Gyászhírek 2015. október 13.

„Ha meghalok, engedj, hadd menjek el, Vár reám, mit látnom, s tennem kell. Könnyeiddel magadhoz ne köss, Örülj, hogy sok évünk volt közös. Szerettelek. Hogy mily jó volt veled, Te meg nem tudhatod, csak sejtheted. Hogy szerettél, köszönöm neked, De útra most már egyedül kelek. Bánkódj kicsit, ha bánkódnod muszáj, De túl sokáig magadba ne szállj! Csak rövid időre leszek tőled távol, S emlékem szívedben addig is világol. Sosem leszek messze, megy tovább az élet. Látni, s érinteni nem tudsz engemet, Szíved érezze szeretetemet. Veled lesz mindenkor, lágyan átölel, Míg végül te is egyedül indulsz az úton el. Tárt karokkal várlak majd, s boldog mosollyal, Hazaérsz hozzám minden bizonnyal.” Dr. JÁMBOR KÁLMÁNRA (pszichiáter) emlékezik őt még ma, tizenkilenc év távlatából is hiányoló szerető családja. Szerettei.

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, SOMOGYI ZSOLTRA (Érmihályfalva), aki 26 évesen, tragikus körülmények között 18 éve hagyott itt bennünket. „Pihenj, drága szív, megszűntél dobogni, Kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg drága emlékedet.” Nyugodjon békében. Szerető családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya és anyós, TANKÓ KATALIN életének 75. évében súlyos betegség után csendesen elhunyt. Temetése kedden, október 13-án 14 órától lesz a kegyközszentmiklósi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos férje: Gyula, lánya Magduska és veje Karcsi.
*
Szomorú és fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, KOLOZSI ISTVÁN (élt 68 évet) elhunyt. Temetése október 13-án 14 órakor lesz a Rulikowski temető városi kápolnájából. „Hozzád már a temetőbe mehetünk,/virágot csak a sírodra vihetünk,/könnycsepp gördül végig az arcunkon,/ez azért van, mert hiányzol nagyon./Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/nyugalmadat nem zavarja senki./Ha nyugszol is nehéz föld alatt, nem vagy feledve soha,/a szívünkben örökre megmaradsz.” Nyugodj békében drága édesapánk. Gyászolják őt szerető két lánya: Tünde és Enikő, unokái: Pisti, Dávid és Lilli. Továbbá gyászolják őt, húga Gizus, fiai: Gabi és Béla, továbbá két veje: Tibi és Árpi, nászasszonya Rózsika, sógornője Váradi Kati és férje Pista.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, testvérre, rokonra, jó ismerősre, MIHÁLY ALBERTRE halálának 3. évfordulóján. A múló évek nem feledtetik őt, hiányát minden nap érezzük. Nagyon hiányzik biztató szava, példamutató embersége, szeretteiért való törődése, kedvessége, amellyel körülvette családját. Sóhajainkban, szeretetünkben itt van velünk, akit soha nem feledünk, amíg élünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos családja.
*
Fájó szívvel tudatom, hogy a legkedvesebb barátnőm, FILEP MÁRIA (BODNÁR) 61 éves korában elhunyt. „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/itthagytál mindent, amiért küzdöttél./Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/nyugalmad nem zavarja senki.” Szerető barátnője Dudás Babi és családja.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik részt vettek a szeretett férj, édesapa, nagytata, NAGY ZOLTÁN temetésén és ezekben a nehéz percekben mellettünk álltak és igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni. Emlékét örökké megőrizzük. A bánatos család.
*
„Egy pillanat és mindennek vége,/szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.” Így emlékezik családja az 5 éve elhunyt EGYED FERENCRE (Várasfenes). Pihenése legyen áldott.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, keresztapára, nagybácsira, ifj. KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános), akit 6 hete kísértünk utolsó útjára. „Könnyek csorognak végig arcunkon,/mióta elmentél, hiányzol nagyon./Csillag voltál, barangolsz az égen,/gyere mi felénk is, úgy mint régen./Ha megfáradsz utadon, pihenj meg egy percre,/tekints le az érted fájó szívekre./Hulló könnyeinkkel öntözzük sírodat,/Isten áldja meg porladó hamvadat.” Nyugodj békében. Szerető testvéred és családja.
*
Szomorú 6 hét telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük a szerető, jó férjet, apát, apóst és nagyapát, ifj. KOVÁCS JÁNOST (Biharszentjános).
„Hozzád már csak a temetőbe megyünk,/virágot csak a sírodra viszünk,/könnycsepp gördül végig az arcunkon,/ez azért van, mert hiányzol nagyon./Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/nyugalmadat nem zavarja senki./Ha nyugszol is nehéz föld alatt,/nem vagy feledve soha,/szívünkben örökké megmaradsz.” Örökké bánatos feleséged Ibolya, lányod Brigi, vejed Irving és unokáid Urving és Christopher.
*
Fájó szívvel emlékezem szeretett, drága, jó unokámra, STEIN (BERNÁT) ANGIKÁRA drága születésnapján, aki 5 hónapja hagyott el bennünket. Drága emléked elkísér egy életen át. Szerető nagymamád, Magdus mama.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett komaasszonyunkra, DÉNES ERZSÉBETRE. Dehre István, neje Anna és családja.
*
Megtört szívvel emlékezünk szeretett gyermekünkre, ifj. KOVÁCS JÁNOSRA (Biharszentjános), akit ma 6 hete kísértünk utolsó útjára. Szívünkben emléke örökké élni fog. Bánatos édesanyád és édesapád.
*
Mérhetetlen fájdalommal emlékezünk szeretett, drága lányunkra, STEINNÉ szül. BERNÁTH ANGÉLA-BERNADETTRE (Bihar), aki október 13-án lenne 35 éves. Veled együtt volt teljes az életünk, s hogy te ki voltál nekünk, azt most érezzük, hogy 5 hónapja elmentél tőlünk. Szereteted, jóságod, áldott, szép emléked itt van velünk naponta, nagyon szeretünk Téged. „Beléptél a kapun, Isten hajlékába,/légy ott is vidám, fenn a mennyországba./ Azzal a reménnyel élünk nélküled tovább,/hogy te egy jobb helyről nézel le és vigyázol reánk./Őrködj sírja felett drága Istenem,/hogy a Te oltalmad alatt, csendesen pihenjen.” Összetört szívű szüleid.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik ezekben a nehéz pillanatokban mellettünk álltak. A Dénes család.
*
Őszinte részvétünk SZEBENI ERZSIKE néninek szeretett férje, SZEBENI JÓZSEF elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Brücher család.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, ÖZV. DÁNYI ERZSÉBETRE halálának 17. évfordulóján. Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet! Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Kati és Zsiga.
*
„Ó jó itt fenn az örök bolt alatt… Lent hagytam mindent, mindent, ami fájt…” (Reményik Sándor) El nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, KOVÁCS IRÉN LÍDIÁRA (szül. ANTAL, a Ruhagyár nyugdíjasa), aki 2 éve tért meg Teremtőjéhez. Emléke legyen áldott, a hála és szeretet őrködjön örök álma felett! Bánatos családja.