Gyászhírek 2015. november 13.

Gyászhírek 2015. november 13.
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagynénémtől, GÁBOR KATALINTÓL (volt színésznő), aki életének 87. évében Budapesten elhunyt. Emlékét szeretettel megőrizzük. Vilidár Lajos és családja.


Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki GÁBOR KATIKÁNAK szeretett édesanyja, GÁBOR KATALIN
(volt színésznő) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Vilidár Ica és családja.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó feleségre és édesanyára, PAPP RÓZÁRA halálának 4. évfordulóján. Bánatos férje és lánya.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, DEME FERENCRE, aki már 33 éve alussza örök álmát a belényesújlaki temetőbe, és DEME ERZSÉBETRE, aki 11 éve, hogy itthagyta szeretteit, és nővéremre, BALOGH ERZSIKÉRE,
akinek jóságos szíve július 5-én dobbant utolsót. Amíg élek, szívemben élni fogtok! Adj Uram, örök nyugodalmat nekik! Lányotok és húgod Ica. Családotok.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, ifj. SZŰCS GYÖRGYRE halálának 10. évfordulóján. Emléke szívemben örökké él. Bánatos felesége Irén.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága férjemre, SERESTYÉN SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos felesége Teri és családja.

*

Szomorú hat év telt el, hogy utolsó útjára kísértük drága férjemet, MIKLÓS SÁNDORT (Nagyvárad). „Örködj sírja felett drága Istenem,/hogy a Te oltalmad alatt csendesen pihenjen./Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet,/amit tőlem soha, senki el nem vehet./Egy a reményem, amely éltet és vezet,/hogy egyszer még találkozom veled.”
Szerető feleséged, Margit, lánya, fia és családjai.

*

20 éve annak a szomorú napnak, hogy drága apukám, CSATA LÁSZLÓ eltávozott a szerettei sorából. Tisztelettel és szeretettel emlékezünk rád. Leányod Iluci és családja.

*

Szomorúan tudatjuk, hogy BARTHA LAJOS 84 éves korában elhunyt. Temetése pénteken 15 órától a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

S a szívből égi rózsa lesz.” (Apollónaire) BARTHA LAJOS, MARGITTAI IRÉN, BLAGA CATALINA, BACTER ETELCA,
TEMESI MARIOARA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, ANTAL IRÉNRE
(Margitta) halálának 26. évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké él. Bánatos családja.

*

Szomorú hat hét telt el azóta amióta a szeretett édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. MOCZÁN MÁRIA (szül. Biatovszky) visszaadta lelkét Teremtőjének. A jó Isten adjon neki továbbra békés nyugalmat a mennyekben.
Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú, édesapa, testvér, sógor és keresztapa, SANA ALEXANDRU életének 45. évében elhunyt. Temetése szombaton, november 14-én 14 órakor Érselénden lesz. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Búcsúznak tőle: édesanyja Joli, testvére Joli, sógora Sándor, lánya Alexandra és keresztgyermekei Tímea és Tamás.

*

Megtört szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, ÚJLAKI MÁRTÁRA (Kiskereki),aki ma egy éve, hogy itthagyott bennünket.
„Már egy éve, hogy hozzád a temetőbe járunk,
Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán te is látod,
Körülötted van ma is, szerető családod.” Emlékeznek reá: lányai Kinga és Renáta, vejei, unokája Ákos és az egész család.

*

„Ha keresnétek engem, a szívetekben keressetek, ott leltem menedéket, ott élek bennetek tovább.” Szemünkben könnyekkel emlékezünk szerettünkre, OLÁH GÁBORRA (élt 61 évet). Holnap lesz 6 éve, hogy itthagytál minket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset.
„Bennünk alszik a világod, mit örökre itthagytál,
Bennünk él már minden álmod, amit meg sem álmodtál.
Bennünk él a fájdalom, ami a hiányodból fakad.
Bennünk él minden szó, ami elhagyta ajkadat.
Bennünk hagytad drága szíved, mi örökre szeretett,
Bennünk hagytad, nekünk adtad, mit adni csak lehetett.”
„Kint a csendes temetőben, nem zavar senki téged,
Csak a mi szívünkben hagytál nagy keserűséget.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett.”
Emlékedet egy életen át őrzi: feleséged, nevelt lányod és családja, anyósod.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, apóstól, KIRÁLY JÓZSEFTŐL, aki hirtelen eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle szeretett családja.

*

Drága ZSOLTIKÁM, már hat hete annak, hogy hiába szólunk, Te nem válaszolsz. Nem válaszolsz, mert a kegyetlen sors elvitt Tőlünk, akaratod ellenére elmentél egy búcsúszó nélkül! Azóta nem marad csak a sok szép emlék, hogy Te itt voltál. Nagyon hiányzol, szeretni fogunk, amíg élünk. Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.
A gyászoló család.

Címkék: