Gyászhírek 2015. november 24.

Gyászhírek 2015. november 24.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Huszár Istvánnak, Nagyvárad alpolgármesterének és családjának szeretett sógornője elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Huszár Istvánnak, Nagyvárad alpolgármesterének és családjának szeretett sógornője elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nagyvárad városi tanács RMDSZ frakciója.

*

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban mellettünk álltak a drága édesanya, anyós, nagymama, dédmama, ÖZV. MITRA MÁRIA (szül. Mráz, Mezőbikács) elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkban gyászunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára és nagymamára, GAGYI PÁLFFY ZSUZSANNÁRA halálának első évfordulóján. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak drága szerettük, PAP ELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Laci, Edit, Márk és Kinga.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki HUSZÁR ISTVÁN alpolgármester úr családjának sógornője, PAPP ELLA elhunyta alkalmából érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Munkatársai a Nagyváradi Polgármesteri Hivatalból.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem PAP BÉLÁNAK és családjának drága szerettük, PAP ELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emlékét szívünkben megőrizzük. Constantinescu Edit és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PAP BÉLÁNAK és családjának drága szerettük, PAP ELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Isten adjon számára örök nyugodalmat. Hegedüs Pál és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PAP BÉLÁNAK és családjának drága szerettük, PAP ELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Isten adjon számára örök nyugodalmat. Hegedüs Pál és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PAP BÉLÁNAK és családjának drága szerettük, PAP ELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Polyánki család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PAP BÉLÁNAK és családjának drága szerettük, PAP ELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Az Isoplus Románia munkaközössége.

*

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem! Fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, DORSONSZKI JÓZSEFRE (Csatár), aki 3 éve ment el közülünk. „Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni, s kezembe tartani kezed. Elmesélni neked, ha boldog vagyok, vagy ha a bánat cseppje szememben ragyog. Hiányzol, és néha nem igazán értem, miért mennek el azok, kik fontosak nékem. Fáj ha rád gondolok, s megszakad a szívem, bár évek múltak el, de kín gyötri a lelkem. Bánatos felesége és gyermekei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAP BÉLÁNAK szeretett felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében. Id. Papp István és Irma.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAP BÉLÁNAK szeretet felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjék békében. Papp László és családja.

*

„Lecsukódott szemed, elnémult az ajkad, adjon az Isten örök nyugodalmat.” FERENCZI LADISLAU, BARA IULIANA,
CĂPĂŢÎNĂ NICOLAE, STANCIU IONICĂ. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk, LÁZÁR KATALIN (szül. FERNBACH) életének 93. évében elhunyt. Temetése 2015. november 25-én 15 órától a Steinberger kápolnában. A gyászoló családja, Magdus és Janika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, KISS ESZTERRE (szül. IVÁN) halálának első évfodulóján. Pihenése legyen csendes! Szerető családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy hosszan tartó betegség után, 73 éves korában elhunyt SIPOS LÁSZLÓ (élesdi lakos). Drága halottunkat utolsó útjára november 24-én kísérjük 14 órakor az élesdi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzom unokatestvéremtől, KOMENDÁT JÓZSEFTŐL, aki rövid szenvedés után örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodj békében! Unokanővéred Juci.

*

Őszinte részvétemet nyilvánítom ki szeretett unokaöcsémnek, ifj. PAP BÉLÁNAK szeretett felesége, ELLA elvesztésének mély gyászában. Megnyugvást kívánok a gyászoló családnak. Nyugodj békében drága lélek! Vásárhelyi Lajos.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki drága unokatestvéremnek, ifj. PAP BÉLÁNAK szeretett felesége, ELLA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Megnyugvást kívánunk a gyászoló családnak. Nyugodj békében drága lélek! Anikó, András és Sorin.

*

Fájdalommal búcsúzunk a kedves rokontól, baráttól, KOVÁCS FERENCTŐL. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Kovács Erzsébet, Kovács Viktória és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOMENDAT JÓZSEF elvesztése miatt a gyászoló családnak. Keresztfia Komendat Sándor és családja.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett mamánk és dédmamánk, KÖPE ERZSÉBET, Isten akaratát elfogadva, csendben elköltözött az Úrhoz. Hálásak vagyunk a kegyelemért, hogy egy morzsányit viszonozhattunk a mérhetetlen gondoskodásából és hogy ilyen szerető és különleges nagyit adott nekünk az Úr. Búcsúzik tőle unokája Széll Gabriella és dédunokája Dávid.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától és anyóstól, KÖPE ERZSÉBETTŐL (volt váradhegyaljai lakos), aki 87 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése november 24-én 11 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben szeretettel megőrizzük. Bánatos lánya Lujzika és veje Gabi.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki ARNÓCZKI ZOLTÁNNAK és családjának szerettük, KOMENDÁT JÓZSEF halála miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott! Özv. Szabó Mária-Magdolna, Marici és és Zoli, Kiss és Bodi család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, KISS GYULA (volt szalárdi lakos) életének 85. évében elköltözött szeretett Megváltójához. Temetése 2015. november 25-én 14 órától lesz a nagyváradi temető városi kápolnájából. Búcsúzik tőle szeretett felesége Juliska, lánya Juliánna és családja, fia Gyula és családja.