Gyászhírek 2015. október 21.

Gyászhírek 2015. október 21.
A búcsúztató szentmise MAROSSY ANNA hamvai jelenlétében a Barátok templomában pénteken 16 órai kezdettel kerül sorra. Gyászoló szerettei.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak MAROSSY ANNA muzeológus eltávozása miatt érzett fájdalmukban. A Premontrei Öregdiákok Egyesülete.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak MAROSSY ANNA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott! Babu, Marika, Ildi, Bálint és Gyuri.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Beátának szeretett apósa, NAGY SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Silver Öregotthon munkaközössége.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS GÉZA kántor úrnak a szeretett édesapa, após, nagyapa, rokon elhunyta miatti gyászában. Nyugodjon békében! A Szent Rita Római Katolikus Nőszövetség tagjai.
*
Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TATAI SÁNDORRA (Öcsi, Székelyhíd) halálának 2. évfordulóján. „Megpihent a dolgos, jó apai szív,/áldás és hála övezi e sírt,/szerető férj voltál, drága édesapa,/bánatos családodnak most az őrangyala.” A gyászoló család.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik jelenlétükkel, vigasztaló szavaikkal, együttérzésükkel támogattak minket szerettünk, RAUSCHER ERZSÉBET elvesztésekor. A gyászoló család.
*
Szívünkben fájdalommal emlékezünk KISS GÉZA testvérünkre és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Őrködjön felette a hála és a szeretet! A Hitbástya Énekkar.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk, GILA MIKLÓS 86 éves korában, rövid szenvedés után, visszaadta lelkét a Mindenhatónak. Temetése 22-én, csütörtökön, a Városi Kápolnából 12 órakor. Szerető unokaöccse Tibor és Rozália.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, közeli és távoli ismerősöknek, a drága, jó szomszédoknak, akik ezekben a nehéz pillanatokban mellettünk álltak. A gyászoló Nagy család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága, jó apa, após, nagyapa, NAGY SÁNDOR (paptamási lakos, szül. Érmihályfalván) 70 éves korában tragikus körülmények között 2015. október 16-án elhunyt. Drága emléke szívünkben él. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak LUPAS IBOLYA (szül. BORDEA) elhunyta alkalmából. Temetése október 21-én, szerdán 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugodjék békében! A Magyarcsekei Református Gyülekezet.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, az apóstól, nagyapától, déditatától, KORNYA GYÖRGYTŐL (Bihar), aki 70 éves korában, hosszú, súlyos betegségben elhunyt. Temetése október 21-én 14 órától a bihari református kápolnából kísérjük utolsó útjára. A gyászoló család.
*
Együttérzésünket fejezzük ki egyházközségünk kántor-karnagyának, KISS GÉZÁNAK és családjának édesapja elhunyta alkalmából. Az örök béke legyen osztályrésze! A nagyvárad-olaszi barátok temploma papjai és az egyháztanács.
*
Őszinte részvétünk KISS GÉZA kántor-karnagyunknak és családjának, édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A nagyvárad-olaszi barátok templomának kórusa.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és testvér, LUPAS IBOLYA életének 78. évében súlyos betegség után elhunyt. Temetése szerdán 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle fiai Péter és Adrian családjukkal és húga Éva családjával.
*
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzom páromtól, KISS GÉZA LÁSZLÓTÓL (élt 56 évet). „Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlem, de jóságos szíved itt marad örökre, ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, a szívemben örökre megmaradsz. Nyugodj békében. Búcsúzik szerető párja Marika és családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető gyermek, testvér, édesapa, nagyapa, KISS GÉZA LÁSZLÓ súlyos szenvedés után életének 56. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 22-én 13 órakor a biharpüspöki temetőben. „Egy váratlan percben életed véget ért, elhagytad a házat, akiket szerettél, örök az arcod nem száll el a szavad, szereteted, mosolyod a szívünkben marad.” Örökké bánatos édesanyja és húga Ancika.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki vejünknek és a KISS családnak KISS GÉZA LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nászasszonya és nászura Jani és Livia.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KISS GÉZA LÁSZLÓ (biharpüspöki katolikus kántor) rövid, de súlyos szenvedés után 56 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, október 22-én 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. „Megpihent szíved, szemed álomba merült, / Felszállt lelked angyalok közé került. / Angyalként jössz hozzánk, / Éjjel csillagként ragyogsz, / Igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig reánk mosolyogsz.” Búcsúzik volt felesége Ibolya, fia Géza és családja, fia Ervin és barátnője Ingrid.
*
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett keresztgyermekemtől, KISS GÉZA LÁSZLÓTÓL. Belépsz a kapun Isten hajlékába, légy ott is vidám fenn a mennyországban, azzal a reménnyel élünk nélküled tovább, hogy te ott jobb helyről nézel le és vigyázol reánk. Őrködj sírja felett drága, jó Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja senki sem. Bánatos keresztanyja és családja.
*
„Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” KISS GÉZA, KOSA FLORITA, BOTOS FLORICA, TOTORAN AUREL, RESTEA RADU, LUPAS IBOLYA, SIME AURELIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.