Gyászhírek 2015. október 19.

Akt.:
Gyászhírek 2015. október 19.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Fábián Tibor tiszteletes úrnak és családjának édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A szentjobbi presbitérium és gyülekezet.

Őszinte együttérzésünket és a Szentlélek Isten vigasztalását kívánjuk volt segédlelkészünknek, szentjobbi lelkipásztornak, FÁBIÁN TIBORNAK, édesapja, FÁBIÁN GÁBOR hazatérése alkalmából. A nagyvárad-olaszi gyülekezet tagjai.
*
Szomorú szívvel emlékezünk Ft. Györfi József volt érmihályfalvi esperes – plébános úrra, halálának harmadik évfordulóján. A síremlékén található szentírási idézettel mi is valljuk: „Az ember olyan, mint a fű, A dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, S lehull a virága, De az Úr szava örökre megmarad.” (1 Pt 1, 24) Emlékét szívünkben örökké megőrizve kérjük Jézust, az örök Főpapot, hogy engedje őt égi örök asztalához. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az érmihályfalvi egyházközség hívei.
*
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága testvérünkre, id. HERMAN ZOLTÁNRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékeznek rá testvérei: István és Gyöngyvér családjukkal.
*
Fájdalmas, gyötrelmes és könnyekkel teli egy év telt el, amióta a szeretett férj és apa, id. HERMAN ZOLTÁN (Szentjobb) eltávozott az örökkévalóságba. Őrködjön felette a hála és a szeretet! Emlékeznek: bánatos felesége Katalin, fia Zoltán, menye Terike és anyósa.
*
Hosszú évek eltelte után is, szívünkben fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, KOVÁCS ILONÁRA (Tóttelek) halálának évfordulóján. Fia László, menye Gyöngyvér, unokái Hajnalka és László családjukkal.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZŰCS JULIÁNNÁRA (élt 94 évet, volt biharpüspöki lakos) halálának egy éves évfordulóján. „Megpihent szíved, szemed álomba merült,/felszállt lelked angyalok közé került./Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz./Igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz.” Szerető lánya Sára és családja, unokái: Mónika és családja, Csabi és családja, és akik még szerették: Ildikó, Gréta és Antónia.
*
Együtt érzünk SALLAK ŞTEFAN ügyvéd úr nagy fájdalmával, mit az imádott édesanya halála okozta. Őszinte részvétünk! A Bátori Înfrăţirea Egyesület Igazgatótanácsa.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága, jó testvérre, édesanyára és sógornőre, MÁTÉ ANNÁRA (szül. KISS), aki, ma egy éve örökre itthagyott bennünket. „Téged elfelejteni nem lehet,/meg kell tanulni élni nélküled./Az élet szomorúan megy tovább,/fájó emléked elkísér egy életen át.” Drága emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos, gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, MÁTÉ ANNÁRA, aki egy éve távozott el szerettei közül. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
*
„Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Örök fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, HAJBÓK EMIL LAJOS (faipari mérnökre) halálának 9. évfordulóján. Isten nyugosztalja! Szerető felesége Klárika.
*
Fájdalommal emlékezünk a szerető édesapára és nagyapára, HAJBÓK EMIL LAJOS (faipari mérnökre) halálának 9. évfordulóján. Nyugodjon békében! Fia Emil és unokái.
*
Együttérzésünket fejezzük ki drága barátnőnknek, GABINAK édesapja, BALLA ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmában. Barátnői: Andi, Dóra, Noja.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk volt osztálytársunktól, SZILÁGYI JÓZSEFTŐL. A családnak kívánunk megnyugvást, neki pedig örök nyugodalmat! A volt osztálytársak nevében, Makai Zoltán.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédimama, anyós, testvér és rokon, HEGEDÜS KLÁRA életének 92. évében elhunyt. Temetése Debrecenben, a családi sírhelyben lesz, szűk családi körben. Megemlékezése nagyváradi evangélikus templomban, október 25-én, délelőtt 11 órakor. Gyászolják: lánya Györgyi, fia István, testvére Kati, veje, menye, unokái és dédunokái.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, RÁCZ LAJOSRA, aki 6 hónapja nincs közöttünk. „Ránézek fényképedre, látom szemed ragyogni,/érzem az arcomon, a könnyet lefolyni./Ha itt lennél és megkérdeznéd mi fáj,/azt felelném, a szívem fáj, mert hiányzol nagyon./Halál után jön az örök élet,/ott majd te vársz és én átölellek téged.” Bánatos felesége, lánya, fia, veje, menye.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSABAI ERZSÉBETNEK a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A LIMTEX Kft. vezetősége és munkaközössége.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a SALAK és ARDAI családnak a szeretett SALAK ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Lucaciu és Iliescu család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, SALAK ILONÁTÓL. Emlékét szívünkben megőrizzük. T. Piri, L. Mária és V. Mityu.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 11 éve elhunyt férjre, édesapára, DACZ IMRÉRE. Emlékét szívünkbe örökké őrizzük. Bánatos családja.
*
Őszinte részvétünk VIDA BÁLINTNAK szeretett felesége, ÉVA elhunyta alkalmából. Emlékedet örökké megőrizzük. Irénke, Géza és a fiúk.
*
Szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, GRÓSZ (LŐRINCZ) ESZTERRE, halálának első évfordulóján. Küzdelmes élete után legyen csendes a pihenése, emléke áldott. Lánya, Erős Éva és családja, fia Lőrincz László és családja, nevelt fia Grósz Ferenc és családja.
*
Mélyen együtt érzünk a gyászoló ARDAI családdal, ERZSÉBETTEL és ŞTEFANNAL, szeretett testvére, illetve sógornője elvesztése okozta fájdalmában. Őszinte részvétünk! Suteu Radu és Corina családjával.
*
Osztozunk munkatársaink, ARDAI ERZSÉBET és ŞTEFAN fájdalmában, amikor a szeretett testvértől és sógornőtől vesznek végső búcsút. Őszinte részvétünk! A Medicris munkaközössége.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Vida Bálintnét (Felvinczi Évát) utolsó útjára elkísérték és azoknak, akik részvétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.
*
„Itthagytál álmot, vágyat, csak a bánat és a könny maradt utánnad.” Vaida Éva, Salak Ilona, Nagy Rita Mária, Berke Melánia, Rusu Vilma Rozália, Borza Gheorghe, Albu Maria, Köteles Lucia, Lile Petru, Mehmet Mustafa, Miclau Gheorghe, Stroescu Gheorghe, Halmageanu Ecaterina, Stan Alexandru. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó ,Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: