Gyászhírek 2015. november 25.

Gyászhírek 2015. november 25.
Őszinte részvétünket fejezzük ki PÁSZTOR ILONA nyugalmazott igazgatónőnek és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az érsemjéni Kazinczy Ferenc Általános Iskola munkaközössége.


Mély együttérzesünket fejezzük ki PÁSZTOR ILONÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Őszinte részvétünk. A Nagy család Értarcsáról.

*

Baráti együttérzéssel osztozunk a gyászoló Szűcs család gyászában a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, az általunk mélyen tisztelt SZŰCS IMRE elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében! Cseke Attila és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Nt. Szűcs Zoltán kórházlelkésznek és családjának a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, SZŰCS IMRE eltávozása miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében. A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk, LÁZÁR KATALIN (szül. FERNBACH) életének 93. évében elhunyt. Temetése 2015. november 25-én 15 órától a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja, Magdus és Janika.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik osztozva fájdalmunkban elkísérték utolsó útjára szerettünket, PAP ELLÁT. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógornő, unokatestvér, nagynéni, rokon, szomszéd, jó barát, SÓLYOM BERTA folyó év november 18-án, 86 éves korában elhunyt. Temetése 2015. november 28-án, szombaton 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a feleség, anya, nagymama és keresztanya, DEAC VÁSÁRHELYI KATALIN volt színésznő hosszan tartó betegség után Sepsiszentgyörgyön elhunyt. Nyugodjon békében. Komája Jóska, keresztfia Kriszti, Enrique és Móni.

*

Küzdött és reménykedett, de súlyos betegségét tekintve, a halál számára megváltás volt. Mély fájdalommal és szomorúsággal a lelkünkben búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, rokontól és jó baráttól, DR. PÉTER PÁL (PATYÓ) fogorvostól, aki 2015. október 14-én életének 74. évében Németországban elhunyt. Szíve mindig visszahúzta Váradra, ezért kívánsága szerint itt helyezzük örök nyugovóra urnás gyász-szertatással november 27-én 14 órakor a Barátok temploma kriptájában. Emlékét szívünkben őrizzük, pihenése legyen áldott. A gyászoló család.

*

2015. november 27-én a Barátok Templomában kerül sor dr. PÉTER PÁL (PATYÓ), (1942. augusztus 26. Nagyvárad – 2015. október 14. Schwerte) búcsúztató szertartására. Emlékét, amíg élünk, szeretettel megőrizzük. A Nagyváradi 4 Sz. Középiskola 1960-ban végzett osztályai: XIE, XIB, XID, XIF.

*

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal búcsúzunk a drága, jó baráttól, igaz embertől, a szülővárosát a végsőkig imádó
DR. PÉTER PÁL – PATYÓTÓL. Halála mélyen megrendített, de hisszük, hogy emléke életünk végéig elkísér. Szíve tele volt szeretettel, segíteni akarással, a mások gyámolítása állandóan szeme előtt lebegett. Az elmúlás nem győzte le, mert alakja és egész mivolta mélyen bevésődött az őt szeretők lelkébe. Hamvai hazaérkeztek és így itt érezhetjük magunk között. Nyugodj békében, drága PATYÓ! Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. / Emlékük, mint a lámpafény az estben, / Kitündököl és ragyog egyre szebben. / És melegít, mint kandalló a télben, / Derűs szelíden és örök fehérben. / Szemünkben tükröződik tekintetük még. / S a boldog órák drága, tiszta üdvét, / Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt / És élnek ők tovább, szűz gondolatként.” (Juhász Gyula).
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy
PRINYI OLGA (szül. TÖRÖK) türelemmel viselt betegség után, életének 78. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2015. november 25-én 14 órakor veszünk végső búcsút a biharpüspöki temető ravatalozójában. Emléke szívünkben él! Gyászolja szerető fia Prinyi Gyula, menye Gabriella és unokája Henrietta, szerető leánya Wallner Viola, veje Attila, unokái Zsolt, Lóránd, Róbert – felesége Bettina, dédunokája Janka, szerető unokája Bagosi-Fazekas Beáta, férje Attila szerető unokája, Vajda Réka, férje László, dédunokái Benjámin és Maya.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a drága, jó, felejthetetlen testvérünkre, PINTYÁK GYÖRGYRE (Fugyivásárhely),
akinek november 21-én szűnt meg dobogni a jóságos szíve. Soha el nem múló szeretettel testvérei Manci, Kati, Erzsike.

*

„Az élet csendben megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át.” ZSURKA ADALBERT, PRINYI OLGA, POP EVA,
MIHEŞ IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatom minden kedves rokonnal, ismerőssel, baráttal, kollégával, hogy szeretett édesanyám, GÁBOR KATALIN (színművésznő) búcsúztatása, november 28-án, szombaton 14 órától lesz a Steinberger kápolnából. Gyászoló lánya Gábor Kati.

*

Az égiek társulata egy újabb taggal lett gazdagabb. Fájó szívvel búcsúzunk szeretett rokonunktól, GÁBOR KATALIN
színművésznőtől. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szász Angéla, Veres János és családjuk.

*

Megrendült szívvel búcsúzunk volt kolléganőnktől, a váradi színház egykori tagjától, GÁBOR KATITÓL, aki Budapesten eltávozott az élők sorából. Hamvai itt nyugszanak majd az oly szeretett anyaföldben. Őszinte részvétünk lányának, KATIKÁNAK. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos.

*

Szomorú 3 év telt el azóta, amikor a szeretett gyermek és testvér, ifj. SIPOS JÓZSEF CSABA (Szalárd) búcsúszó nélkül ment el tőlünk. „Úgy mentél el azon a szomorú éjjelen,/ahogy éltél, halkan, csendesen./Köszönjük, hogy a mienk voltál/és az is maradsz, amíg mi élünk.” Örökké bánatos szüleid, húgod és barátja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS JULISKÁNAK szeretett férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott.
A „Tabita Női Kör”.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa KISS GYULA (volt szalárdi lakos) életének 85. évében elköltözött szeretett Megváltójához. Temetése 2015. november 25-én 14 órától lesz a nagyváradi temető városi kápolnájából. Búcsúzik tőle szeretett felesége Juliska, lánya Juliánna és családja, fia Gyula és családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SZATMÁRI ISTVÁN 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön (november 26-án) 14 órakor a kügypusztai kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HUSZÁR ISTVÁNNAK és családjának a szeretett sógornője elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Id. és Ifj. Sauer András és családjuk.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HUSZÁR ISTVÁNNAK, Nagyvárad alpolgármesterének és családjának, szeretett sógornője elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nagyvárad Újváros Körzet egész tagsága.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, az egyetlen gyermekre, JAKAB ELEK ATTILA festőművészre halálának 10. évfordulóján. Fájó emlékét míg élünk őrizzük. Szerettei.