Gyászhírek 2015. november 17.

Gyászhírek 2015. november 17.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, Németi Lászlótól, aki életének 81. évében elhunyt. A temetés november 17-én 13 órától lesz a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen csendes. Emlékét szeretettel őrzi családja: szerető felesége Gyöngyike, fia Attila és menye Dana.


Szomorú szívvel búcsúzik Németi Lászlótól Gál Rózsika és családja, Gál Eta és családja, Gál Rodi és családja, Szegedi Éva és családja, Gál Lajos és családja, Gál Gyula és családja. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében.

*

Szomorúan tudatjuk, hogy KERESZTESI MAGDOLNA (szül. NÉMETI) rövid szenvedés után 89 éves korában elhunyt. Temetése kedden, 17-én 13 órakor a kügypusztai kápolnából. Gyászoló családja.

*

Nem halványul emléke bánatos szívünkben. Emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, JUHÁSZ ILONA ESZTERRE (szül. BERECZKI, Kisszántó) halálának évfordulóján. A bánatos család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik eljöttek részvétet nyilvánítani és fájdalmunkat enyhíteni próbálták SZATMÁRI MÁRIA temetésén. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, MADAR KÁROLYRA (Biharpüspöki), aki 14 éve örökre távozott. Csak a napok múlnak, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Őt soha el nem felejtő felesége Margit, leánya Andrea és fia Norbert.

*

„Mert a kiszabott esztendők letelnek és én útrakelek és nem térek vissza.” (Jób 16:22) Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, JUHÁSZ ÁRPÁDRA (Biharpüspöki) halálának 4. évfordulóján. Az ész megérti, de a szív soha. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak, árnyak, álmok, évek.” Emlékét, szeretetét, jóságát szívünkben őrizzük. Áldott legyen emléke! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, dédnagymamára és anyósra, FLORUŢĂU MAGDOLNÁRA
(szül. VIGH), aki ma egy éve, 102 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében! Örökre élni fogsz a szívünkben! Lánya Magdi, veje, unokái és dédunokái.

*

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk gyermekünkre, BAUMAN ENIKŐRE (szül. TATÁR) halálának 2. évfordulóján.
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/ Emlékét őrizze béke és nyugalom,/ Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/ S míg élünk, őrizzük őket.” A te bánatos édesanyád és édesapád.

*

Ugyanazzal a fájdalommal szívünkben emlékezünk arra, hogy már egy éve, ma november 17-én, elment a csillagok felé
VASS LÁSZLÓ DEZSŐ (volt pszichológus) szeretett férj, apa és nagyapa. Hála azoknak, akik megemlékeznek róla (1 percet).
A gyászoló család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, apósra, testvérre, sógorra, vőre, OLÁH SÁNDORRA (Székelyhíd). Halálának első évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása. Míg élünk, soha el nem feledünk. Nyugodj békében! Bánatos, szerető családod.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága nővéremre, BAUMAN ENIKŐRE (szül. TATÁR) halálának 2. évfordulója alkalmából. „Elmentél tőlünk a csillagok felé,/aranyló csillagpor hull a lábad elé!/Arcunkat könny mossa, mert nem vagy többé,/de szívünkben emléked élni fog örökké!” Bánatos húgod Tünde és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk INCZE LAJOSRA (Margitta) halálának 7. évfordulóján. „Néma órák halk percei a szavadat suttogják, belül tudjuk, lelkünk még egyszer viszontlát. Távol vagy tőlünk, de mégis oly közel, mert a szívünk mélyén rejtettünk el.” Felesége, lánya és veje.