Gyászhírek 2015. október 16.

Gyászhírek 2015. október 16.
„Elmúlt mint száz más pillanat, S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, Mert szívek őrzik, nem szavak.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, BALLA ISTVÁN ZSOLT hosszas betegség után október 12-én elhunyt. Temetése október 16-án, pénteken 14 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászoló, szerető családja.

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk Chivari Péter családjának, Adinak és Katikának az édesapjuk elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Az édesapjuk állandó tisztelője és barátja, id. Saueur András és családja.
*
Egy éve lesz október 18-án, vasárnap, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, ID. KRIZSÁN GÉZA (Érmihályfalva) egy számunkra nagyon szomorú napon elhunyt, azóta az érmihályfalvai temetőben alussza örök álmát. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében drága lélek! Szerető felesége Erzsébet, fia Csaba, menye Magdolna, unokái Boglárka – férje Barnabás – és Imola.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér és rokon, Fábián Gábor, életének 70. esztendejében csendesen megpihent. Temetése október 17-én, szombaton 14 órától lesz a fugyivásárhelyi temető kápolnájából.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a két éve, hirtelen elhunyt szeretett férjre, apára, nagyapára és apósra, NAGY ANTALRA. Az emlékét örökké a szívünkben hordjuk. Felesége Julika és fia Anti családjával.
*
Soha el nem múló, mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyósra, nagymamára, SZABÓ MARGITRA (szül. KOSONCZKI), akit ma 9 éve ragadott el közülünk a kegyetlen halál. Emlékét örökre a szívünkben őrizzük. Bánatos férje Béla, lányai, vejei és unokái.
*
Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt nagynénire, AMBRUS KATALINRA a Gyermekkórház volt asszisztensnőjére. „Nincs több szó, bevégeztetett! De gyümölcsöző fa viruljon síromon!” (A. Katalin). Örök álmod legyen nyugodt, békés. Éva és Tomi.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre és keresztanyára, DEÁK KATALINRA (szül. ZAKARIÁS) halálának 7. évfordulóján. „Ott fogsz pihenni, ahol nem fáj semmi,/ahol nyugalmadat nem zavarja senki./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve,/szívünkben örökké megmaradsz.” Bánatos édesanyja és keresztfia Norbi.
*
„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,/szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra, DEÁK KATALINRA (szül. ZAKARIÁS) halálának 7. évfordulóján. „Amíg élt, nagyon szerettük, amíg élünk, soha nem feledjük el.” Gyászolja szerető férje József, gyermekei: Tünde, Tomi és Zsolti, veje Norbi.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, GYULAI LAJOSRA, aki 7 éve alussza örök álmát a csendes temetőben. „Álmodtunk egy szép, csendes öregséget, de a halál mindent összetépett.” Nyugodj békében. Feleséged Manyi, lányaid Tünde, Melinda és családjaik.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagytatára, KÖLLŐ BÉLÁRA, akit 6 hónapja elrabolt a kegyetlen halál. „Egy váratlan percben életed véget ért,/mint vihar a rózsát, a halál tépte szét./Hosszú útra mentél, búcsút sem intettél,/elhagytad a házad és minket, akiket szerettél./Örök az arcod, nem száll el szavad, szereteted, mosolyod, a szívünkben marad./Szerettünk nagyon, amíg csak éltél,/legyen áldott a föl, hova megpihenni tértél.” Szívünkben emléke örökké élni fog. A gyászoló család.
*
Örök szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a feledhetetlen férjre és édesapára, MOLNÁR GYULÁRA (élt 65 évet) halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és békés! Emlékét őrzi özvegye és lánya, Nagyvárad.
*
Szeretettel emlékezünk a jó édesapára, nagyapára és dédnagyapára, BALOGH KÁLMÁNRA (Hegyközszentmiklós), aki most ünnepelné 100. születésnapját, de sajnos már 31 éve alussza örök álmát a néma hant alatt. „Míg élt, nagyon szerettük, míg élünk, el nem feledjük.” Bánatos lányai: Edit, Emma, Erzsike és családjuk.
*
Hét éve a szomorú napnak, amikor utolsó útjára kísértük a drága, jó édesanyát, anyóst, DEÁK KATALINT. „Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,/de jóságos szíved itt marad közöttünk./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/nem vagy feledve, a szívünkben örökre megmaradsz.” Kegyelettel emlékeznek rá: özv. Fazakas Ibolya, lánya Éva, fia Gábor, menye Judit.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, DEME ROZÁLIA életének 59. évében, rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Csendes álma fölött őrködjön a szeretet. Örökké gyászoló lánya Izabella, vőlegénye Zoli, unokája Debóra és a Balla család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, BALLA ISTVÁNTÓL. A nagyváradi 2. Számú Fiú Líceum 1954-ben végzett osztálytársai, barátai.
*
Hét éve már annak a szomorú napnak, amikor a drága gyermekünk, NAGY TAMÁS-GÁBOR tragikus körülmények között elhunyt. „Belépsz a kapun Isten hajlékába,/légy ott vidám fenn a mennyországba./Azzal a reménnyel élünk nélküled tovább,/hogy te egy jobb helyről nézel le és vigyázol reánk./Őrködj sírja felett drága Istenem,/hogy a Te oltalmad alatt, csendesen pihenjen.” Szeretettel emlékeznek rá szülei, testvérei, nagymamája, keresztszülei, barátai és a hodosi rokonság.
*
Fájó szívvel emlékezünk halála évfordulóján a szeretett ERDEI IMRÉRE (Asszonyvásár). „A múló évek nem feledtetnek,/nem halványul emléked.” Legyen sírodon Isten áldása, pihenésed csendes nyugodt. Kegyelettel: feleséged, lányod és 3 unokád.
*
Megemlékezés CSIKI IMRE (1947–2014) halálának 1. évfordulóján.„Egy éve már, hogy hozzád a temetőbe járunk,/megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk./Sírod előtt állunk, talán te is látod,/körülötted van ma is szerető családod./Hiányzol nagyon, soha nem feledünk,/emléked örökké él bennünk.” Szerető családja: felesége Irma, fia Imi, menye Niki, lánya Kati, veje Laci, unokái Bea, Imici, Márk.
*
Szomorú és fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, NÉMETI ZOLTÁN (Bors) életének 71. évében hirtelen elhunyt. Temetése október 16-án 15 órakor a borsi kápolnából. Nyugodj békében. Búcsúzik tőle szerető felesége.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagyapa, dédnagyapa, NÉMETI ZOLTÁN (Bors) 71 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése október 16-án 15 órakor a borsi kápolnából. Nyugodjon békében! „Míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk.” Búcsúznak tőle lányai: Magdi, Anita, fia Zoli, vejei Imi és Norbi, menye Erika, unokái Brigitta, Gergő, Emese, Zolika, unokaveje Misi, dédunokája Rajmond.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki menyünknek, SZILÁGY MAGDOLNÁNAK és az egész gyászoló családnak a szeretett apa, férj és nagyapa, NÉMETI ZOLTÁN hirtelen halála miatt. Nyugodjon békében! Anyósod és apósod.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, TOLVAJ IRMÁRA (szül. UNGVÁRI) halálának egy éves évfordulóján. „Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,/enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk./Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer majd, /mi is elmegyünk, ahol ő van, oda./Az élet elmúlik, de akit szeretünk,/arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.” Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Bánatos családja.
*
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték, hogy szeretett vőm, NYESTE ISTVÁN a Columbusi Ohio Magyar Ref. Egyház volt lelkipásztora október 11-én, 60 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Szeretetét és jóságát szívemben örökké megőrzöm. Gyászoló anyósa Mikó Erzsébet.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk tatától, OLÁH SÁNDORTÓL, akit örökre szívünkben őrzünk. Unokája Angéla és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzik a szeretett nagytatától unokája Edina és Levente.
*
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett édesapámtól, OLÁH SÁNDORTÓL. Emlékét örökre szívembe zárom. Lánya Margit.
*
Szomorú 6 hónap telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett gyermeket, testvért és nagybácsit, ifj. SZILÁGYI GÁBORT (élt 50 évet).
„Ó jó itt fenn, az örök bolt alatt/lent hagytam mindent, mindent ami fájt.” Emléke legyen áldott pihenése csendes.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett SZILÁGYI JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Unokatestvérei: Gyuszi és családja, Béla és családja.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a szilágyi családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, SZILÁGYI JÓSKA elvesztése miatti fájdalmukban. Pihenése legyen csendes. A Menyhárt család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága testvér, nagynéni, HALÁSZ ERZSÉBET életének 89. évében csendesen megpihent. Belépsz a kapun, Isten hajlékába, / Légy ott is vidám, fenn a mennyországba. / Azzal a reménnyel élünk nélküled tovább,/ hogy te egy jobb helyről nézel le és vigyázol reánk. / Őrködj sírja felett drága Istenem, / hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen. Utolsó útjára október 16-án 15 órakor kísérjük a püspöki kápolnából. Szerető testvére Róza, unokaöccse István és annak gyerekei Csaba és Kinga és élettársai Móni és Öcsi.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 26. éve elhunyt ID. ARANY LÁSZLÓRA, a szeretett férjre, nagyapára, dédnagyapára. Emlékezik felesége, 3 unokája, 2 dédunokája.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZAKÁCS EDITHRE, aki 40 évesen, már öt éve hagyott el minket. Nyugodjon békében. Gyászolják bánatos szülei, testvérei, férje és kisfia, sógornője és unokaöccse.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, SZILÁGYI MAGDOLNÁNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az ANIF munkaközössége.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának tizedik évfordulóján a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, dédnagytatára, KOVÁCS SÁNDORRA (volt nyomdász). „Soha nem halványul szívünkben emléked, soha nem szűnik meg szívünk gyásza érted, még fáj nagyon, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Bánatos család.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ARDAI ERZSÉBETNEK és családjának szeretett testvére elvesztése miatti gyászukban. Kocsis Ferenc, Ildikó és József.
*
Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak szerettük, BALLA ISTVÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Árva István.
*
Hálás köszönet mindazoknak, akik SZEBENI JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték, és mély gyászomban osztoztak. Gyászoló felesége Erzsike.
*
Az Úr akaratában megnyugodva adjuk hírül, hogy a szeretett feleség, nevelő, rokon, VIDA BÁLINTNÉ (szül. FELVINCY ÉVA) életének 86. évében visszaadta életét Teremtőjének. Drága lelke örökre szívünkben él. Temetése 2015. október 17-én, szombaton 14 órakor a Rulikowski temető, Steinberger kápolnájából. Férje Bálint, nevelt fia Dani és a gyászoló család.
*
Megszomorodott lélekkel búcsúzunk igaz barátunktól, VIDA ÉVÁTÓL. Együttérzésünk, és megnyugvást kívánunk szeretett férjenek, VIDA BÁLINTNAK. Dr. Serbanesco és családja Marsailles-ből.
*
Megrendülten búcsúzunk az anyaként és testvérként szerető, szeretett barátnőnktől, VIDA ÉVÁTÓL. Drága emléket nem feledjük. Nyugodjál békében, legyen vele az Úr. Kedves BÁLINT, veled vagyunk a veszteség nehéz óráiban, vigaszt és erőt kívánunk e nagy fájdalom elviseléséhez.
Szomorú szívvel és nagy szeretettel Krisztina és Franciska, Marsaille-ből.
*
Mély együttérzéssel osztozom VIDA BÁLINTNAK szeretett felesége, ÉVA elvesztése miatti fájdalmában. Emléke legyen áldott. Kegyelettel Purda Babi.
*
Fájó szívvel búcsúzik a Fábián család VIDA ÉVÁTÓL és kíván sok kitartást és erőt kedves férjének, VIDA BÁLINTNAK.
*
Őszinte részvéttel búcsúzik a Moş család VIDA ÉVÁTÓL és kívánnak szeretett férjének kitartást és sok erőt. Moş Teofil család és felesége.

Címkék: