Gyászhírek 2015. november 4.

Gyászhírek 2015. november 4.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy édesanyám, WEINBERGER IUDIT-CLARA 80 éves korában hirtelen elhunyt. A szertartás a zsidó Neolog temetőben lesz szerdán 2015.11.04-én 12 órakor. Gyászoló fia.


Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett JUTKA nénitől. Nyugodjon békében. Emi, Kati családjukkal és a Karaviem ABC dolgozói.

*

Fájó szívvel emlékezünk a három szerető testvérre, GECSE ROZÁLIÁRA (szül. MIHÁLY), MIHÁLY JÁNOSRA, MIHÁLY ANTALRA, akik nincsenek már közöttünk és a fugyivásárhelyi temetőben alusszák csendes álmukat. „Kölcsön adtad nekünk Uram, és Ő a mi boldogságunk volt, / Visszavetted és mi visszaadtuk panasz nélkül, de fájdalommal teli szívvel./ Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt és az is marad / Mert, aki a szerettei szívében él, nem hal meg, csak távol marad.” Örökké bánatos családjaik.

*

Ma 8 éve, hogy elhunyt a legdrágább férj, apa, após és nagytata, HERPÁN JÓZSEF 62 éves korában. A jó Isten adjon neki továbbra békés nyugalmat a mennyekben. Felesége Laurentia, gyerekei Livia, Laura és Octavian családjukkal együtt.

*

„Csak az hal meg, kit elfelejtenek” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett pótmamánktól, BOLDIZS MÁRIÁTÓL. Darvas Erzsébet és családja.

*

Könnyes szemmel, szívünkben fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógornőtől, nagynénitől, VIRÁG ETELKÁTÓL, aki hosszas betegség után visszaadta lelkét a Megváltónak. Nem felejtjük önzetlen segítőkészségedet, szeretetedet, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. Sógornőid: Costin Katalin, Virág Mária és Gabriella, unokahúgod Virág Erzsike, keresztlányod Erika és családja, Imike és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett VIRÁG ETELKÁTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Sógornője Mária és unokahúga Gabriella.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki ERDÖDI JOZSA ÁGINAK és családjának a szeretett férj, apa és nagyapa, ERDÖDI ALBERT elvesztése miatt ért mély fájdalmukban. Kegyelettel megőrizzük emlékét. Emike és Iván.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismertek és szerették, hogy Özv. BOLDIZS JÁNOSNÉ (szül. BŐDIS MÁRIA)
2015. november 2-án, életének 94. évében türelemmel viselt, hosszan tartó, súlyos betegség után csendesen megpihent. Temetése 2015. november 4-én 15 órakor a nagyváradi temetőben lesz. Gyászoló fia Zoltán és családja.

*

„Angyalok jöttek és karon fogtak, fényesség útjára kalauzoltak.” LICSKÓ ANNABELLA, LŐRINCZ VIKTORIA ERZSÉBET,
ABRUDAN IOAN, PURIS TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy LŐRINCZ VIKTORIA (BABI néni) 79 éves korában elhunyt. Temetése ma 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nagy Gyula és családja.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, LICSKÓ ANNABELLA 64 éves korában hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése november 5-én, csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászoló húga Dudi és nővére Klári.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
LICSKÓ ANNABELLA (született PAPP) visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése november 5-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló fia Róbert, neje Mihaela és unokája Luca.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, TAKÁCS DÁNIEL (élt 73 évet) 2015. november 2-án súlyos betegség után elhunyt. Temetése az érsemjéni református temető kápolnájából 2015. november 4-én 14 órakor lesz. Gyászolja felesége, lánya és veje.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki OLÁH KÁROLYNAK és családjának szeretett testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao-Team Kft. vezetősége.

*

Drága, kedves gyermekünk! Egy éve nem láttuk arcodat. Sajnos csak a fényképeid vannak, ami egy örök emlék! Nézegetjük őket, beszélünk hozzájuk, tudjuk hogy ők már nem szólnak. Egyszer csak szavaink sírásba borulnak! Az nem tudja mi a fájdalom, kinek gyermekét nem fedi sírhalom. Amíg élünk, soha el nem feledünk. POKORNY IMRE halálának első évfordulóján. Drága lelked nyugodjon békében! Gyászoló és szerető édesanyja és nevelőapja.

*

Szomorú egy év telt el, amióta szeretett testvérünk és sógorunk, POKORNY IMRE visszaadta lelkét Teremtő Urának. „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott, szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Szíved súgta: Isten veletek, most már csak azt kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos testvére Öcsi és neje.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett keresztapára, POKORNY IMRÉRE halálának első évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehet. A csend ölel át és a szeretet. Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk és nem feledünk Téged!” Keresztgyermekei családjaikkal.