Gyászhírek 2015. november 11.

Gyászhírek 2015. november 11.
Megrendülve állunk a LŐRINCZ család mellett unokatestvérünk, LŐRINCZ LAJOS hirtelen elvesztésének nehéz óráiban. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének és fiainak szerettünk elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „A lélek él, találkozunk!” Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Unokatestvérei Varga Magdi és családja, Varga Tünde és családja.


Megrendült szívvel búcsúzunk sógorunktól, LŐRINCZ LAJOSTÓL, aki életének 60. évében oly hirtelen elhunyt. Fogadja be őt szeretete melegébe az áldott Úr Jézus Krisztus. Sógora Fülöp Lajos és sógornője Zsuzsanna.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, LŐRINCZ LAJOSTÓL, aki oly hirtelen itthagyta szeretteit. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Keresztlánya Noémi és családja.

*

Megdöbbenve értesültünk a szomorú hírről, hogy Bors község alpolgármestere, LŐRINCZ LAJOS, aki másfél évtizedig mindig lelkiismeretesen és alázattal látta el hivatalát eltávozott közülünk. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki gyászoló családjának és települése lakóinak. Isten nyugtassa békében! Cseke Attila és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak az általunk tisztelt és nagyrabecsült LŐRINCZ LAJOS (Biharszentjános)
Bors község alpolgármesterének elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Papp György és családja Hegyközpályiból.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak LŐRINCZ LAJOS alpolgármester úr elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Pártiumi és Bansagi Műemlék és Emlékhely Társaság.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, szerettük, LŐRINCZ LALI elhunyta felett érzett fájdalmában. Dávid József és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LŐRINCZ MAGDINAK és fiainak a szeretett férj, édesapa, LŐRINCZ LAJOS hirtelen elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Gyászukban osztozunk. Szőke Matild és családja Amerikából.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk LŐRINCZ LAJOSTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Balla Piroska és Balla István.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak LŐRINCZ LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Nagyszántói R.M.D.SZ.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak LŐRINCZ LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmában. „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jan. 11/25) A Nagyszántói Református Egyházközösség.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik mellettünk voltak fájdalmunkban mikor utolsó útjára kísértük drága anyánkat,
SOLCZI ETELCÁT (köröskisjenői lakos). Férje, gyermekei és családjuk.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább édesanyára, SZABÓ KLÁRÁRA halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerető gyermekei Klári és Stefi.

*

Örök fájdalommal szívünkben emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagyapára, SZABÓ KÁLMÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Fáj az egyedüllét. Még mindig fáj nagyon. Talán örökre így is marad. Te velem leszel. Az idő bárhogy is halad. Örök az arcod, nem száll el szavad, szereteted, mosolyod a szívünkben marad. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerető felesége Juci, lánya és családja, fia és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett unokaöcsémtől, SZILÁGYI BÉLÁTÓL, aki soha nem felejt. Szerető unokabátyád Gyuszi és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, ERDŐDI ALBERTET utolsó útjára elkísérték és virágokkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat, gyászunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Mosolygós arca, jóságos tekintete emlékeinkben örökké élni fog. Nyugodjon békében. COSTA JÁNOS, NEMES ALINA,
CIUCUR TEODOR, POPA LAZAR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki SZILÁGYI MARGITNAK és ATTILÁNAK szerettük, SZILÁGYI BÉLA
elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Barátnői: D. Irén és H. Éva.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett testvéremet, PORSZTNER LAJOST velünk utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. Testvére Béla és sógornője Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk KLESZKEN ISTVÁNRA (Biharcsanálos) halálának 3. évfordulóján. „Nem halványul szívünkben emléked,/ Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Bánatos felesége Margit, lányai Éva, Enikő, veje Botond, unokái Botika és Brigitta.

*

Őszinte részvétünket fejezzü ki KOVÁCS ATTILÁNAK és KOVÁCS ZSOLTNAK szeretett édesanyjuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Demeter Józsi és Babi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS ATTILÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Russmedia terjesztési osztálya.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, KOVÁCS ESZTER 58 éves korában súlyos betegség után elhunyt. Temetése ma 14 órakor a mezőtelegdi kápolnából lesz. Gyászolják, szerető férje Géza, fiai Zsolt és Attila, menye Emőke, unokái Barbara, Rebeka és Zsoltika.

*

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt a hála és az örök szeretet. Soha el nem múló fájdalommal emlékezem önfeláldozó édesanyámra, ÖZV. CSIPKÉS FERENCNÉRE halálának 27. és szeretett édesapámra, CSIPKÉS FERENCRE halálának 56. évfordulóján. Isten nyugosztalja őket! Szerető, hálás lányuk Klárika.

*

Ma egy éve, hogy SZOLNOKI EMMA JULIÁNNA (Emi néni, élt 82 évet), hosszú szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott és pihenése csendes! Gyászolja öreg párja Árpi.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, ÖZV. BODÓ ILONÁRA (szül. KEREZSI, élt 85 évet, Biharszentjános) halálának első évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, míg élünk, soha el nem feledünk. Nyugodj békében! Szerető családod.