Gyászhírek 2015. november 3.

Gyászhírek 2015. november 3.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, ISPÁN VIOLÁRA (Diószeg) halálának második évfordulóján. Nyugodjon békében. Emlékét szívünkben megőrizzük. Leánya Edit, unokája Janika.


Fájdalommal búcsúzunk SZABÓ IRÉNKÉTŐL (élt 74 évet, szül. LUKICS), aki hosszú szenvedés után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott. Részvétünk a gyászoló családnak. Szeretettel Magdaléna, Kornélia és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, VIRÁG ETELKA (szül. KISS) életének 79. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Gyászoló családja.

*

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban mellettünk álltak a drága édesanya, nagymama, GRUNSPERGER ISTVÁNNÉ elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

„… Ne szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal.” (János 2-3) VIRÁG ETELKA, POP CLAUDIU DECEBAL
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és szerették, hogy OROSZ JUDIT BELLARMINA nővérünk október 29-én csendesen elhunyt. Utolsó földi útjára kísérjük november 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. A Vincés Nővérek közössége.

*

Fájó szívvel állok volt tanítónőm, BELLARMINA NŐVÉR koporsójánál. Nyugodjon békében! Szeretettel emlékezik rá volt tanítványa Béládi Márta.

*

Szomorú és fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama és dédnagymama, SZABÓ IRÉN
(szül. LUCHICI IRÉN, a Crişul bőrgyár volt dolgozója) 74 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése november 3-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Búcsúzik tőle szeretett férje Béla, leánya Babi, unokái Dia és Gabi családjaikkal, dédunokái Patrick és Edi és a rokonság.

*

Fájó szívvel búcsúzunk DOMJÁN FERENCTŐL, aki életének 72. évében csendesen megpihent. Utolsó útjára a telegdi temetőben kísérjük, szerdán 12 órától. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Krecht család.

*

Fájó szívvel búcsúzik ÖZV. SZABÓ SÁNDORTÓL nevelt fia István, felesége Kati, valamint Zsolti, Tünde, Florin és Dániel. Temetése november 3-án 12 órakor a városi kápolnából. Pihenése egy hosszú szenvedés után legyen csendes!

*

„Nőnek az árnyak, ahogy fogynak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Úgy mentél el, ahogyan éltél, csendben, szerényen, a jóságos szíved nyugodjon békében.” Szomorú egy év telt el azóta amióta szeretett szomszédunkat,
POKORNY IMRÉT magához szólította Teremtő Ura. Örök álma fölött őrködjön a béke és a szeretet. A Lovas család.

*

Eltelt egy hosszú bánatos év,
amióta a temetőt járom,
talán te is látod.
Üres nélküled az otthonom,
nincs kivel megosszam bánatom. Hiányzol nagyon!
Imára kulcsolom gyenge kezem,
Mert ez az ami itt maradt nekem.
A hit, hogy ma már egy jobb világban él,
S, hogy könnyeim Utána viszi a szél.
A hit, hogy hallja minden halk szavamat,
S, hogy látja még minden mozdulatomat.
A hit, hogy távolról vigyáz most Reám.
S ha eljön az éjjel, eljön Ő is vissza Hozzám.
Nyugodj békében POKORNY IMRE. Bánatos felesége Julika.

*

Őszinte részvétünk DR. SZÉLYES D. FERENC kollégánknak és családjának. A debreceni P.Á. kórház munkaközössége.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak a szeretett GÉZA BÁCSI elvesztése miatt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Cserna Anikó.

*

Könnyes szemmel emlékezünk arra a napra, amikor egy éve a drága édesanya, GACSÁDI IRÉN (Nagykágya) jóságos szíve megszűnt dobogni. Nyugodjon békében! Emlékét örökké őrzik lányai Inci és Enikő és családjaik.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága nővéremtől, VIRÁG ETELKÁTÓL, kinek jóságos szíve örökre megpihent. Juhász Margit és György.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagynénénktől, VIRÁG ETELKÁTÓL kinek szeretetteljes léte örökké szívünkben marad.
Ildi, Babu és családjuk.

*

„A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában soha nem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad.” Szomorú szívvel búcsúzunk ÖZV. FÜLÖP GÉZÁNÉTÓL. Bánatos leánya Kató, veje Karcsi és unokája Anabella.

*

Itthagytál minket, elmentél hirtelen.
Drága szíved megpihen a mennyben.
Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd.
Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd.
Fájó szívvel búcsúzik ÖZV. FÜLÖP GÉZÁNÉTÓL fia Tibi, menye Roxina és unokája Tibici.

*

Fájó szívvel tudatjuk hogy ÖZV. FÜLÖP GÉZÁNÉ (szül. CSER ILONA) elhunyt. Temetése 2015. október 3-án 15 órai kezdettel a szenjánosi kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagymamánktól, ÖZV. FÜLÖP GÉZÁNÉTÓL (Szentjános), aki itthagyta szeretteit, csendesen megpihent. Nyugodjon békében! „A szélben én suttogok nektek, a napfényben én mosolygok rátok. Nem hagylak el benneteket, veletek leszek mindig, mindörökké”. Búcsúznak tőle: unokája Tímea, unokaveje Kálmán.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, SZABÓ SÁNDORTÓL. Nyugodjon békében! Testvére István és sógornője Ica, és családja, István és Róbert.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, TAKÁCS DÁNIEL (élt 73 évet) 2015. november 2-án súlyos betegség után elhunyt. Temetése az érsemjéni református temető kápolnájából 2015. november 4-én 14 órakor lesz. Gyászolja felesége, lánya és veje.