Gyászhírek 2015. november 12.

Gyászhírek 2015. november 12.
CÂMPIANU CORNELIU és NAGY TIBOR ERNŐ szeretteinek Isten lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége és lakói. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön! Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké! (Zsoltár 73, 23-26)

Fájdalommal tudatom, hogy édesapám, SÁFÁR JÓZSEF (diószegi lakos) egy hete eltávozott közülünk, hirtelen halála mély bánatot hagyott. Szerető felesége Eszter, fiai József és Gyula és annak családjai.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki ANDOR IBOLYA kolléganőnknek szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Szomorú 3 év telt el amióta a szeretett gyermek, anya, testvér, DÁMICS TÜNDE örökre itthagyott bennünket. Meggyötört szívünk csupa könny és bánat. A virágos rét, nélküled sivár és száraz. Megszakad a szívünk, mert örök búcsút vettél, csillagok közt te a legfényesebb lettél. Angyali mosolyod nem ragyog ránk többé, de te a szívünkben élsz örökké. Bánatos édesanyád, kislányod és testvéreid.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fájdalmunkban mellettünk álltak a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, SZABÓ ILONA elvesztése miatt érzett mély fájdalmunkban és velünk együtt utolsó útjára kísérték. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó férj, édesapa és nagyapa, BALLA DANILA 79 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése november 12-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Búcsúznak tőle felesége, fia, menye és unokája.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki SZILÁGYI MARGIT kolléganőnknek szeretett férje hirtelen halála miatt érzett mérhetetlen fájdalmában. AQUAPOL Kft., a jelenlegi és volt kollégák nevében Péter Sándor.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apára, nagytatára és dédtatára, SZABÓ KÁLMÁNRA
(Fugyi), aki 33 éve hagyott itt örökre bennünket, valamint a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára,
SZABÓ JULIANNÁRA, akinek 22 éve szűnt meg dobogni jóságos szíve. Soha nem halványul szívünkben emléketek, soha nem szűnik meg lelkünk gyásza értetek. Még nagyon fáj, s örökre így marad, ti mindig velünk lesztek, az idő bárhogy is halad.
Fiúk Kálmán és családja.

*

„Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itthagytál. Hiába várunk vissza, többé nem jössz már.” BALLA DÁNIEL, BODOR IMRE,
COCIS MARIA, MATEI OLGA, GROZAV TITUS CRACIUN, CALAVER MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legjobb férjre, apára, nagyapára, apósra, rokonra és jó barátra, Dr. POP MIRCEARA
(a margittai kórház névadó igazgatójára) halálának 25. évfordulóján. „Csak az hal meg, kit elfelejtenek,/örökké él, kit igazán szeretnek.” Az őt örökké gyászoló családja.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki dalnok-társunknak, KOVÁCS GÉZÁNAK felesége, KOVÁCS ESZTER
elvesztése miatt érzett fájdalmában. A gyászolóknak vigasztalódást, az elhunytnak pedig békés pihenést kívánunk. A Váradi Dalnokok.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, RAUCH TIBOR (Szentjobb) hirtelen elhunyt. Temetése XI. 12-én 13 órakor a szentjánosi katolikus kápolnából. Drága TIBIKÉNK! „Míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha nem feledünk!” Nyugodj békében, Isten veled! Gyászolják: Kati, Öcsi, Dezső és családjaik.

*

Bánattól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető testvér, férj, apa, COSTA JÁNOS életének 51. évében hazatért Teremtő Urához. „Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Szíved súgta halkan, hogy Isten veletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Temetése november 12-én 14 órától lesz a bihari református temetőben.
Könnyes szemmel búcsúzik húgod Kati, öcséd Zoli, sógorod Zoli és sógornőd Babu.

*

Egy múló perc alatt elszállt az életed, annyit se mondtál, hogy Isten veletek! Most pihenj békében, legyen nyugodt álmod, ezzel búcsúzik unokahúgod. Őrködjön feletted a drága, jó Isten, hogy a te álmod nagyon boldog legyen! Soha el nem múló fájdalommal búcsúzik unokahúgod Bea és családja.