amely a szívünkben él, a síron túl is elkísér./Akiket szerettünk és szeretünk, s már a sírban nyugszanak,/Igaz nyugvóhelyük a szívükben marad./Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,/Mert összeköt az örök szeretet.” Bánatos felesége, fiai, menye és egyetlen unokája Anita.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk testvérünktől, KISS IMRÉTŐL, aki 62 éves korában itthagyott minket. Temetése 2015. X. 24-én, szombaton 14 órakor lesz a hegyközszáldobágyi kápolnából. Nyugodj békében! Testvérei Irénke, Feri, sógora Attila.
*
Szomorú szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, KISS IMRÉTŐL, aki 62 éves korában csendesen elhunyt. „Vágytam volna maradni szeretteim között,/de a sors végül ellenem döntött./Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett,/amit mondtam volna, tudja, aki engem szeret.” Bánatos testvére Ica, sógora Dezső és unokabátyja Zsombor.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom nagybátyámtól, KISS IMRÉTŐL. „Ő megsebez, be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” Búcsúzik tőle Melinda, Gyuszi, Dominik és Melissza.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, KISS IMRÉTŐL. „Szívem súgta, Isten veletek! Most már csak azt kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Búcsúznak tőle: Arni, Zsike, a kicsi Titusz, Zsanett és Tomi.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolleganőnknek, SERES KATALINNAK édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Stimmt Kft. munkaközössége.
*
Örök szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, GERGÁCZ IRÉNRE (szül. KOKOVECZ) halálának 10. évfordulóján. „Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/de szívünkben élsz és örökké ott maradsz. Lánya Irénke, veje Öcsi és unokája Levente.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett férjemre, BORSI IMRÉRE halálának 7. évfordulóján. „Hét éve már, hogy hozzád a temetőbe járunk,/megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk./Sírod előtt állunk, talán te is látod,/körülötted van ma is szerető családod./Hiányzol nagyon, soha nem feledünk,/emléked örökké él bennünk.” Felesége Marika, lánya Angéla és unokája Anett.
*
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten mindörökké!” (Zsolt.73,26) Megrendült szívvel búcsúzunk a sokat szenvedett szerettünktől: KISS GÉZA LÁSZLÓTÓL. Fogadja be őt szeretete melegébe az áldott Úr Jézus Krisztus. Nagybátyja Korda Mihály, unokatestvére Korda Zoltán, sógornője Korda Krisztina és családjaik.
*
„Egyedüli reményem ó Isten, csak Te vagy,/Jövel és nézz meg engem, magamra ó ne hagyj.” Szomorú szívvel búcsúzunk KISS GÉZA LÁSZLÓTÓL. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki édesanyjának és családjának. Özv. Korda Jánosné, Melinda és Zsolt.
*
Őszinte részvéttel búcsúzunk volt csapattársunktól, Dr. PÉTER PÁLTÓL (PATYÓTÓL), aki rövid betegség után, 73 éves korában Németországban elhunyt. Szíve mindig is otthon maradt, nagy részben, neki köszönhető a váradi tenisz létrejötte, és volt edzője, Nagy Bálint tiszteletére tenisz-emlékverseny szervezése. Nyugodjon békében. Temetése november végén lesz Nagyváradon. Örökké emlékeznek rá tenisz kollégái: Nagy Zoltán, Nagy László, Somogyi Endre, Dibár Judit-Ghon.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, ifj. VASADI SÁNDORRA (Pelbárthida), aki 5 éve olyan hirtelen itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké tartó fájdalommal, családja.