Gyászhírek 2015. május 4.

Akt.:
Gyászhírek 2015. május 4.
Mérhetetlen fájdalommal és összetört szívvel tudatjuk, hogy féltve őrzött kincsünk, drága gyermekünk, STEIN ANGÉLA BERNADETT (szül. BERNÁTH, Bihar) életének virágában 34 évesen súlyos betegségben elhunyt. Nélküled üres a házunk, szomorú a szívünk, és nem hisszük el, hogy TÉGED hiába várunk. Megpihenni mentél, fájdalmad elhagyva, melyet sokáig viseltél magadba. Csillag voltál nekünk drága kislányunk, találj odafönn örök boldogságot, az Úristen adjon áldott, csendes pihenést NEKED, mi szívünkbe zárjuk felejthetetlen, áldott emlékedet. Temetése május 4-én d.u. 15 órától lesz a Bihari Róm. Kat. kápolnából. Búcsúzik örökké bánatos édesanyja Magdi és édesapja Géza.


Fájó szívvel búcsúzom drága unokámtól, STEIN ANGÉLA BERNADETTŐL (Bihar), aki 34 évesen költözött a mennyei hazába leírhatatlan űrt hagyva maga után. Vigasztalhatatlan nagymamája Magdus mama.

*

Összetört szívvel tudatom, hogy imádott, drága unokám, STEIN ANGÉLA BERNADETT (szül. Bernáth) oly fiatalon, 34 évesen itthagyott bennünket. Soha nem tudlak feledni, csak sírni érted drága unokám. Fájó szívvel Nanikád, özv. Bernáth Erzsébet.

*

Összetört szívvel búcsúzom egyetlen, drága testvéremtől, Stein Angéla Bernadettől (szül. Bernáth), aki 2015. május 2-án 34 évesen örökre megpihent. Jóságos, szerető lényét nem feledjük soha. „Örök az arcod nem száll el szavad,/ Minden mosolyod a lelkünkben marad./ Téged elfelejteni soha nem lehet,/ De muszály az életet élni nélküled.” Bánatos testvéred Attila, párja Csilla, keresztfiad Attici és Jázminka.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett feleségemtől, STEIN ANGÉLÁTÓL, aki oly fiatalon, 34 évesen itthagyott bennünket
A szereteben nincs felejtés. Ezért megrendítő ha elveszíted azt, akit igazán szerettél: a halál olyasmit kér tőled ami lehetelen, hogy felejtsd el, akivel egy vagy. Soha, senki sem tudta ezt megtenni. Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak magtanulok élni a tátongó űrrel amit magad után hagytál, az örök szerelmem elvesztésével. Az életed nekem ajándék volt az életemben, és szereteted, szerelmed sosem szűnik meg! Legyen áldott pihenésed örökké őrizzük emlékedet. Temetése május 4-én d.u. 15 órától a Bihari Róm. Kat. kápolnából. Fájó szivvel búcsúzik drága, szerető férjed Zoli és imádott szemedfénye Patrik.

*

„Lehunytad szemed csendesen elmentél,/ Szívedben csak az volt, hogy minket szerettél./ Bármennyi nap, hónap vagy év teljen el,/ Akit igazán szeretnek, soha nem felednek el.” Összetőrt szívvel búcsúzunk drága keresztlányunktól, STEIN ANGÉLA BERNADETTŐL (szül. Bernáth), aki élete legszebb korában 34 évesen örökre megpihent. Szívünkben hordjuk örökké emléked. Bánatos keresztapu IMI, keresztanyu ANNUSKA, unokatestvéreid Ádám, Andrea és férje Zoltán.

*

Mély fájdalommal búcsúuzunk szeretett menyünktől, sogórnőnktől, STEIN ANGÉLÁTÓL (Bihar), aki hosszú, súlyos betegség után, 34 éves korában elhunyt. Temetése május 4-én 15 órakor lesz a bihari temető kápolnájából. Őszinte részvétünket fejezzük ki fiunknak, unokánknak, és a bánatos Bernáth családnak. A Stein család.

*

Ôszinte rèszvètünket fejezzük ki Stein Zoltánnak és családjának szeretett felesége, Stein Angéla (szül. Bernáth) elvesztése miatt. A Szent László Római Katolikus Gimnázium elôkèszítô osztálya.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, örökké szívünkbe vésve. Szeretettel emlekezünk szeretteinkre, GNANDT MÁRTONRA
halálának 20. évfordulóján és GNANDT MAGDOLNÁRA halának 15.évfordulóján. Szerető családotok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, PIPÓ MAGDOLNA – ERZSÉBETRE,
aki 6 hete távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja férje Öcsi, lányai Magdi, Melinda, fia Sanyi, vejei Karcsi, Robi, unokái Vivi, Evelin és Rolika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, TENKEI GIZELLÁRA halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Leányod Rozi, unokáid Franciska és Tomi.

*

Mély megrendüléssel búcsúzom a drága baráttól, iskolatárstól, PETYÁR JÓZSEFTŐL (JÓSKA). Nyugodj békében. Varga Vilmos.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az imádott édesanyára és feleségre, SZÜCS ÉVÁRA (szül. KIS, Érmihályfalva) kinek jóságos szíve 1 éve 46 évesen elcsendesedett. „Szívünkben a bánat, / Szemünkben a könnycsepp, / Mikor fel keresünk végső nyughelyedet. / Letesszük sírodra virágaink csokrát, / Örökös álmodért elmondunk egy imát. / Adja a jó Isten, legyen csendes álmod. / S szeretetünk ragyogja be síri világod.” Szerető gyermekeid Sanyika és Szabolcs, férjed Sanyi és szeretteid.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 11 éve elhunyt ÖRÖSI ILONÁRA (Hegyközszentmiklós). Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Nehéz a feledés, mert nagyon szerettünk, bocsásd meg, hogy többet nem segíthettünk. A temető csendje adjon nyugalmat, emléked szívünkben örökké megmarad. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk BARTA JOLÁNRA halálának 2. évfordulóján. Míg élünk, őrizzük emlékét. Nyugodjon békében!
Férje Jóska és családja, Joli, Attila, Ádám.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, testvérre és keresztapára, ID. SEBESTYÉN PÉTERRE (Biharpüspöki) halálának 2. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos, szerető családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesapára, ASZALÓS SÁNDORRA (Értarcsa) halálának 29. évfordulóján, és az édesanyára, ASZALÓS MATILDRA halálának 6. évfordulóján. Lánya Ottilia, veje Mihály, unokája Andrea és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagytatára, apósra, MILCEVICI ZOLTÁNRA, akinek jóságos szíve 5 éve megszűnt dobogni. „Szomorú naphoz érkeztünk, mert nem vagy többé velünk,/ Elragadott tőlünk a halál, fájó szívvel gondolunk rád./ Gyertyát gyújtunk emlékezünk, s fáj nagyon a lelkünk./ Szomorú szívvel gondolunk rád a halálod évfordulóján.” Örökké gyászoló felesége Jucika, lányai Melike és Andici, vejei Lali és Adi, unokái Jessica és Alexandra.

*

Fájó szívvel emlékezünk D. SZABÓ JULIANNÁRA (Hegyközkovácsi) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

KISS ERZSÉBET, a drága édesanya, nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban őszinte részvétünk a NICA családnak.
Chereji Magda, Hegedüs Magda, Timike, Dani.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk drága szüleinkre és testvérünkre, édesanyánkra, TEM IRMÁRA
(szül. NAGY) halálának 10., testvérünkre, BARTA IRÉNRE (szül. TEM) halálának 17., édesapánkra TEM JÓZSEFRE,
(Hegyközcsatár), akinek 2 hónap múlva lesz 12. évfordulója. Múlnak a napok, telnek az évek,/ Szívünkben örökre élnek az emlékek./ Könnyes az út mely sírotokhoz vezet,/ Isten őrködjön pihenésetek felett! A gyászoló család.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik ÖZV. CSÁKÓ ESZTERT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Könnyes szemmel emlékezünk édesanyánkra, BŰTÖS ROZÁLIÁRA (Érsemjén) halálának 1. évfordulóján. „Drága édesanyánk, ki már nem lehetsz velünk, arra kérünk, mégis fogd a két kezünk. Messzi távolból vigyázó szemeid vesd le néha ránk, ó bárcsak minden gondunkat, örömünket még elmondhatnánk. Hiába takar a sírhalom és borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.” Fájó szívvel emlékeznek rá: gyermekei, menyei, veje és unokái.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama és dédnagymama,
MINYÓ PIROSKA ZSUZSANNA életének 93. évében 2015. április 24-én Budapesten elhunyt. „Szíve megpihent a mélyben,/
Lelkére angyalok vigyáznak az égben./ Legyen békesség vele és áldd meg őt Istenem!” Nyugodj békében drága édesanyám! „A lélek él, találkozunk!” Gyászolják: szerető leánya Ági és férje Jani, unokája Gyuri és felesége Ágica, dédunokái Zsófia és Zsombor.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, MINYÓ PIROSKA életének 93. évében 2015. április 24-én Budapesten elhunyt. A jó Isten adjon nyugodalmat megfáradt testének! „Rimánkodhatsz az éghez, hogy még egyszer hallhatnád újra hangját, láthatnád kitárt karját és belevethetnéd magad zokogva, mint egy kétségbeesett gyermek, hogy érezd azt a biztonságot, amit csak az édesanya adhat neked.” Szerető leánya Évi és unokája Eszter.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak MINYÓ PIROSKA (a Mioriţa volt alkalmazottja) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Julika és családja.

*

„Egyedüli reményem, ó Isten csak te vagy.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára és testvérre, RÁDULY IMRÉRE (volt paptamási lakos), aki egy éve visszaadta lelkét Teremtőjének. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha.” Csendes pihenése legyen áldott! Szeretettel emlékezik rá bánatos családja.

*

A jó Isten rendelését elfogadva tudatjuk, hogy NT. BIRÓ LÁSZLÓ erdélyi egyházmegyés ny. plébános életének 75., papságának 52. évében 2015. április 29-én visszaadta lelkét a Teremtőjének. A feltámadt Üdvözítő legyen örök jutalma! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az utolsó útjára kísérték és fájdalmunkban mellettünk álltak. Gyászoló keresztfia és bérmafia János.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, KOOS ERZSÉBET (szül. Szilágyi)
rövid szenvedés után 94 évesen, május 1-jén elhunyt. Temetése május 4-én, hétfőn 14 órakor a Steinberger kápolnából.
Gyászolják lányai Magdus, Ildikó, veje Gyuszi, unokái Csaba, Zsolt, Tímea, unokamenyei Iza és Edit, dédunokája Dórika.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagymamámtól, KOOS ERZSÉBETTŐL. Unokája Serfőző Csaba és felesége Izabella.

*

Fájó szívvel és szomorú lélekkel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, BÁNFI ÁGNES hosszú szenvedés után életének 82. évében elhunyt. Temetése hétfőn, május 4-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Ági, veje Laci és unokája Lacika.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, CSISZÁR JÁNOS mozigépésztől, aki 79 éves korában elhunyt. Temetése hétfőn, május 4-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Felesége Mária.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett apától, CSISZÁR JÁNOS mozigépésztől, aki 79 éves korában elhunyt. Temetése hétfőn, május 4-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Lánya Anna-Mária, veje Zoltán, unokája Bálint.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett apa, CSISZÁR JÁNOS 79 éves korában elhunyt. Temetése május 4-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Fia Csaba, menye Viktória és unokái Mercédesz és Patricia.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett apánk, KATONA SÁNDOR elhunyt. Temetése hétfőn, május 4-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Lánya Erzsike Józsefi.

*

Tudom az én Megváltóm él, hajléka készen vár reám. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS SÁNDOR
életének 81. évében, csendesen megpihent. Temetése 2015. május 5-én, du. 15 órakor lesz a püspöki ravatalozóból. A gyászoló család.

Címkék: