Gyászhírek 2015. november 27.

Gyászhírek 2015. november 27.
Fájdalmas szívvel emlékezünk drága nagybátyánkra, SCHNEIDER N. ANTALRA halálának 2. évfordulóján. ,,Úgy mentél el tőlünk mint ősznek virága,/ sírba szállt veled lelkünk boldogsága./Sírodhoz a virág könnyekkel érkezik,/ szomorú szívünk rád emlékezik.” Örökké bánatos unokahúgai Mónika és Erika.


Fájó szívvel búcsúzom édesanyámtól, DEBRECZENI ERZSÉBETTŐL. Temetése ma 12 órától a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Fia Zoltán.

*

Szeretett nagymamám, DEBRECZENI ERZSÉBET, szép éveket töltöttünk együtt, hiányozni fogsz nekem, de azt is tudom, most már az angyalokkal vigyázol majd rám. Szeretettel, unokád Andrea.

*

Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Szívünk minden szeretetével emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, ILLÉS GYULÁRA halálának 6. évfordulóján. „Valaki végleg elment, őrizd meg emlékét, és el ne feledd! Akkor veled lesz mindig, lelke szabadon száll, vár a tulsó parton, hol nincs már határ.” Emlékeznek rá, akik őt nagyon szerették: örökké bánatos felesége Erzsike, fiai Gyula és Csaba, valamint kicsi unokája Ricsike.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett sógornőtől, SÓLYOM BERTÁTÓL. Szerettünk nagyon és nem felejtünk soha! Sógórnője Lovas Erzsébet és gyermekei családjaikkal: Csaba és legkedvesebb keresztlánya Csilla.

*

Őszinte részvétem KATIKÁNAK szeretett édesanyja, GÁBOR KATALIN színművésznő elvesztése miatti fájdalmában.
Ács Tibor.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, ID. NAGY PÁLRA (Biharszentjános) halálának első évfordulóján.
„Nem integet többé elfáradt kezed,/Nem dobog már értünk jóságos szíved./ Számunkra te sosem leszel halott/
Örökké élni fogsz mint a csillagok.” Bánatos családja.

*

Ma 10 éve annak a szomorú napnak, hogy a drága feleség, anya, nagymama, FERENCZI IRÉN itthagyott bennünket, már nincs közöttünk. Minden virág beszél, amit sírodra teszünk. Hiába teszünk reád virágot, eltemettük veled az egész világot.” Gyermekeid Ildikó, Attila, unokád Krisztina és férjed Géza.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek TÁRSI ERIKÁNAK és családjának édesapja elvesztése miatt.
Kollégái a SC Comaliment ABC 8-ból.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, HUNDEMER ZOLTÁNRA, aki 6 éve olyan hirtelen itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos felesége, fia, menye és kicsi unokája.

*

CUIBUŞ ROBERT CRISTOFOR
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet
Csak próbálkozunk élni nélküled.
Mindig a szívünkben maradsz.
Örökké bánatos: mami és akik Őt nagyon szeretik ma is, örökké emlékezünk rád!

*

Szomorú szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt DOMBI MIHÁLYRA (Berettyószéplak). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető felesége Bözsike, lánya Erzsike, fia Bandi, veje, menye, unokái, unokavejei és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára és dédtatára, NYÉKI IMRÉRE (Érkeserű) halálának 2. évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/emlékét őrzi béke és nyugalom,/az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/s míg élünk, őrizzük őket.” Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, id. BÁNÓCZI GÉZÁRA halálának első évfordulóján. Az édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, BÁNÓCZI RÓZÁRA halálának 9. hónapja elteltével. Emléküket örökké szívünkbe zárjuk. Pihenésük legyen csendes, nyugalmuk áldott. Szerető családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagyanyára, KESZEG ILONÁRA (szül. BACSI)
halálának 6. évfordulóján. „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak, árnyak, álmok, évek.” Emlékező szentmise december 1-jén 17 órakor a Barátok templomában. Emlékét őrzi férje Ferenc, leányai: Katalin és Ildikó, vejei: Tibor és Laci, unokái: Rudi, Brigi, Kinga, Annácska és Ilona-Rita.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, KERTÉSZ MIHÁLYRA, aki már 20 éve itthagyott bennünket, és
KERTÉSZ MÁRIÁRA, akinek 6 éve dobbant utoljára a szíve. „Megpihent szíved, szemed álomba merült,/felszállt lelked, angyalok közé került./Angyalként jössz hozzánk,/éjjel csillagként ragyogsz,/igaz nem látunk, de tudjuk,/fentről mindig ránk mosolyogsz.” Bánatos lányai: Marika, Irénke, Erzsike, vejei: Tibi, Karcsi, Lehel, unokái: Tünde, Zoltán, Karcsika, Baby, Melinda, Annamária, dédunokái: Gerő, Kincső, Lillyane és Zsófika.

*

Szomorú 5 év telt el azóta, hogy drága, jó feleségem, FÖLDI ILONKA (szül. MIHÁLY, Szentjános, élt 65 évet)
fáradt szíve utolsót dobbant. A halál, mint az őszi szél a lehulló falevelet, hirtelen elsodort tőlem, örökös fájdalmat hagyva szívemben. „Még éltél, nagyon szerettelek,/még élek, soha nem feledlek.” Nyugodj békében drága lélek! Örökké bánatos családod.

*

Szeretettel emlékezünk LENGYEL JÓZSEFNÉRA (szül. KOSZTELNIK MÁRIÁRA) halálának 20. évfordulóján. Megemlékező szentmise a Szent László templomban lesz 2015. XI. 28-án 17 órakor. Béke poraira! Szerető, emlékező családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, MEDVE SÁNDORRA (Székelyhíd), aki 6 éve itthagyott minket. „Emlékzzünk arra, ki nincs közöttünk,/talán lelke röppen itt fölöttünk./Hogy egy édesapa milyen drága kincs,/azt csak az tudja, akinek már nincs./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”
„Bús temető, csendes susogása,/oda megyünk hozzád,/ez marad csak hátra./Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk,/minden virág elmondja, mennyire szerettünk./Hiába teszünk rá virágot,/eltemettük veled az egész világot.”
Emlékezünk rá: felesége, lányai, veje, unokái.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik MARGITTAI IRÉNT utolsó útjára elkísérték és bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KEREKES LAJOS (a Crişul cipőgyár volt dolgozója) hosszú szenvedés után életének 69. évében elhunyt. Temetése november 28-án 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, KEREKES LAJOSTÓL. Gyuri és Ilona.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett öcsém, KEREKES LAJOS (a volt Crişul cipőgyár dolgozója) hosszú betegség után, 69 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében. Búcsúzik szerető nővére Magdus férje János, gyerekei Jutka, Jancsi és Árpi és családjaik.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztapámtól, KEREKES LAJOSTÓL. Keresztlánya Melinda.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, apára, BAGI SÁNDORRA (Csicsa) halálának 6. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, NAGY EMÍLIA hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése csütörtökön, december 3-án 14 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle lányai Csilla és Zsejke, unokája Márk.

*

Fájdalommal búcsúzunk húgomtól, NAGY EMÍLIÁTÓL, akit az Úr Isten 70 éves korában magához szólított.
Bátyja Sótányi József, sógórnője Gabriella és gyerekeik, Márta és Balázs.

*

Szomorú 7 év telt el amióta itthagyta szeretteit a drága, jó férj és apa, DUCA TIBERIU TEODOR hatalmas űrt hagyva maga után, amit semmi és senki nem tölt be. Emlékező gyászmise vasárnap, november 29-én d.e. 11 órakor a Május 1. Fürdő görög katolikus templomban. A jó Isten nyugtassa békében. Felesége Corina és lánya Annabella Duca.

*

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, nagyapára és dédnagyapára,
BORDÁS KÁROLYRA (Érmihályfalva), aki 2 éve, november 29-én eltávozott közülünk. „Lelked mint a fehér galamb messzire szállt, / Hiába keressük, könnyes szemünk már soha nem talál. / De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel, / Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel. Örökké bánatos családod.

*

„Oly kevés ideig eveztél az élet tengerén / Nyugodj békében az Úr Jézus kebelén.” SZILÁGYI ZITA MÁRIA, KEREKES LAJOS, LUTAS MARIANA, BOT VIOREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: