Gyászhírek 2015. október 12.

Akt.:
Gyászhírek 2015. október 12.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Lőrincz Attilának és Ágnesnek a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Mobilaelit Style Design munkaközössége.

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett sógornőnktől, DÉNES ERZSÉBETTŐL, aki súlyos szenvedés után elhunyt. Pihenése legyen áldott! Búcsúzik tőle a Dénes, a Gecse és a Császár család.
*
Az Ady Endre Líceum közössége együttérző szívvel fejezi ki részvétét Dénes Renáta titkárnőnek mérhetetlen fájdalmában, melyet szeretett édesanyja elvesztése okozott. A családnak vigasztalódást, az elhunytnak megnyugvást kívánunk a méltósággal viselt hosszú betegség után.
*
Őszinte részvéttel osztozunk kolléganőnk, DÉNES RENÁTA gyászában. A vigasztalás Istene törölje le könnyeiteket! „Én örök életet adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.” (János 10:28). Laura és Tünde.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, KISS JOLÁNRA (szül. UNGVÁRI), akit 1 éve elrabolt a kegyetlen halál. Szívünkben emléke örökké élni fog. Férje Géza, fiai: Gézu és Csaba, menyei: Mária és Tünde, unokái: Zsolt és Debora.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, SZABÓ ISTVÁNRA (Kémer), aki 6 éve, hogy örökre itthagyott engem. Semmi nem olyan már / Mint valaha régen. / A nap is másként ragyog odafent az égen, / Bánatos a lelkem, / Mert te nem vagy velem. / Életem nyugalmát sehogyan sem lelem, / Eltávoztál tőlünk hirtelen, csendesen, / De szívünkben itt maradsz örökkön-örökké. A gyászoló család: felesége, 2 fia, lánya, menye, veje, 2 unokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk HALÁSZ EDITRE, akit ma egy éve ragadott el a kegyetlen halál. Emlékét megőrizzük egy életen át. Kovács Kati és Tótős Ferenc.
*
Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH BÉLÁRA (SIMI) halálának 30. évfordulóján. Pihenése legyen áldott. Bánatos családtagjai.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága apára, nagyapára, BAGI JÁNOSRA (CSICSA) halálának 30. évfordulóján. Örökké bánatos családja.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól, KOVÁCS SILVIATÓL. Temetése hétfőn, 2015.10.12-én 12 órakor a Hasas kápolnából. Búcsúzik lánya Simona, fiai, testvére és sógornője, a szomszédok és ismerősök.
*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ID. SZÉKELY MARGIT (Síter, élt 84 évet) eltávozott megváltó Urához. „Ő, ki csillagként járt itt a földön. Már fénylő üstökösként száll ott fönn. Ő, ki nem sejtette mit hagy maga mögött. Elment, felszállt, s most ül az angyalok között.” Búcsúznak tőle fiai és leánya: Lajos, Margit, Zoli, menyei és veje, Kati, Sanyi, Ilona, unokái Heni, Sanyika, Babuci, Zolika, Norbika, unokaveje és unokamenyei Călin, Mihaela, Brigitta, dédunokái Kristóf, Arisia, Gabi, Patrick.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, PÁLL JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől, édesanyától és nagymamától, LŐRINCZ PIROSKÁTÓL (szül. FORRÓ PIROSKA, Hegyközpályi), aki 2015. október 9-én, életének 55. évében itthagyott bennünket. „Elnémult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Amíg közöttünk lehettél, mi nagyon szerettünk, drága emlékedet soha el nem feledjük.” Szerető férje Imre, fia Attila, lánya Edina, unokái Jázmin, Ármin és leendő unokája, menye Ági és veje Róbert.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték LŐRINCZ PIROSKÁT és bánatunkban osztoztak. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
*
Segítő szavad most hiányzik csak igazán,Továbbra is figyelj és vigyázz reánk! LINCK IRéN-MARGARETTA, KINCZEL FERENC-JóZSEF, SZABó IMRE-ZOLTáN, KOLOZSI ISTVáN, SZEBENI JóZSEF, DéNES ERZSéBET, ERDEI VASILE, LAZĂR MĂRIOARA, FILDAN SAVETA, FILEP MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, SZEBENI JóZSEF 2015. október 9-én, 86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 12-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos felesége Erzsike.
*
Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. (Máté 11:26) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, DÉNES ERZSÉBET szíve életének 58. évében megszűnt dobogni. Temetése ma, hétfőn du. 13 órától a püspöki temetőből. Fájó szívvel búcsúzik férje Lajos, lánya Renáta.
*
Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett gyermektől, testvértől, DÉNES ERZSÉBETTőL. Emléke legyen áldott. Édesanyja, testvérei és családjuk.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apától, apóstól és nagytatától, KINCZEL FERENC-JóZSEFTŐl (élt 71 évet). Itthagytál minket, elmentél hirtelen. Drága szíved megpihen a mennyben. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Búcsúzik tőle lánya Gabriella, veje Emil és unokája Márk.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, nagytata, SZABÓ IMRE életének 66. évében elhunyt. Végső búcsúztatására október 12-én 15 órakor kerül sor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászolja felesége Ildikó, leánya Gabriella és családja, fia Oliver és családja.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett sógorunktól, SZABó IMRÉTőL, akinek jóságos szíve életének 66. évében megpihent. Nyugodjon békében. Porcza István és családja.
*
Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy FILEP MÁRIA (szül. 1954. szeptember 3-án) hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése kedden, október 13-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Gyászoló családja: férje Zoltán, fia Zoltán és menye Claudia.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nővértől, FILEP MÁRIától. Emléked örökké a szívünkben él. Testvéred Piroska, sógorod István és családja.