Gyászhírek 2015. november 23.

Akt.:
Gyászhírek 2015. november 23.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FARKAS JÁNOST utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.


Szomorú szívvel emlékezünk ORBÁN LÁSZLÓRA (Tenke) halálának 7. évfordulóján. Nyugodj békében! A család.

*

Őszintén együtt érzünk GABIKÁVAL és NELUVAL szeretett édesanyjuk, LUCACIU ROZÁLIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Amorăriţei család.

*

„Ha keresnétek engem, a szívetekben keressetek, ott leltem menedéket, ott élek bennetek tovább.” Szememben könnyekkel emlékezem szeretett fiamra, LOVAS LÁSZLÓRA. Holnap lesz 9 éve, hogy itthagytál minket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset.
„Bennünk alszik a világod, mit örökre itthagytál,
Bennünk él már minden álmod, amit meg sem álmodtál.
Bennünk él a fájdalom, ami a hiányodból fakad.
Bennünk él minden szó, mi elhagyta ajkadat.
Bennünk hagytad drága szíved, mi örökké szeretett,
Kint a csendes temetőben, nem zavar senki téged,
Csak a mi szívünkben hagytál nagy keserűséget.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett.”
Emléked egy életen át őrzi szeretett édesanyád.

*

Mély szomorúsággal búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, ASZTALOS MIKLÓSTÓL. Isten nyugosztalja békében! A 4-es Számú Líceum 1960-ban végzett XI. B osztálya.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága barátnőnkre, KOVÁCS TIMEÁRA, halálának 2. évfordulóján. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz, nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz! Hiányzol! Andi, Andi, Melinda.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú vasárnapi hajnalra, amikor a drága édesapát, apóst és nagytatát, IZSÁK JÁNOST (Kisnyégerfalva) ma egy éve elrabolta a kegyetlen halál. „Szerettem volna élni még köztetek, de a sors másképp rendelkezett. Én már elmentem végleg megpihenni, odafenn már nem fáj nekem semmi.”
Nehéz a feledés, mert nagyon szerettünk, számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, lelkét áld meg jó Atyánk. Köszönjük, hogy Ő volt a drága Édesapánk, Nagytatánk. Bánatos lányai, vejei, unokái Feri, János, Ákos és Boglárka.

*

Fájdalmas 1 év telt el, amióta a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, IZSÁK JÁNOS (Kisnyégerfalva) örökre itthagyott minket. Minden virág beszél, amit sírodra teszünk,/ Minden virág elmondja, mennyire szerettünk,/ Tehetünk reád bármennyi virágot./ Eltemettük veled az egész világot. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen, a jóságos szíved nyugodjon békében. Bánatos felesége Teri, fia, menye és unokája Ricsi.

*

DIENES ORSOLYA (Bihar), ma 3 éve távozott szeretteitől. „Minden virág beszél, amit sírodra teszünk,/minden virág elmondja, mennyire szeretünk./Tehetünk reá bármennyi virágot,/eltemettük veled az egész világot./Úgy mentél el, ahogyan éltél, csendben szerényen,/a jóságos szíved nyugodjon békébe.” Szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, MITRA MARIÁTÓL élt 95 évet. Áldott legyen drága emléked. Isten nyugtasson békében drága nagymama! Búcsúzik unokád Ferike, felesége Claudia és egyetlen dédunokád Edici.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett anyósomtól, özv. MITRA MÁRIÁTÓL, aki 95 évesen hirtelen távozott közülünk.
„Búcsúzni akartál, de nem volt időd,/mert lassan, csendesen elfogyott az erőd.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúzik menye özv. Mitra Olga és családtagjai.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága kislányunkra, OROSZ MELINDÁRA. „Elmentél, s veled együtt eltünt a remény,/de lelkünk egy darabja utadon elkísér./Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,/mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy.”
Szerettei.

*

Egy ima most érted szóljon,/ Egy gyertya most érted égjen,/ Ki fent vagy már a magas égben. PAP ELLA-IRÉN, KOMENDÁT JÓZSEF, DEBRENTI PIROSKA, KOPE ERZSÉBET, LÁZÁR KATALIN-ERZSÉBET, OLAR ECATERINA, MUT ELENA, BUSANU ION, MODOG IOAN, ANTON FLOARE, CHISBORA IOAN-TIBERIU, JURCA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó Az Út Végén (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megtört szívvel és könnyes szemmel búcsúzom az én drága, kicsi feleségemtől, igaz társamtól, PAP ELLÁTÓL, aki mindössze 41 éves korában súlyos, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét a Teremtőjének. November 24-én, kedden 13 órától a Steinberger kápolnából kísérjük utolsó földi útjára. „A szeretet mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy.” Gyászolja örökké bánatos férje Béla.

*

Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve! (Job 1,21 Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága gyermektől és testvértől, PAP ELLÁTÓL (szül. KISS), akit nagyon korán szólított vissza tőlünk a teremtő Urunk. Szívünkben mindig velünk marad. Gyászolják édesanyja Ella, édesapja Ignác és öccse Attila.

*

Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennőnk-e el? Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Fájdalomtól elgyengülve búcsúzom drága, kis menyemtől, ELLÁTÓL, aki örökre kitörölhetetlen űrt hagy egész családom szívében. Gyászoló anyósa Pap Ibolya.

*

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. (Ezsias 43,1) Fájdalomtól megtört szívvel, de ezen reménységgel búcsúzik Huszár István, Ildikó, Csongi, Geri, Ingrid és Szabi a drága sógórnőtől, keresztanyától és nagynénitől,
ELLÁTÓL, kinek drága emlékét míg élünk, szívünkben őrizzük.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a drága sógórnőtől, keresztanyától, nagynénitől, ELLÁTÓL. De új eget és új földet várunk az Úr igérete szerint, amelyben igazság lakozik. (Péter 3,13) Soha el nem felejt Vali, Pisti, Niki és Roni.

*

Mind jó amit Isten teszen, szent az Ő akaratja.
Ő envelem is úgy tegyen, mint kedve neki tartja.
Ő az Isten ki inségben az ővéit megtartja,
Hát legyen mint akarja!
Mind jó amit Isten teszen, ha olyan pohárt innék is,
Amelynek íze szívemnek nagy keserűn esnék is,
De eltűröm, mert víg öröm felváltja ezt,
Végtelen sok bűn enyhítésére.
Mély szomorúsággal szívünkben búcsúzunk drága sógórnőnktől, ELLÁTÓL. Andi és Florin.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem a gyászoló Pap családnak drága szerettük, PAP ELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Mavrodoglu Ildikó és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, DEBRENTI PIROSKA (szül. Balla, volt kémeri lakos)
életének 77. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése november 23-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából.
Gyászolja szerető férje András, két leánytestvére családjával és sógora családjával.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a kedves szomszéd, DEBRENTI PIROSKA elhunyta miatt érzett gyászában. Violeta, Laci és Dorin szomszédjai.

*

Örök fájdalommal szívünkben búcsúzunk férjemtől, a nevelőapától, apóstól és nagytatától, KOMENDÁT JÓZSEFTŐL,
aki életének 70. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése november 24-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Felesége Tubi és bánatos családja.

*

Szomorú szívvel veszünk búcsút a szeretett apától, apóstól és nagyapától, KOMENDÁT JÓZSEFTŐL, akinek jóságos szíve 70 éves korában megszűnt értünk dobogni. Emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúznak tőle fia Arnoczki Zoltán és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy sógorom, KOMENDÁT JÓZSEF rövid szenvedés után 70 évesen elhunyt. Temetése 24-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle sógórnője Marika.

*

Fájdalommal búcsúzunk KOMENDÁT JÓZSEFTŐL. Arnoczki Jenő és családja, Anikó és unokája Attila.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, az anyós, nagymama, dédnagymama, özv. MITRA MÁRIA
(szül. Mraz, Mezőbikács) türelemmel viselt betegség után 95 évesen örökre megpihent. Temetése november 23-án 12 órai kezdettel a Steinberger kápolnából. „Már egy jobb helyről nézek le rád, és onnan vigyázok szeretett és drága, egyetlen leányomra. Ne fájjon neked, hogy már nem vagyok, hiszen minden nap az égen ragyogok. Ha hulló csillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem!” Nyugodj békében drága édesanyám! Búcsúzik a drága, egyetlen leányod Marika.

*

Fájó szívvel tudatjuk a bikácsi rokonsággal, szomszédokkal, a nagyváradi lépcsőházi szomszédokkal, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, özv. MITRA MÁRIA (szül. Mraz, Mezőbikács) elhunyt. A szélben én suttogok nektek, a napfényben én mosolygok rátok. Nem hagylak el benneteket, Veletek leszek mindig, mindörökké!
Nyugodj békében. Búcsúzik tőle a gyászoló család.