Gyászhírek 2015. november 19.

Gyászhírek 2015. november 19.
Előtted az örök fény,/ Utánad a gyász és bánat,/ Bús édesanyád sűrű könnye árad. Fájó szívvel emlékezem szeretett fiamra, ID. NAGY JÁNOSRA (Szalárd) halálának 2. évfordulóján. „Ma megint fájt, hogy el kellett váljunk,/ Pedig még úgy lehajtanám öledbe fejem,/ S halkan kérném, hogy maradj itt velem./ Eljön majd a viszontlátás,/ Sírodon legyen áldás!” Bánatos édesanyja.

Őszinte együtt érzünk Pusztai Katinkával szeretett édesanyja, PĂSCAR CLARA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
Szlafkay Tünde és családja.

*

Ma hat hónapja annak a szomorú napnak, amikor a drága férj, édesapa, testvér, rokon, SZÁNTÓ FERENC (a Mioriţa volt mestere) örökre itthagyott minket. „Másképp volna minden ha velünk lennél,/ Ha hozzánk szólnál,/ Ha ránk nevetnél./
Veled együtt volt teljes az életünk,/ Elmentél, elvitted nagyon sok örömünk./ De emléked örökké itt lesz velünk,/ Míg élünk, téged soha el nem feledünk.” Bánatos családja.

*

Könnyes szemmel búcsúzunk drága keresztanyámtól, PĂSCAR CLARATÓL. „Szíved pihen, a miénk vérzik,/ A fájdalmat csak az élők érzik./ Számunkra Te sosem leszel halott/ Örökké élni fogsz, mint a csillagok./ Küzdöttél, de már nem lehetett,/
Csend ölel át, és szeretet.” Őszinte részvétünk az egész családnak. Mély fájdalommal búcsúzunk tőled: Gabica, Csabi és Vince.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, VARGA ANICARA halálának első évfordulóján és az édesapára, VARGA ALBERTRE halálának 22. évfordulóján. Akik nincsenek már közöttünk és a püspöki temetőben alusszák csendes álmukat.
„Kölcsön adtad nekünk, Uram és ők a mi boldogságunk voltak, visszavetted és mi visszaadtuk panasz nélkül, de fájdalommal teli szívvel. Köszönjük neked Uram, hogy ők a mieink voltak. Mert, akik a szeretteik szívében élnek, nem halnak meg, csak távol maradnak.” Örökké bánatos lányuk, fiuk és azok családjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, KOVÁCS SZILÁRDRA (Margitta) halálának 20. évfordulóján. Örökké bánatos szülei, nővére Emese és sógora István.

*

„Mert te vagy Uram akinek hatalma van élet és halál fölött, levezetsz az alvilág kapuihoz és újra felhozol.” (Bölcs. 16.13)
Isten akaratában igyekszünk újra és újra megnyugodni, amikor emlékezünk drága halottunkra, PURJE KRISZTINA-CSILLÁRA, aki ma 8 éve, 28 évesen távozott az örökkévalóságba. Kedves lényedet magunkkal hordozzuk nap mint nap. Az idő múlik, mi nem feledünk. A boldog viszontlátásra! Emlékeznek: édesanyád, testvéred Sebi és felesége, nagynénéid és unokatestvéreid családjaikkal.

*

„Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itthagytál, / Hiába várunk vissza, tőbbé nem jössz már.” HAVASI MÁRIA, MUDURE AUGUSTIN, CHILBA EUGENIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel és hálával emlékezünk szeretett szüleinkre és nagyszülőkre, KENÉZ JÁNOSRA (nyug. ref. lelkészre) és KENÉZ JÁNOSNÉRA (nyug. tanítónőre) haláluknak 25. és 23. évfordulóján. Nyugodjanak békében, a feltámadás reményében.
Emlékeznek gyermekei: Tünde, Csaba, Csilla, Ianosi, Zsolti.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a NAGY családnak a szeretett férj, édesapa, NAGY ADORJÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Cservid Ilona, Attila és Klárika.

*

„Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,/mert összeköt a hála és az örök szeretet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett testvéremre, MESTER JÁNOS-DÁNIELRE halálának 14. évfordulóján (Hajfa-Izrael). „Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itthagytál./Hiába várunk vissza, többé nem jössz már.” Szerető nővéred és családja.