Gyászhírek 2015. október 1.

Gyászhírek 2015. október 1.
Fájó szívvel emlékezünk LŐRINCZ KATALINRA halálának 6. évfordulóján. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz, igaz nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz! Szerető családja.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Nyíri Sándor polgármester úrnak és családjának szeretett anyósa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Búcsúzunk Kis Gyulától. Temetése a városi ravatalozóból október 1-jén 11 órától. Lánya Donna Kis és unokája Daniel Edward Ţiţeica.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, anyós, feleség, SÁNDOR MÁRIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Kovács Aliz és Lőrincz Ilona.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra, nagyapára, SZŰCS VINCZÉRE halálának 5. évfordulóján. Emléke örökké élni fog. A gyászoló család.

*

Ma a harang érte szól, mert 5 éve, hogy BOSKA ÁGNES (Szalárd) elment az égi hazába. „Visszahoz sok emlék, felidéz egy fénykép, ameddig csak élünk, soha nem lesz másképp.” Szerető családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, nagymama, KISS JULIÁNNA (Érkeserű)
halála miatt érzett mély fájdalmában. Fájó szívvel búcsúzik tőle keresztlánya Stefán Mária és családja.

*

Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy drága, jó édesapám, KEREKES CSABA MIKLÓS elhunyt. Temetése október 2-án, pénteken 11 órakor a városi kápolnából. Szerető családja.

*

Egy év telt el azóta, hogy elhunyt JOÓ MARTIN ALEXANDRU, aki az életem szerelme volt. A szerelmet és szeretetet mindörökre lelkemben fogom őrizni. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Sanda.

*

Halálának 35. évfordulóján emlékezünk a szeretett testvérre, édesanyára, nagymamára, KOVÁCS ÉVÁRA (szül. SZEMES).
Szerető testvére Jóska, fia István, gyermekei Tibor és Andrea családjukkal a távolból.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára és dédapára, VÉKONY GYÖRGYRE
halálának 5. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A bánatos család.

*

Könnyes szemmel, bánatos lélekkel emlékezünk a szeretett fiúra, édesapára, férjre, apósra, nagyapára, sógorra,
PAPP KÁROLY GEDEONRA (tanár, Bihardiószeg) halálának 6. évfordulóján. A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél, de a szeretet amely a szívünkben él, a síron túl is elkísér. Akiket szerettünk és szeretünk, s már sírban nyugszanak, igaz nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt az örök szeretet. Fájdalommal emlékezünk és soha nem feledünk. Bánatos szívű édesanyád, lányaid családjukkal, feleséged, unokáid: Boti, Roland, Hunor, Zsófika, akik szívükben őrzik emlékedet.

*

„Mindig a jók mennek el.” MARGITTAI VILHELM, CRACIUN IOAN, HODISAN TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, testvér, BÓDIZS ANNA (szül. MURA, a Solidaritatea cipőgyár volt dolgozója) életének 83. évében elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából, 2015. október 2-án 12 órakor lesz. Fia és a rokonság.

*

DOBOS CSABA „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni,/ Kedves arcodat nem tudjuk feledni,/ Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/ Simogató kéz, szív mely mindenkit szeretett. / Könnyes az út mely sírodhoz vezet,/ Áldja meg az Isten drága emlékedet!/ Nincsenek szavak, nem suttog a szád,/ Ma lehajtott fejjel, csendben emlékezünk rád./ Álmok, emlékek, sok szép szavak,/ Ennyi az egész, ami a múltból megmaradt./ A fájdalmak útja a mennyországba vezet,/ Ahol Isten letörli a fájó könnyeket.” Emléke legyen áldott, pihenése olyan mint egy zavartalan álom! Már 2 éve, hogy itthagytál örökre minket!
Emlékezik rá lánya Tündike és felesége Tünde.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, KIS GYULÁTÓL (volt U.J.C.M. szövetkezet elnök). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bokor Feri és Bia.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa és dédnagyapa, KIS GYULA életének 91. évében megpihent.
Búcsúzik tőle lánya Kati, veje Mitru, unokái Cristi, Toni, Edu családjaikkal.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drág,a szeretett férjre, apára és nagyapára,
ID. MEZEI KÁROLYRA, aki 2014. október elsején örökre lehunyta két szemét. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ Megállt a szív, mely élni vágyott,/ Pihen két kezed, mely dolgozni imádott./
A búcsúszó amit nem mondtál ki elmaradt,/ De szívünkben örökre velünk maradsz. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Felesége Erika, lánya Erika, fia Karcsi, veje, menye és két unokája.

*

Szeretettel emlékezem szüleimre, édesapámra, SÓS JÁNOSRA elhunytának 30. évfordulóján és édesanyámra, SÓS MARGITRA elhunytának 15. évfordulóján. Emléküket szeretettel őrzöm. Nyugodjanak békében! Leányuk Erika.