Gyászhírek 2015. november 10.

Gyászhírek 2015. november 10.
Egy múló perc alatt elszállt az életed,/ Annyit sem mondtál, hogy Isten veletek./ Pihenj békében, legyen szép az álmod./ Őrködj álma felett édes, jó Istenem! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, LŐRINCZ LAJOS (élt 60 évet, Biharszentjános) 2015. november 9-én hirtelen elhunyt. Temetése szerdán, 2015. november 11-én 14 órakor lesz a biharszentjánosi kápolnából. Emlékét örökké szívünkbe zárjuk. Búcsúzik tőle bánatos felesége Magdi, szerető fiai Zoltán és Szilárd.

Ősszetört szívvel veszünk örök búcsút szeretett keresztapánktól, LŐRINCZ LAJOSTÓL, kinek hirtelen halála megdöbbentett bennünket. Őszinte részvétünk keresztanyunak, Zoltánnak és Szilárdnak. Keresztlánya Edina és családja.

*

„A halál olyan súlyos veszteség, hogy valójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke elhalványulhat a szeretett személynek, de a hiánya mindig megmarad.” Mélységes együttérzésemet és részvétemet fejezem ki LŐRINCZ MAGDOLNA kolléganőmnek és családjának a szeretett férj és édesapa tragikus elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Szotter Viorica és családja.

*

„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (34. zsoltár) Őszinte részvétünket fejezzük ki ZOLTÁNNAK és SZILÁRDNAK szeretett édesapjuk, LŐRINCZ LAJOS hirtelen elvesztése miatt. Barátaitok.

*

Fájó szívvel búcsúzunk LŐRINCZ LAJOS alpolgármestertől. Isten nyugtassa békében! A Borsi Viitorul Sportegyesület.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak LŐRINCZ LAJOS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nagy Máté András és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett kománktól és barátunktól, LŐRINCZ LAJOSTÓL, akinek jóságos szíve hirtelen megszűnt dobogni. Részvétünk MAGDINAK, ZOLTÁNNAK és SZILINEK. Cser Zsigmond és neje.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak LŐRINCZ LAJOS (alpolgármester) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A borsi iskola munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak LŐRINCZ LAJOS alpolgármester úr elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A biharszentjánosi iskola és óvoda munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk Lőrincz Lajos körzeti RMDSZ-elnöktől, Bors község alpolgármesterétől. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Lőrincz Lajos családjának. VIDIFISZ.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a családnak szerettük, Lőrincz Lajos elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Lakatos Péter.

*

„Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére”. (Péld 17,17). Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsuzunk igaz barátunktól és drága testvérünktől, LŐRINCZ LAJOSTÓL. Az Úr Istennek adunk hálát testvéri szeretetéért és imádkozunk, hogy gyászoló szeretteit az örökké élő Úr Jézus Krisztus vigasztalja meg. Csomay Árpád és családja, ifj. Csomay Árpád és hitvese, Tolvaj Judith és leánya.

*

„Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké”. (Dán 12,3) A Biharszentjánosi Református Egyházközség Presbitériuma és minden tagja őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak LŐRINCZ LAJOS főgondnok és alpolgármester elhunyta miatt. Istentől kapott értelemmel, Krisztustól nyert égi fényyességgel vezetett az egyházban és a községben bennünket és szolgált fáradhatatlanul, hatalmas szívvel az Isten dícsőségére és mindnyájunk javára.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LŐRINCZ LAJOS családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Biró Rozália és családja.

*

Fáj a szívünk, mert itthagytál,/Búcsú nélkül elaludtál./ Nem látunk többé soha már./ Végleg elmentél hosszú utadra,/ Hangod nem halljuk többé már soha.” Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk szeretett kollégánktól,
LŐRINCZ LAJOS alpolgármestertől kinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Borsi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

„Egy pillanat és mindennek vége,/Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.” Őszinte részvétünket fejezzük ki LŐRINCZ MAGDOLNA kolléganőnknek és családjának a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Borsi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kollégánktól, LŐRINCZ LAJOS alpolgármestertől, aki örökre megpihent. A jó Isten nyugtassa békében, emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A Trans Prest Serv Kft., és az Apă Canal Borş Rt.

*

„Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük emléked./Kegyetlen volt a sors, hogy elvett tőlünk,/de szíved emléke itt marad közöttünk.” Értékteremtő mély hittel élt földi útjának végeztével tisztelettel búcsúzom kollégámtól, LŐRINCZ LAJOS
alpolgármestertől. Őszinte részvétemet fejezem ki családjának. Nyugodjon békében! Bátori Géza és családja.

*

„A legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” (Cicero) Fájdalommal tudatom, hogy édesanyám, GÁBOR KATALIN színművésznő életének 87. évében Budapesten elhunyt. Temetése egy későbbi időpontban lesz. Gyászoló lánya Gábor Kati.

*

„Nincs már holnap, ennyi volt az élet,/Elmentem tőletek, de szívetekben élek.” Megrendülten búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, LŐRINCZ LAJOSTÓL (Biharszentjános). Búcsúzik tőle Medgyesi Géza és családja.

*

„Jézus ölében bizton hajtom fejem le én, abban találom üdvöm, ha nyugszom kebelén.” Megrendülten búcsúzunk
LŐRINCZ LAJOSTÓL (Biharszentjános), aki hirtelen távozott közülünk. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Nagyszántói Idősek Otthona munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, LŐRINCZ LAJOS (alpolgármester, Bors) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Pihenése legyen áldott! A Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Legőszintébb részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a Lőrincz családnak a szeretett férj és édesapa, LŐRINCZ LAJOS
Bors község alpolgármestere váratlan elvesztése miatt. Megrendülve értesültünk e szomorú hírről. Tiszta szívből tiszteltük őt. A Reosal hulladékszállító cég dolgozói osztoznak mély fájdalmukban. A Reosal hulladékszállító dolgozói.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Kovács Gézának és családjának felesége elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki DR. NAGY IMRE fogorvosnak és családjának a szeretett édesanya és nagymama fájdalmas elvesztése miatt. Szilágyi Ottó és családja.

*

Értarcsa Polgármesteri Hivatala és az Értarcsai Helyi Tanács őszinte együttérzését fejezi ki az Oros családnak Oros Mária helyi tanácsos elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében!

*

Szomorú szívvel emlékezünk ROHODI JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Imádott unokája Tímea és a családja.

*

Nincs oly nap, hogy ne gondolnék rád / Látlak az égben, amely kéken borul rám, / Látlak a zöldben, bokrok, fák között, / Napfényes esőben szivárvány fölött. / Látlak az utcán, emberek forgatagában, / Hallom lépteid vágyaim sikátorában, / Érzem illatod rózsákba oltva, / Törlöm könnyeim sírodra borulva. / Oly kedves voltál szívünknek, / De egy nap elhívtak a fények, / Megmaradt a keserű bánat és a fájdalom, / Keserves, könnycsepp csordul le arcomon, / Az emléked szívünkben él, míg élünk, / Téged soha, el nem feledünk. / Tovább élsz itt legbelül a szívünkben, / Ez elkísér egész életünkben. Vigyázzon rád a jó Isten, szívből kérem, vigyázzon rád, nyugodj békében! Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, SÁNDOR MÁRIÁRA halálának 6 hetes évfordulóján. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki BALÁZS MELINDA kolléganőnknek szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy nagybátyánk, ANTALFY JÓZSEF 88 éves korában elhunyt. Gyászolják: sógornője Ilona, gyermekei Zsuzsanna és családja, Zsolt és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagytata, NAGY TIBI (az Înfrăţirea volt dolgozója) rövid és súlyos szenvedés után, életének 73. évében elhunyt. Temetése 2015. november 11-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle bánatos felesége Kati, lánya Kati és családja, fia Tibi és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagytata, SZILÁGYI BÉLA (a Villanytelep műszaki volt rajzolója)
életének 74. évében hirtelen elhunyt. Temetése csütörtökön, november 12-én, 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik bánatos felesége Margit, fia Attila, menye Gabriella, unokája Csabi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SZILÁGYI MARGITNAK és ATTILÁNAK a szeretett férj, apa, nagytata, SZILÁGYI BÉLA
hirtelen elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Nővére Magda, unokahúga Mónika és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik SZILÁGYI SÁNDORT utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétnyilvánításukkal igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni. A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapám, CAMPIANU CORNELIU életének 78. évében, elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából kedden, 11 órakor. Fia Roland.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, SZABÓ ILONA
(szül. KATONA, Síter) 80 éves korában eltávozott közülünk. Végső búcsút veszünk tőle november 11-én, szerdán, 14 órától a síteri temető kápolnájából. Emlékét szívünkben őrizzük, pihenése legyen áldott. A gyászoló család.

*

„Tekintete ma örök mosolyt válthat a Teremtővel. Emléke legyen áldott!” KOVÁCS ESZTER, BIBARŢ DUMITRU, MOZA CRISTIAN ANTONIU, IOVAN TEODOR, ŞERB MARINELA, CRIŞAN PETRU, DUDAŞ IRINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben szeretettel és hálával emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, SZABÓ IRÉNKÉRE (szül. JEGES, Szalárd) halálának 16. évfordulóján. „Csillag volt, mert szívből szeretett,/s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./Elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/de szívünkben él és örökké ott marad.” Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FAZEKAS KATALIN kolléganőnknek és családjának szeretett édesanyja elhunyta miatt.
A Limtex szabászat munkaközössége.

*

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni./Szerető jóságod nem tudjuk feledni./Mert elfelejteni téged soha nem lehet,/Csak meg kell tanulnunk ezután élni: Nélküled.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy KIMPÁN GYÖRGY (Diószeg) 76 éves korában elhunyt. Temetése november 10-én 14 órakor a hegyaljai kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett testvérem, MÉSZÁROS KÁROLY hosszú szenvedés után 65 évesen elhunyt. Temetése kedden, november 10-én 15 órakor lesz az örvéndi kápolnából. Búcsúzik tőle bánatos testvére Gyuri.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, GÁMENTZY JÓZSEFRE halálának 7. évfordulóján. Bánatos felesége, lánya, veje és unokája.

*

Fájó szeretettel emlékezünk drága halottunkra, SZILÁGYI KÁROLYRA halálának 20. évfordulóján. A boldog feltámadás reményében, Szilágyi Juliánna és Antónia.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, kis keresztfiunkra, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK PATRIKRA, aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/S míg élünk, őrizzük őket./ Keresztszüleid, Klaudia és Jancsi és a kis Milán.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeretett édesanyánkra, TÓTH ETELKÁRA (szül. PAP), akinek májusban volt halálának 12. évfordulójára. „Addig vagy boldog ,míg van aki szeret,/ Aki a bajban megfogja a kezed,/S hogy milyen fontos is volt neked,/Csak akkor érzed ha nincs már veled.” Valamint szeretett édesapánkra, halálának 30. évfordulójára. „Lám ennyi az élet, gondoltad-e?/ Egy pillanat és mindennek vége,/Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./Maradt a bánat és a csendes sírhalom,/ Szerető szívünkben gyász és fájdalom.” Lányaitok, fiatok, menyetek, vejeitek, unokáitok és dédunokáitok.

*

Szomorú hat hónap telt el amióta a szeretett férj és apa, após, ID. KOVÁCS ISTVÁN visszaadta lelkét teremtő Urának. Megállt a szíved, mely élni vágyott,/Pihen a két kezed, mely dolgozni imádott./ Szíved súgta: Isten veletek!/Most már csak az kérem tőletek/Szeressétek egymást, ha én már nem leszek./ Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes! Bánatos felesége Irénke, fia Pityuka és menye Aurika.

*

Könnyes szemmel, némán állunk nap mint nap sírod mellett, drága kisfiunk, aki 6 hónapja felszállt az angyalokhoz,
BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK PATRIK (élt 3 évet). Várjuk, míg élünk, várjuk őt, hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt. Aztán a valóság ránk szakad, lelkünk tovább fáj e kín alatt. Kiáltanánk, hogy ő is hallja, odaát, hol vagy, nélküled üres a világ! Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz, mi megyünk hozzád, ott leszünk veled. Szívünkben megmarad szép emléked, legyen áldott örök pihenésed! Anya, Apa és testvéred Márki.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk 6 hónapja a kis, drága unokánkra és keresztfiunkra, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK PATRIKRA. Lelked mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt./ Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál,/
De tudjuk, hogy a csillagok közt legfényesebb te leszel,/ Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindig, örökre létezel.
Vasi tata, Éva mama, keresztszüleid Andreea, Gabi, Vasi és unokatestvéred Denis.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FAZAKAS KINGÁNAK a szeretett nagymama elvesztésében érzett mély fájdalmukban.
Őszinte részvéttel a Nagyszántói Idősek Otthona munkaközössége.