Gyászhírek 2015. október 20.

Akt.:
Gyászhírek 2015. október 20.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, iskolatársaknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik részt vettek szerettünk, BALLA ISTVÁN ZSOLT temetésén és ezekben a nehéz percekben mellettünk álltak lélekben is, osztozva fájdalmunkban. Drága emléke legyen áldott, a jó Isten nyugtassa békében. A gyászoló család.

Fájó szívvel búcsúzunk BARCSA ERZSÉBETTŐL (szül. MAKKOS, Szentimre, élt 80 évet). Szívedben nem volt csak jóság és szeretet, csendben tűrted a szenvedést. Búcsúzik testvére Emma és sógora Zoltán.
*
Fájó szívvel búcsúzunk nagynénénktől, BARCSA ERZSÉBETTŐL (szül. MAKKOS, Szentimre). Unokaöccse Zoli, felesége Gyöngyi és lányuk Tünde.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, keresztanyától, ERDEI GIZELLÁTÓL (szül. FARKAS). Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle keresztlánya Ibolya és családja, valamint a Pénzes család Nagyvarádról.
*
10 év elteltével emlékezünk drága halottunkra, POGAN ANNÁRA (OLAH), aki 66 éves korában hagyta el szerető családját. Találkozunk a feltámadásnál. Örökké tartó fájdalommal családja.
*
Mély részvéttel, szomorúan búcsúzunk a kedves baráttól, kiváló kollégától, egykori teniszpajtástól, DR. PÉTER PÁL (PATYÓ) fogorvostól. Nyugodjon békében. A Dr. Benedek család.
*
„Lábam alatt mécses a Te igéd, / Ösvényem világossága.” (Zsolt) Őszinte részvétünket fejezzük ki FÁBIÁN TIBOR református lelkipásztor úrnak és családjának a szeretett édesapa, FÁBIÁN GÁBOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. Családjuk örök tisztelői, a Varsóczi család Nagyváradról.
*
Fájó szívvel búcsúzunk MAROSSY ANNÁTÓL (biológus), a Román Akadémia kolaboránsától. Nyugodj békében. Testvére Pötyi, sógornője Valika.
*
Megrendülve értesültem MAROSSY ANNA (tanárnő) haláláról! Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Őszinte részvétem és együttérzésem családjának. Lökősházy Sándor.
*
Mély fájdalommal és szomorúsággal a lelkünkben elbúcsúzunk a biológustól, MAROSSY ANNÁTÓL, a magas szintű értékes szakembertől, attól, aki nagyon szerette a természetet, szülőföldjét, Váradot, Bihart. Nagyra értékeljük szakmai tudását, hozzáállását, javaslatait környezetünk érdekében. Az ő személyeben egy méltó követendő egyéniséget ismertünk meg, amit odaadó munkával érdemelt ki. Ildikó és Gyuri Smit.
*
Imáinkkal búcsúzunk MAROSSY ANNÁTÓL (biológus, muzeológus, tanár). Nyugodjon békében! A Szent Rita Római Katolikus Nőszövetség Tagjai.
*
Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzik a nagyszántói Silver Öreg Otthon a nagyon szeretett és tisztelt MAROSSY ANNÁTÓL. Drága emlékét, mosolygós arcát és természetszeretetét megőrizzük szívünkben.
*
Megrendülten értesültünk MAROSSY ANNA biológus, környezetvédő, muzeológus elhunytáról. Meghatározó egyénisége volt Váradnak. Fák és virágok is őrizzék lelke nyugalmát. Emléke legyen áldott. A Kiss Stúdió Színház.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki PÖTYINEK és VALIKÁNAK szerettük, MAROSSY ANNI elhunyta miatt. Ildikó és Gyuri.
*
Váratlan percben életed véget ért, mint a vihar a rozsát, a halál tépte szét. SOARE MARIA ECATERINA, CRACIUN BLAJOVICI GAVRIL, BUT CORNEL, NEGRUT DAN, IOVAN BARBURA, GHIURO FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra és vőre, SIDEA MIRCEARA, aki 9 éve itthagyott bennünket. Emléke mindig szívünkben marad. Felesége Ibi, lányai Cami és Ramona, unokája Márk, vejei Jenő és Csaba, anyósa Margit.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre és nagyapára, ZAKARIÁS ANDRÁSRA halálának 7. évfordulóján. Bánatos felesége és unokái.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a SÁNTA családnak a szeretett anya, anyós, nagymama, SÁNTA ILONA (Berettyószéplak)
elvesztése miatti fájdalmukban. A Rév család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, KEREKES SÁNDORNÉRA (szül. IVÁN ANNA, Nagyszalonta), aki 5 éve olyan hirtelen itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos férje, lányai, veje és unokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, id. PAPP SÁNDORRA (Székelyhíd) halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége, gyermekei, unokái.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, dédnagyapára, MILOTAI SÁNDORRA (Székelyhíd) halálának 24. évfordulóján. Gyászolják felesége, lánya, unokái és dédunokái.

Címkék: