Gyászhírek 2015. október 2.

Gyászhírek 2015. október 2.
Mély fájdalommal és Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, HADHÁZY IMRÉNÉ (szül. JOKH GIZELLA, volt érmihályfalvi lakos) 2015. szeptember 6-án, életének 91. évében Egerben (Magyarország) csendesen elhunyt, visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Búcsúztatása 2015. október 4-én (vasárnap), az érmihályfalvi római katolikus templomban tartandó szertartással és engesztelő gyászmisével lesz (15 óra). Hamvait a gyászmise után, férje mellett, a római katolikus temető családi sírjában helyezzük örök nyugalomra. Drága emléke örökké bennünk él. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dr. CSER (JOKH) JÓZSEF (állatorvos, volt érmihályfalvi lakos) 2015. február 24-én, életének 92. évében Cabestany-ban (Franciaország) csendben elhunyt. Temetése szűk családi körben történt. A lelki üdvösségéért tartandó engesztelő gyászmise 2015. október 4-én (vasárnap) lesz az érmihályfalvi római katolikus templomban (15 óra). Drága emlékét örökké őrizzük. A gyászoló család.

*

Nem ég már benned a szeretet lángja, belül kihalt az érzelmek fáklyája,/de mi könnyeinkkel mindig eljövünk, szeretetünkkel rád emlékezünk.” Szívünk melegével emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, NAGY GYULÁRA (Nagyszántó), aki már 10 éve örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szeretettel őrizzük drága emlékét. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédmamára, özv. BIHARI BÉLÁNÉRA (szül. MAGYARI PIROSKA, Hegyközpályi), aki egy éve, 94 évesen itthagyott bennünket. „Elnémult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott./Amíg közöttünk lehettél, mi nagyon szerettünk, drága emlékedet soha el nem feledjük.”
Szerető fia Béla, leánya Pirike, unokája Adél és családja, unokamenye Katalin és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesapánkra, id. KOVÁCS SÁNDORRA (bádogos, Érmihályfalva), akit ma egy éve vesztettünk el. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Emlékeznek rá gyermekei és azok családjai.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagytatára, PAPP SÁNDORRA (volt püspöki lakos), akitől 6 hónapja, épp a születésnapján vettünk búcsút. Szerető, bánatos családja.

*

Ma 26 éve annak a szomorú napnak, hogy utolsó útjára kísértük SOLOMI JENŐT (a volt Mioriţa mestere). Szívünkben örökké él emléke. Szeretett feleséged Éva, lányod Éva és imádott unokád Andrea.

*

Fájó szívvel búcsúzunk keresztapámtól, SASVÁRI JÓZSEFTŐL. Nyugodjon békében. Kiss Attila és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyánktól, SASVÁRI JÓZSEFTŐL. Nyugodjon békében. Testvérei: Marika, Gabi és családja, Ilona, Karcsi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága férjemre, NAGY JÓZSEFRE (Nyüved), aki már 5 éve nincs közöttünk. Emléke szívünkben örökké élni fog. Bánatos felesége Etelka, fia Jóska, unokái: Zoli, Gabi és a kis Patrik.

*

Hosszú idő után is nagyon sok szeretettel emlékezünk szüleinkre, VARGA SÁNDORRA halálának 21. évfordulóján és
VARGA ZSUZSANNÁRA halálának 50. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Szerető családjuk.

*

Kegyelettel emlékezünk id. CSER GÁBORRA (Biharfélegyháza, élt 62 évet), akinek ma 2 éve a temető csendje nyújt örök nyugalmat. „Beteg teste megpihenni tért,/nehéz út volt, amit ő megélt,/elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben él és örökké ott marad./Őrködj álma felett édes Istenem,/oltalmad alatt csendesen pihenjen.” Felesége Ibi, fia Gábor, menye Beáta.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, apósra, id. PAP KÁLMÁNRA halálának 5. évfordulóján. „Lelked remélem békére talált,/s te már a mennyből vigyázol reánk./Soha nem felejtünk, szívünkben szerettünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Szerető családod.

*

Búcsúzunk tőled SASVÁRI JÓZSEF Nyugodj békében. Őszinte részvétünk. Sógornőd Piroska, férje Novák Béla és a család.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága, jó apára, apósra és nagyapára, ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki október 3-án lesz öt éve, hogy itthagyott bennünket. Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit szeretnek. Szerető fia Pisti, menye Zseni és unokája Stefi.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívemben emlékezem drága, jó férjemre, ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki október 3-án lesz öt éve, hogy örökre itthagyott engem. Semmi nem olyan már / Mint valaha régen. / A nap is másképp ragyog, / Odafenn az égen. / Bánatos a lelkem, / Mert nem vagy már velem, / S életem nyugalmát / Sehogy sem lelem. / Eltávoztál e világról, / S szívem vitted magaddal, / Fáj hiányod, hisz már nem szólsz hozzám / Kedves, szép szavakkal. Örökké bánatos feleséged Nelly.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára és anyósra, TUCSEK GITTÁRA
(ny. gyógyszerész) halálának 11. évfordulóján. A múló évek nem feledtetnek, nem halványul emléked, mert a szeretet amit adtál nem engedi. „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Szíved súgta Isten veletek – csak annyit kérek most már tőletek, szeressétek egymást ha én már nem leszek.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes.
A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték GRÓF DIANA ERZSÉBETET és bánatunkban osztoztak. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk drága szerettünkre, KISS GYULÁRA, aki már 15 éve nincs közöttünk. „Akik lakoznak csendben valahol, / Szomorú fűz, akire ráhajol, / Akinek sírján halvány mécs lobog, / A gyötrődést azok már régen feledték, / Mi sírva élünk, ők meg boldogok.” (Ady). Emléke örökké szívünkben él. Szerető felesége Ilona, lánya Éva, veje László, unokái Dávid és Dani.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KUNCSER családnak a drága, jó férj és édesapa elhunyta alkalmából. A Vince család, Angyi és a Cudi család.

