Gyászhírek 2015. október 22.

Gyászhírek 2015. október 22.
Fájó szívvel búcsúzunk Marossy Anna biológus, környezetvédő muzeológustól. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

„Szomorúbb lett a föld, S fakóbb az ég színe, Egy szív állt meg örökre.” Fájó szívvel búcsúzunk MAROSSY ANNA tanárnőtől, a Román Akadémia munkatársától. A Gondviselő, a fák és virágok őrizzék lelke nyugalmát. Emléke legyen áldott. Őszinte részvétem a gyászoló szeretteinek. Biró Rozália szenátor és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, TÉCSI MÁRIÁRA, aki egy évvel ezelőtt hagyta el a földi létet. Emléke örökké szívünkben él. Isten nyugtassa szeretett férje, TÉCSI FERENC, a szeretett édesapa, após és nagyapa mellett, aki követte ugyanazon az úton három és fél hónappal később. Távol vagytok tőlünk, de örökké éltek a szívünkben. Mindig szeretni fogunk!Kati, Feri, Florina, Kriszti, Andráda és András.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és barátoknak, akik szerettünk, NAGY RITA MÁRIA elhunyta miatt érzett fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, SERES ISTVÁN vegyészmérnök az IMPS volt dolgozója életének 81. évében hirtelen elhunyt. Temetése pénteken, október 23-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Búcsúzik tőle szerető felesége Babi, lánya Kati, unokája Tímea és unokaveje Béla.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédunknak, SERES KATALINNAK édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Nufărului utca D126 tömbházbeli szomszédok.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett KINCSES KÁROLY életének 70. évében elhunyt. Temetése ma, október 22-én 15 órakor a püspöki kápolnából. Búcsúzik a Kincses család.
*
Reménységünk voltál, mindig mosolyogtál, lelkünkben tengernyi könnyet hagytál. KINCSES KÁROLY, SERES ISTVÁN, PRODAN ROZA ZSUZSÁNNA, CHIRCULESCU MARIA, POP STELA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, GÁL ANDRÁS életének 86. évében, súlyos betegség után, csendesen elhunyt. Temetése csütörtökön, okt. 22-én 13 órakor a Rulikowskiu temető városi kápolnájából lesz. Bánatos családja: felesége Piroska, lányai Éva és Piri, unokája Tudor.
*
„Legszebb emlék a szeretet melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, SZABÓ LÁSZLÓRA (született Diószegen, volt szalontai lakos) halálának 7. évfordulóján. Hiányodat minden nap érezzük, örök álmod legyen nyugodt és békés! Feleséged, három lányod és családjaik.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS GÉZA-LÓRÁNT karnagy-kántor úrnak és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Dr. Vlaicu Balázs Mária és lányai: Aurelia, Teodora és hozzátartozóik.
*
„Letészem a lantot. Nyugodjék./Tőlem ne várjon senki dalt.” Fájdalommal búcsúzunk egyházközségünk leghívebb szolgájától, kántorunktól, KISS GÉZA-LÁSZLÓTÓL, aki csodálatos hangjával zengte templomunkban Istent dicsőítő énekeit, emelve ezzel a szentmisék fényét. Hiánya pótolhatatlan űrt hagyott. Valamint kifejezzük együttérzésünket és részvétünket a gyászoló családnak. A biharpüspöki római katolikus templom papjai és híveinek közössége.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ MARIKA kolléganőnknek, szeretett párja, KISS GÉZA elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Rubinstein cég munkaközössége.
*
Szomorú szívvel, szemünkben könnyekkel búcsúzunk kedves barátunktól, id. KISS GÉZÁTÓL, aki elköltözött tőlünk az égi hazába. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Drága emléke legyen áldott! A jó Isten nyugtassa békében! Id. Féth Imre és Irénke és gyermekeik családjaikkal együtt.
*
Szomorú 4 év telt el, mióta itthagytál drága gyermekem, HARASZT JÓZSEF. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos édesanyád, Anna.
*
„Mikor télen hull a fehér hó,/Nyáron fúj a langyos szél,/Mindig arra gondolok,/Fentről nekem a drága, jó apám,/Szél formájában az életről beszél.” A Szent László Romai Katolikus Teológiai Líceum vezetősége, tantestülete és szülői közössége, őszinte együttérzését fejezi ki KISS GÉZA LÓRÁNTnak, a Reprezentatív Szülői Bizottság elnökének szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában.
*
Őszinte részvétünk a családnak KISS GÉZA LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Szent László Egyesület, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei és nagyváradi vezetősége.