Gyászhírek 2015. november 16.

Gyászhírek 2015. november 16.
„Téged elfelejteni soha nem lehet,/Sajnos meg kell tanulni élni nélküled./Csak az hal meg, akit elfelejtenek./Fájó szívünk fel-fel zokog érted,/Örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk BARABÁS ILONÁRA halálának évfordulóján, aki ma egy éve, 64 évesen távozott szomorú családja köréből. Vígasztalhatatlan férje Sanyi és lánya Ildi.


„Számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Kegyelettel emlékezem GABRIŞ ALEXANDRURA
halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében! Szerető felesége Margit.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett bátyámtól, Csáki Ferenctől, aki örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúznak tőle: öccse Jóska, felesége Cuni, gyermekeik és családjaik.

*

Kajtor Etelka szeretteinek Istentől való vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiait! Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált, s megszabadítsa magát a Seolnak kezéből?” (Zsoltár 89, 48-49)

*

Örök fájdalommal szívünkben, búcsúzunk a drága férjtől, apától, apóstól és nagytatától, CSÁKI FRANCISCTÓL, aki életének 78. évében, hosszú betegség után elhunyt. Temetése november 16-án 11 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából lesz.
Búcsúznak tőle: felesége, fiai, menyei, unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, VÉKONY ERZSÉBETRE halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, BALOG ANNÁRA, aki 6 hete távozott hosszú betegség után. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Emlékét őrzi bánatos férje Árpád, leánya Erika és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki unokatestvérünknek a drága édesanya, MARGITAI IRÉNKE elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kornel és családja.

*

Emlékezzünk arra, ki nincs közöttünk, talán lelke röppen itt fölöttünk, hogy egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, a nagymamára, anyósra, BENCZE MAGDOLNÁRA, (szül. SZŰCS. Biharpüspöki)
halálának 5. évfordulóján. Gyászoló férje Géza, lányai Magdolna és Emese, vejei és unokái István, Krisztina és Nikolett.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, ID. KISS GÁBOR (Csatár) hosszú, súlyos szenvedés tán 73 évesen elhunyt. Gyászolják: fia Gabi, menye Ibolya, unokái Gabika, Renáta és barátja Robi.

*

Tizenöt éve a gyászos napnak, amikor az odaadó férj, apa, nagyapa, DANI GYULA (Hegyközújlak) szerető szíve megszűnt dobogni. Áldott emlékét lelkünkben örökké őrizzük: felesége, leányai, vejei, unokái és unokamenye.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától és apatárstól, ID. KISS GÁBORTÓL (Hegyközcsatár).
Leánya Emese, veje Imre, unokája Nikoletta és nászasszonya Eszter.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, dédtatára, ID. TÓTH TIBORRA, akinek drága szíve ma 6 hónapja dobbant utoljára. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Bánatos családja.

*

November 15-én volt hét éve a szomorú napnak, amikor utolsó útjára kísértük a drága, jó férjet, édesapát és nagyapát,
ID. OLÁH IMRÉT (volt sofőr). „Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de jóságos szíved itt maradt közöttünk. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, a szívünkben örökre megmaradsz.” Bánatos feleséged Ági, lányod Ágica, fiad Imre és unokáid a messze távolból.

*

Ma tíz éve annak a szomorú napnak, amikor édesapám, KEREKES SÁNDOR nagyváradi fuvaros, a püspöki úton lévő majd a Velencén lévő fatelep dolgozója elhunyt. Ő volt az, aki a rosszul húzó lóból jót nevelt. Ő volt az, aki a veszélyes csődört jámborrá tette. Ő volt az, aki a kicsi lovakat erőteljessé tette olyannyira, hogy a nagy mura lovakat szégyenben hagyták. Akkor nem értettem ahogy akkor cselekedett, de most értékelem és megértem tudását. Nyugodj békében, a fuvarosok és lovak idomárjának egyik nagy királya! Fiad Sándor és családja.