*

„Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal.” Róma. (Lev. 12:15) Isten vigasztaló erejét kívánjuk kolléganőnknek, KIRÁLY ÉVÁNAK a drága édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Lucreţia Suciu iskola vezetősége és tanári kara.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, RÁJKLI JÁNOS (PUSZKUJ, Köröstarján) 2015. szeptember 30-án, életének 46 évében távozott közülünk. Temetése 2015. október 2-án az Isten irgalmasság kápolnából. Testvérei Marika, Erzsi, Anus, Józsi és családjaik.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata, SASVÁRI JÓZSEF
66 éves korában hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése október 2-án 15 órakor. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett férjemre, LÁSZLÓ MÁRTONRA halálának 11. évfordulóján. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz, igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig, ránk mosolyogsz! Egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég, egy könnycsepp a szemünkben érted él. Drága emlékét, mosolygós arcát, egy életen át megőrzi feleséged Marika, anyósod Mária.

*

„Elköltöztél, nem vagy többé nekünk mégis élsz örökké.” KUNCSER VINCZE, WAGNER JÓZSEF, SASVÁRI JÓZSEF,
ONISOR ARANCA. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, KUNCSER VINCZE (Szalacs) életének 59. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése szombaton, október 3-án 13 órakor a bihari kápolnából. Gyászoló családja.

*

Fájó, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, MARGITTAI VILMOS (VILI) életének 85. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése a Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnából lesz hétfőn, 2015. október 5-én 14 órától.
Gyászoló családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága édesapámtól, MARGITTAI VILMOSTÓL (az ICRTI volt dolgozója). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Péter és Edit.

*

Mély fájdalommal búcsúzom drága nagyapámtól, MARGITTAI VILMOSTÓL. Fényesség vezessen utadon, békesség a lelkedben. Unokád Tamás.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, MARGITTAI VILMOSTÓL (VILI), aki életének 85. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése október 5-én, hétfőn 14 órától a Steinberger kápolnából. Szerető felesége Irénke.

*

Fájó szívvel búcsúzunk VILI BÁCSITÓL. Béke poraira! Edit és Ildikó.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség, édesanya, KIRÁLY SÁRA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Kali család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség, édesanya, KIRÁLY SÁRA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Costras Dorin és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves szomszédunktól, KIRÁLY SÁRÁTÓL. Emléke legyen áldott, a családnak kívánunk vigasztalást a fájdalmukban. Magdi és Juci.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség, édesanya, KIRÁLY SÁRA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az M1-es tömbház, B lépcsőházának lakói.

*

Őszinte részvétünk LAJCSI bátyjának és ÉVÁNAK a szeretett feleség, édesanya elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Pihenése legyen csendes! Bíró István és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, KIRÁLY SÁRA-ILONA (szül. NYIRI, volt hegyközszentmiklósi lakos) hosszan tartó betegség után 78 éves korában elhunyt. Temetése október 3-án d.u. 14 órakor a hegyközszentmiklósi református kápolnából. Megkérjük a gyászolókat egy szál virágot hozzanak magukkal. Gyászoló férje Lajos, örökké sirató lánya Éva.

*

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/ De a kegyetlen valóság mindent összetépett./ Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,/ De legalább a csodában. Csoda volt hogy éltetek és minket szerettetek,/ nem haltatok meg, csak álmodni mentetek.” Fájó szívvel emlékezünk a feledhetetlen TAKÓ EMMÁRA és TAKÓ JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján.
Unokátok Edina, dédunokátok Noémi, fiad Józsi.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút munkatársunktól, KUNCSER VINCÉTŐL. Őszinte részvétünk a családnak.
A Perind cég vezetősége és a munkatársak.

*

Elmondhatatlan fájdalommal emlékezünk a legdrágább és pótolhatatlan férjre, édesapára, apósra és nagytatára,
ID. NAGY SÁNDORRA (volt Lemnul dolgozója) halálának első évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Szerető felesége Magdi, fia Sanyi, menye Márti és imádott unokája Erika, vőlegénye Claudiu.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVA kolléganőnknek szeretett édesanyja elvesztése miatti mély fájdalmában.
A Iosif Vulcan Főgimnázium tanári kara.

*

Osztozunk szeretett kolléganőnk, KIRÁLY ÉVA gyászában melyet édesanyja elvesztése miatt érez. Őszinte részvétünk!
A Bihar megyei biológia szakos tanárok.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki KIRÁLY ÉVA osztályfőnöknőnek szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában.
A Iosif Vulcan Főgimnázium X. B osztályos tanulói.