Gyászhírek 2015. november 5.

Gyászhírek 2015. november 5.
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, WEINBERGER JUDIT-CLARÁTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Unokatestvérei Marika, Pali, Pista, Iván.


Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, Id. TÓTH ZOLTÁNRA, aki két éve, Isten akaratából megnyugodott. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodj békében. A szerető család.

*

Örök szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, ERDÉLYI BÉLÁRA, aki már hat éve távozott közülünk. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik gyászunkban mellettünk álltak a drága édesanya, anyós, nagymama, VIRÁG ETELKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

„Jézus ölébe bizton / Hajtom fejem le én / Abban találom üdvöm, / Ha nyugszom kebelén” (Református énekeskönyv: 466 ének). Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, ERDŐDI ALBERT 81 éves korában hosszú szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temetése november 7-én, szombaton d.e. 11 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Búcsúzik tőle szerető felesége Ági, lánya Enikő és unokája Ferike.

*

„Ki mutat jót nekünk? Ragyogtasd ránk jelként, arcod fényességét, Uram.” (Zsolt 4,7) PAUL AUREL, CRET ARMANCA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki SEBESTYÉN LAJOSNAK és családjának a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sárközi család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy végső búcsút kell vennünk a drága édesapától, apóstól és nagyapától, OLÁH LAJOSTÓL, aki hirtelen eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle bánatos fia Csaba, menye Melinda, unokái Rolika és Danika.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett apától, apóstól és nagytatától, OLÁH LAJOSTÓL, akinek szerető szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle fia Lajos, menye Magda, unokái Tamara és Kinga, unokaveje Péter.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága keresztapától és sógortól, OLÁH LAJOSTÓL, akinek fáradt szíve örökre megpihent. Búcsúzik tőle keresztfia Józsi, sógornője Julianna és Ildikó.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apóstól, nagytatától és dédnagytatától, OLÁH LAJOSTÓL, akinek jóságos szíve örökre megpihent. Búcsúzik tőle menye Veronka, unokái Răzvan, Lavinia és Magda és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, OLÁH LAJOS (Hegyközpályi) életének 83. évében elhunyt. Temetése november 5-én 15 órakor a hegyközpályi kápolnából. Emlékét örökké szívembe zárom. Bánatos felesége Irénke.

*

Fájó szívvel búcsúzunk bátyjától, OLÁH LAJOSTÓL. Vigasztalódást kívánunk szeretteinek. Nyugodjon békében! Testvére Zsigmond, sógornője Jucika és lányaik: Babuka, Melinda, Ottika családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SEBESTYÉN családnak a szeretett apa, após és nagyapa, SEBESTYÉN LAJOS elhunyta miatt érzett mély gyászunkban. Az Alföldi család és Gabi.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesapám, TAKÁCS DÁNIEL temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, DR. FAZAKAS FERENC szemészfőorvosra halálának 17. évfordulóján. Áldott emléke szívünkben élni fog. Bánatos családja.

*

„Egy múló perc alatt elszállt az életed,/ Annyit sem mondtál, hogy Isten veletek!/ Szeretett téged szomorú testvéred.”
OLÁH LAJOS (Hegyközpályi) 83. évében hirtelen elhunyt. Gyászolja testvére Jolán és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk SZÁLDOBÁGYI MISIRE halálának 5. évfordulóján. Öt éve rászállt szívünkre a bánat, nincs semmi, ami ennél jobban fájna. Veled együtt volt teljes az életünk, elmentél, elvitted sok örömünk. Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Oly távol vagy tőlünk, de mégis oly közel, szívünkben örökké élni fogsz, sosem felejtünk el. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

A Limtex 1. szalagjának munkaközössége őszinte részvétét nyilvánítja kolléganőnk, TOOK ALEXANDRINA (Dudi) kedves nővére elvesztése miatti mély fájdalmában.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára,
ID. BÉGÁNYI SÁNDORRA (Hegyközcsatár) halálának első évfordulóján. „Néma órák halk percei, a szavaidat suttogják,/
Belül tudjuk, lelkünk még egyszer viszontlát./ Távol vagy tőlünk, de mégis oly közel,/ Mert a szívünk mélyén rejtettünk el.”
Emléked legyen áldott, nyugodj békében! Bánatos feleséged, gyermekeid, unokáid és dédunokád.

*

Ma 25 éve annak a szomorú napnak, amikor elveszítettük a legdrágább férjet, édesapát, apóst és nagyapát, KARÁCSONY ELEKET (Szalárd.) Szeretetét és jóságát soha nem feledi az őt örökké visszaváró, szerető családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, HŰGEL MÁLIKA (Gálospetri) fáradt, beteg szíve megszűnt dobogni. Élt 82 évet. Emlékét örökké őrzik: leánya Marika, veje Ghiţa, menye Kati, unokái Diana és Sebi, Henriett és Attila, dédunokái Felix és Vanda.