Gyászhírek 2015. május 8.

Gyászhírek 2015. május 8.
Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett édesanya, MÁTÉ ILONA (Cini néni, a Ruhagyár volt dolgozója) életének 87. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton, május 9-én 12 órakor, a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Bánatos fia Gabi.

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett nagynénémtől, TATOS MARGITTÓL. Szívünkben itt él emléked örökre. Nyugodj békében. Bánatos unokaöcséd Zsolti és menyasszonya Tündike.

*

Szomorú szívvel búcsúzom szeretett húgomtól, TATOS MARGITTÓL, aki életének 61. évében hirtelen elhunyt. Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten áldja meg emlékedet. Temetése május 8-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos nővére Rózsika és családja.

*

Elmondhatatlan fájdalommal búcsúzunk szeretett keresztanyámtól, TATOS MARGITTÓL. Lelked reméljük békére talált. Te már a mennyből vigyázol reánk. Kegyetlen volt a sors ha már elvett tőlünk, de jóságos szíved itt marad közöttünk. Pihenésed legyen csendes. Bánatos keresztlányod Erika, férje Salva és imádott unokahúgod Leyna.

*

Mély fájdalommal emlékezünk HARSÁNYI ISTVÁNRA halálának 27., és ÖZV. HARSÁNYI ISTVÁNNÉRA halálának 21. évfordulóján. Lányuk Zsuzsika, és a rokonok, ismerősök.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú éjszakára amikor a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa,
TELEKI KÁROLY ma 1 éve búcsú nélkül eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké emlékezünk rád. Felesége Zsóka, fiai Zsolti és Józsi, menye Korina, unokája Edike.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, GALI FERENCRE (volt inándi lakos), akinek jóságos szíve 2000. május 10-én megszűnt dobogni. Soha el nem múló fájdalommal gondol reád feleséged Juci, leányod, fiad és unokáid Ervin, Isabella és Greta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, NYULAS ISTVÁNRA. Álmodtunk egy öregkort, csendeset és szépet, / De a sors mindent összetépett. / Elhagytad a házat, amiért küzdöttél, / Itthagytál mindenkit, akiket szerettél. / Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, / Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. / Hiába borul rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz mindörökre. Bánatos felesége, fia, menye, Patrick és Dominik.

*

Szeretettel emlékezünk LENGYEL JÓZSEFRE (volt férfi szabómester) halálának 3. évfordulóján. A fénylő csillagok vigyázzák csendes álmát.

*

Már 6 hete annak a szomorú napnak, amikor búcsú nélkül itthagytál bennünket SZABÓ SÁNDOR IMRE (Bihar, autóvillamosság szerelő). „Nélküled szomorú, üres a házunk, / Még most sem hisszük el, / Hogy hiába várunk. / Mindig egy célod volt: családodért élni / Ezt a halál / Tudta csak széttépni. / Míg köztünk éltél, / Mi nagyon szerettünk, / Hiányzol nagyon, soha el nem feledünk.” Bánatos felesége Rózsika, lánya Tünde, veje Dávid és kicsi unokája Kamilla.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem ha meghal is él.” (Ján. 11:25) Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, FEHÉR SÁNDOR (Diószeg) 66 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Diószegen 2015. május 8-án 14 órától a Ó temető kápolnájából lesz. Bánatos fia Szilárd és menyasszonya Rózsa.

*

„Mert tudom hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 18:25) Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, vő, FEHÉR SÁNDOR (motortekercselő) 66 éves korában hazaköltözött az örök hazába. Végső búcsút 2015. május 8-án 14 órától veszünk a diószegi Ó temető kápolnájából. Szerető felesége Márta, anyósa Marika és fia Arthur.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, MOLNÁR ZSUZSANNÁRA (Érmihályfalva) halálának második évfordulóján. Nyugodjon békében, emléke szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FEHÉR MÁRTÁNAK és családjának a szeretett férj és apa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Csete család és a Székely család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MAGDINAK és TÜNDINEK szeretett édesanyjuk, VARGA MAGDOLNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Szilágyi Ibolya és Ferenc.

*

Megtört szívvel emlékezünk halálának második évfordulóján MURGULY JÁNOSRA, akit szívből szeretünk és nem feledünk el soha. Élettársa Kati, lánya Erzsike és családja.

*

Immár negyedik éve hív gyászmisére az érmihályfalvai harang. SCHMIDT RÓBERT Gyújtok egy gyertyát, lehajtom fejem, s imára kulcsolom kezem. Ó kérlek, vigyázz álmára édes, jó Istenem, hogy lelke csendesen pihenjen! Bánatos felesége Erzsike, fia Liviu, menye Jutka, imádott unokája Edina.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, testvérre, nagybácsira,
BALOGH JÓZSEFRE (Élesd), aki 47 éves korában hirtelen elhunyt és már 23 éve nincs közöttünk. Jóságát, gondoskodó szeretetét soha nem feledjük. Őt örökké gyászoló családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, ERDEI ANGÉLÁRA (szül. BODÓ),
aki 9 éve, hogy itthagyott bennünket. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünk őrzi emlékedet. Bánatos édesanyád, nővéred és családja.

*

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok. Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, feleségre és menyre, ERDEI ANGÉLÁRA
(szül. BODÓ) kinek jóságos szíve 9 évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. „Napok, hónapok, évek elszálltak,/ de a szívünkben nem enyhül a bánat./ Bánatot Te sosem okoztál,/ csak amikor bennünket örökre itthagytál.” Örökké bánatos gyermekeid Brigi és Roli, férjed Jancsi, anyósod Mária és apósod János.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek és barátoknak, akik a szeretett férj, édesapa, keresztapa, após és nagytata, PAPP MÁRTON temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkban velünk osztoztak. A gyászoló család Németországból.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma, május 8-án 1 éve elveszítettük a drága, jó feleséget, édesanyát, anyóst, KOVÁCS ERZSÉBET ÉVÁT. Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig mi próbáltunk. Egy célod volt, hosszú útra menni, s az élet gyötrelmeit magad mögött hagyni. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent és békét lelt a te jóságos szíved. Könnyes szemmel állunk a sírodnál, szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben mégis létezel. Aludj virágok közt, legyen szép az álmod, vigyáz sírodra bánatos családod. A jó Isten őrködjön pihenésed felett! A gyászoló család.

*

„Legyen sírodon a béke,/ Édes álom angyala./ Tisztelőid hű emléke/ Legyen annak őrfala.” Hét éve, hogy
GYŐRFI ANDRÁS visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében! Kegyelettel emlékeznek rá: felesége, lánya Erika, veje Misi és szeretett unokája Vivien.

*

Szomorú és fájdalmas szívvel emlékezem drága gyermekemre, SZŐKE LÁSZLÓ ZSOLTRA halálának első évfordulóján. Mindenki szeretett, mindenkit szerettél. Emléked örökké él. Férjemre, SZŐKE JENŐRE emlékezem halálának 6. évfordulóján. Tudom, hogy nem jösztök, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Az anya és feleség.

*

„Egyedüli reményem, Ó Isten, csak te vagy.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, KEREKNYEI SÁNDORNÉRA (Érkörtvélyes), aki 6 éve visszaadta lelkét Teremtőjének. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha.” Csendes pihenése legyen áldott! Szeretettel emlékeznek rá lányai: Irénke, Erzsike, veje Pityu, unokái Erika, Pityuka, unokaveje Misi, unokamenye Aurica és dédunokája Vivien.

*

„Apa, e szó még itt remeg ajkamon, habár 6 hónapja nincs kinek mondanom, hogy egy édesapa milyen nagy kincs, csak az tudja, akinek már nincs.” Emlékezünk a drága férjre, apára, NAGY KÁROLYRA (Az Electrometal, Foraqua volt dolgozója, Biharpüspöki). „Sír a lelkem, gyászol a szívem, mert a drága férjem nem lehet már velem. Megpihenni mentél, fájdalmat elhagyva, melyet sokáig viseltél magadban. Elmentél, de veled együtt elment a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled.” Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Örökké bánatos felesége Pirike és fia Zolika.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, BARABÁS ISTVÁN VIKTORRA,
aki 6 hete távozott az élők sorából. „Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről és lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Másképp lenne, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Egy a remény mely éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled. De az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át.” A bánatos család.

Címkék: