Gyászhírek 2015. május 29.

Gyászhírek 2015. május 29.
Kegyelettel emlékezünk halálának 25. évfordulóján a szeretett apára, nagyapára, apósra, NEMES LAJOSRA (volt tímár mester). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya és családja.


Fájdalommal emlékezünk CSEH MIKLÓSRA halálának 6. évfordulóján. Fiai László és Miklós családjaikkal.

*

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek ragyogok. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok. Fájó szívvel emlékezünk MILE JULIÁNNÁRA (szül. MAJOR) halálának első évfordulóján. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de oly jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Hiányzol nekünk, soha nem feledünk! Szerető családod.

*

HEGEDŰS LÁSZLÓ halálának 2. évfordulója alkalmából megemlékezést tartunk a nagyváradi Szent László-templomban szombaton, május 30-án 18 órai kezdettel. Veronica, Róbert, Alice.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, LŐRINCZ PÉTERRE (Várasfenes) halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékét őrzi bánatos felesége, lányai, fia, vejei, menye és unokái.

*

„Lehunytad a szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Hat hét telt el és ugyanúgy fáj, amit gyógyítani sosem lehet már. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk RÁCZ LAJOSRA. Szerető felesége, lánya, fia, veje és menye.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és most már dédmamára is, HALÁSZ ERZSÉBETRE halálának 10. évfordulóján. „Soha nem halványul szívünkben emléked,/ Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted./ Örök az arcod, nem száll el a szavad,/ Minden mosolyod a lelkünkben marad./ Áldott legyen emléked!” Örökké bánatos családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a legdrágább gyermek IFJ. HUSZÁR GÉZA (Biharszentjános) 13 éve, hogy itthagyott minket. „Még mindig fáj nagyon, örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. Elmentél tőlünk egy tavaszi napon, búcsúzni sem volt alkalom. Ha itt lennél és megkérdeznéd mi a bajunk, mi azt felelnénk, a szívünk fáj, mert hiányzol nagyon. De az élet csendben megy tovább, emléked elkísér egy életen át!” Nyugodjon békében! Szerető szülei, testvére és élettársa, keresztgyermekei Szabina, Tamás és Kinga.

*

Fájdalommal emlékezünk szerettünkre, MOLNÁR ANDRÁSRA (BANDI) halálának 2. évfordulóján. „Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik.” Bánatos édesanyja, felesége Valika és lánya Anita.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, FAZEKAS ZSOLT JÁNOSRA (élt 33 évet) és barátnőjére, DOMJÁN TIMEA CSILLÁRA (élt 22 évet), akik már 8 éve itthagytak bennünket. Az angyalok vigyázzanak álmotokra! Nagyon, nagyon hiányoztok! A bánatos család.

*

„Lám ennyi az élet, gondoltad-e?/ Egy pillanat és mindennek vége./ Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe…/
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,/ Szívünkben örök gyász és fájdalom.” Június 1-jén lesz 8 éve, hogy egy szörnyű balesetben örökre elveszítettük a drága gyermeket és testvért, DOMJÁN TIMEA CSILLÁT (élt 22 évet) és barátját, FAZEKAS ZSOLT JÁNOST (élt 33 évet), kiknek hiányát nem pótolja semmi. Nyugodjatok békében, emlékeinkben örökké velünk vagytok. Anyu, apu és nővéred Reni.

*

DOMJÁN TIMEA 22. születésnapodon még együtt ünnepeltünk Veletek, de Ti egy hét múlva már a mennybe mentetek, hogy a 30. szülinapodat már az angyalokkal ünnepeljétek, ZSOLTTAL. Szomorú szívvel emlékezünk Reátok. Keresztanyu és Keresztapu.

*

Már 7 éve annak a szomorú napnak amikor itthagytál bennünket BARTOS JÁNOS. Nyugodj békében! Szeretettel emlékezik feleséged, fiad, lányod, menyed és unokád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, BAGDI MÁRIÁRA (szül. PÁNYA MÁRIA, Margitta) halálának 4. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordozunk némán, csendesen.” Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető fia Lajos és családja.

*

Örökké tartó mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra amikor négy éve elragadta a kegyetlen halál SZODORAI JÓZSEFET (Éradony). Mosolygós arcát, szeretetét szívünkben őrizzük. Felesége Piroska, egyetlen lánya, veje, unokája.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, ID. RICHTER JÓZSEF hosszan ágyhoz kötve, hosszú betegség után 87 évesen eltávozott közülünk. Utolsó útjára kísérjük május 29-én 16 órakor a borsi kápolnától. Nyugodjon békében, álma felett az Úr őrködjön! Búcsúzik tőle fia Jocó, menye Irénke és fogadott unokája Andrea.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló RICHTER családnak a szeretett édesapa elvesztése miatt. Melinda, Szabolcs és Cintia.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal a szeretett édesapa, ID. RICHTER JÓZSEF elvesztése miatt. A Szilágyi család.

*

Őszintén együtt érzünk sógorunkkal és családjával szeretett édesapja, ID. RICHTER JÓZSEF elvesztése miatt. A Borzási család és Erzsike.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki vejünknek és családjának szeretett édesapja, ID. RICHTER JÓZSEF elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Vass család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, id. LOVAS GÁBORRA (Hegyközcsatár), aki 2 éve örökre itthagyott bennünket. „Lám, ennyi az élet gondoltad-e,/Egy pillanat és mindennek vége./ Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./ Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,/ Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek./A jó Isten örködjön pihenésed felett. A gyászoló család.

*

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy szerettünk, CZIBULÁK GÁBOR életének 91. évében elhunyt. Köszönet azoknak akik mellettünk álltak. Szerető fia Sanyi, menye Dalma, unokája Sándor.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem életem legfájdalmasabb napjára, amikor ma 15 éve egyetlen, imádott fiam,
HARSÁNYI LÁSZLÓ JÁNOS szerető szíve megszűnt dobogni. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Örökké bánatos édesanyja, Böbe.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, a csodálatos feleségre, anyára, gyermekre, SZELEJAN ANNA MÁRIÁRA
(Anci) aki június 2-án lesz 3 éve, hogy nincs közöttünk. Nem érhette meg hogy lássa a nemrég született kisunokáját. Az összetőrt szívű család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VÁRI GIZIKÉNEK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Magyarországi és Nagyváradi Voloncs család.

Címkék: