Gyászhírek 2015. november 20.

Gyászhírek 2015. november 20.
Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre, DERECSKEI IRMÁRA halálának 3 éves évfordulóján, és ID. DERECSKEI IMRÉRE (Hegyközszentimre) halálának 22. évfordulóján. „Szívük megpihenni tért ott lenn a mélyben, lelkükre angyalok vigyáznak fenn az égben.” Szerető családjuk.


LUCACIU ROZÁLIA (RÓZSIKA) a színház volt kellékese, életének 84. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése november 20-án 11 órakor lesz a városi kápolnából. Fájó szívvel búcsúznak tőle gyermekei Nelu és Gabika, unokái Ioana és Alexandra, valamint ezek családjai. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A szomorú szívű gyászolók.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett MIKLOVICIU TIBERIU 63 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, november 21-én 13 órakor a biharpüspöki temető kápolnából. Örökké szeretni foglak és soha nem felejtelek el. A te szeretett Lenuţád.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy imádott nagymamánk, FEHÉR ILONA 89 éves korában elhunyt. Temetése ma, november 20-án déli 14 órakor a nagyszántói temető kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle unokái Kati és Andi családjaikkal.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább édesanya, CHILBA EUGENIA november 18-án váratlanul, de Isten akaratában megnyugodva elhunyt. Vágytam megmaradni szeretteim között, de a sors végül ellenem döntött. Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondtam volna, tudja, aki engem szeret. Már egy jobb helyről nézek le rád, és onnan vigyázok szeretett és drága lányomra. Ne fájjon neked, hogy már nem vagyok, hiszen minden nap az égen ragyogok. Ha szép idő van és kék az ég, jusson eszedbe sok szép emlék. Ha rám gondolsz, soha ne sírjál, inkább a szép napokra gondoljál. Ha hulló csillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. Nyugodj békében drága mamikám. Temetése ma, november 20-án d.e. 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik a drága, egyetlen lányod és kincsed Denisa.

*

Nagy szeretettel gondolok drága szüleimre, GRIFFATON ETELKÁRA, GRIFFATON VILMOSRA, akik már 24. éve illetve 15. éve nincsenek közöttünk. Drága emlékük legyen áldott. Lányuk Edit.

*

Szívünkben szeretettel és hálával emlékezünk a drága, jó férjre és édesapára, SZLAFKAI ISTVÁNRA halálának 3. évfordulóján. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk, csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” A boldog feltámadás reményében emlékét őrzi: felesége, Melinda és fiai Loránd és Levente.

*

Édesanyánk halálának tizedik évfordulóján emlékezünk DÁVID PIROSKÁRA (Szalacs). Nyugodj békében! Imre, Vilmos és családja.

*

„Hogy egy szülő milyen drága kincs, / Azt csak az tudja, akinek már nincs.” FEHÉR ILONA, BALOGH ERZSÉBET, MITRA MÁRIA, SOLYOM BERTA, MATEI MARIA, BIROU MARIA, LUCACIU ROZA, MIKLOVICIU TIBERIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett nagymamám, BALOGH ERZSÉBET életének 84. évében hosszan tartó betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, november 21-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Búcsúzik bánatos unokája Andrási Katalin és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, MÁRKUS PIROSKÁTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos testvéred Antók József és családja.

*

„Számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok.” Fájó szívvel búcsúzom szeretett feleségemtől, MÁRKUS PIROSKÁTÓL (szül. ANTÓK). Temetése november 20-án 13 órától Gyantán. Szerető férjed János.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, MÁRKUS PIROSKÁTÓL, aki örökké megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló testvéred Erdélyi Erzsébet és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, NAGY PÁLTÓL, aki életének 74. évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. Temetése november 21-én, szombaton délután 2 órakor a szentjánosi ravatalozóból. Szerető felesége Emi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, apósunktól és szerető nagyapánktól, NAGY PÁLTÓL,
aki váratlanul hagyott itt bennünket. Nyugodjon békében. Gyászolják lányai Emi és Lili, fia Pali, vejei Jóska és Tibi, menye Melinda és unokái Norbi és Bálint.

*

„Mikor a testemet már roskadozva vittem,/ Váratlanul csendesen átölelt az Isten….” Mély megrendüléssel, de az örök élet reményében tudatom, hogy drága férjem, szeretett párom, KOVÁCS FERENC (az Înfrăţirea volt tervező technikusa)
a sok próbát türelemmel viselve, életének 79. évében méltósággal megpihent. Drága férjem hamvait 2015. november 27-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szemeretelepi Református Egyházközség urnatemetőjében Budapesten. „Szívedben nem élt más, csak jóság és szeretet, és csendben tűrted a szenvedéseket. Lecsukódott szemed, elnémult az ajkad, adjon a jó Isten örök nyugodalmat.” Bánatos felesége, Anikó.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága édesapa, após és nagyapa, KOVÁCS FERENC, (az Înfrăţirea volt tervező technikusa) türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 79. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2015. november 27-én 13 órakor veszünk végső búcsút a Szemeretelepi Református Egyházközség urnatemetőjében Budapesten. Lelke a mennyben, emléke szívünkben él! Búcsúzunk Tőle a következő Igével: Jézus mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (Jn 11, 25-26) Bánatos lánya Enikő, veje Zsolt és unokája Kristóf.

*

„A földhöz minket baj és öröm kötöz, Óhajtjuk és rettegjük a halált: Te jól vagy már, nincs kétség utadon …” Mély fájdalommal és megpróbálva elfogadni a megváltoztathatatlant, tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, KOVÁCS FERENC,
az Înfrăţirea volt tervező technikusa, életének 79. évében elhunyt. Nyugalma legyen áldott! Szomorú szívvel gyászolják: fia Feri, menye Panni, unokái: Dávid, Márk és Richárd.

*

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, szívből szeretünk és el nem felejtünk téged. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
CSETE BORBÁLÁRA halálának 4. évfordulóján. Szerető gyermekei: Mónika, Erika, Andrea és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra, dédnagyapára, BÁLINT ISTVÁNRA (Síter)
halálának második évfordulóján. „Örök az arcod, nem száll el a szavad, mosolyod a szívünkben marad.” Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, ASZTALOS MIKLÓS (erdészmérnök)
türelemmel viselt betegség után 74 évesen örökre megpihent. Utolsó útjára kísérjük november 21-én, szombaton 11 órakor a városi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle felesége Nellike, lánya Kornélia, fia József, menye Ildikó, veje Leonárd, unokái Alexandra, Timea, Andrea és Csongor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a VINCZE családnak a szeretett nagymama, FEHÉR ILONKA elvesztéséért érzett mély fájdalmukban. A Nagyszántói Silver Öregotthon munkaközössége.

*

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy MIKLOVICIU TIBOR 63 éves korában elhunyt. Temetése november 21-én 13 órakor a biharpüspöki temetőben. Adj Uram örök nyugodalmat Neki! A Mikloviciu család.

*

Huszonkét éve, hogy elveszítettük azt az édesanyát, BEKE LIDIÁT (szül. BÁTORI, Érolaszi) akitől mindig jót tanultunk. Soha nem feledünk, drágam „Kicsi Mamánk!” Bánatos lányai és családjaik.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, nagyapára és dédnagyapára, ID. KAKÓCZ LAJOSRA
(Biharszentjános), aki 3 éve örökre eltávozott közülünk.
„Lelked mint a fehér galamb messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökre létezel.” Örökké bánatos családod.

*

Fájdalommal emlékezünk TORNYI ISTVÁNRA, aki nyolc éve hagyott itt bennünket. Nyugodj békében! Örökké gyászoló felesége Marika, lánya Ildikó, veje Gábor, unokái Sára, Eszter, Hanna.

*

Együttérzéssel és részvéttel állunk gyászában kórustársunk, MICLOVICI IBOLYA mellett. Vigasztalódást kívánunk neki és családjának, az elhunytnak pedig, a boldog feltámadás reményében, csendes pihenést. A Nagyváradi Asszonykórus.

*

Ma 14 éve, annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább édesanya, nagymama, dédnagymama, PAP ANNA jóságos szíve megszűnt dobogni. Akik őt soha el nem feledik: leánya Ildikó, unokái Sanyika, Attila, dédunokája Edina, unokamenye Melinda.

*

Fájó szívvel emlékezünk GYENGE MIHÁLYRA, aki 12 éve távozott az örök hazába, ahol nincs fájdalom, csak nyugalom és béke. Felesége Erzsike, rokonok és a családi barátok.

*

Fájdalommal teli 6 hét telt el azóta, amióta elveszítettük a szeretett feleséget, édesanyát, testvért, PAP ERZSÉBETET
(szül. BERECZKI, Kémer, élt 59 évet) „Elmentél tőlünk mint a lenyugvó nap,/de szívünkben élsz és örökké ott maradsz.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolják férje Tibor, fia Tibor és barátnője, nővére Berta és családja, rokonok és szomszédok.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Dan Mateinek, a Bihorul Sportközépiskola igazgatójának szeretett felesége korai elvesztése miatt. Az Isten adjon számára örök nyugodalmat. A Bihar megyei Labdarúgó Egyesület és a Bihar megyei Játékvezető Testület.

*

Együtt érzünk a Bihorul Sportközépiskola igazgatójával, Dan Matei-el szeretett felesége korai elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihar Napló sportrovata.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 1 éve elhunyt férjre, édesapára, ÁKOS JÓZSEFRE. Szívünkben örökké élni fog! Felesége Ica, testvére Katalin és annak családja.

*

Fájdalommal emlékezünk drága testvéremre, PETŐ JÓZSEFRE (KOKA) halálának első évfordulóján. Nincs olyan nap, hogy ne gondoljunk rád. Nyugodjál békében! Bánatos nővére Margit, unokahúga Marika.

*

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeretett édesapámra, PETŐ JÓZSEFRE (KOKA) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Edit és családja.

*

Őszinte részvétünk CHILBA DENISÁNAK szeretett édesanyja, EUGENIA elhunyta miatti gyászában. Nyugodjon békében!
A Római Katolikus Szent Rita Nőszövetség tagjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZENTGYÖRGYI JÓZSEFRE, aki 6 éve hagyott itt bennünket. Örökké őrizzük emlékét! A bánatos család.

*

Szomorú 6 hét telt el azóta, hogy drága, jó férjem, KUN LAJOS (Bihar, élt 70 évet) fáradt szíve utolsót dobbant. A halál mint az őszi szél a lehulló falevelet hirtelen elsodort tőlem, örökös fájdalmat hagyva szívemben. „Míg éltél, nagyon szerettelek,/míg élek, soha nem feledlek.” Nyugodj békében te drága lélek! Bánatos feleséged Erzsike.