Gyászhírek 2015. május 28.

Gyászhírek 2015. május 28.
„Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A feltámadás reménységében búcsúzunk volt munkatársunktól, BARABÁS ZOLTÁNTÓL. Nyugodjon békében. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és munkaközössége.


Megpihent a dolgos, jó apai szív, / Áldás és hála övezi a sírt, / Szerető férj voltál, drága édesapa, / Bánatos családodnak most őrangyala.” Fájó szívvel emlékezünk SZŰCS ISTVÁNRA (Mezőtelegd) halálának 21. évfordulóján. Szerető felesége Mária, lánya Marika és unokája Ioana.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, hogy elvesztettem drága feleségemet, ERDEI ILONÁT (Érmihályfalva). Egy tavaszi napon életed véget ért, bánatot és gyászt rám hagyva, hirtelen elmentél. Nem hallhatom hangod, nem lehetek már soha többé veled. Nem láthatom a bátyadt, drága, beteg szemed. Nem fogom már elgyengült, beteg kezed. Nem simogathatom drága, kicsi fejed. Az életed nekem ajándék volt, téged életem végéig elfelejteni nem lehet. Nagyon szeretlek. Bánatos férjed Vili.

*

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra. Az 5-ös Számú Középiskola 1965-ben végzett XI.D. és XI.E. osztályai, az 50. éves érettségi találkozós öregdiákok.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, sógorra, FAZEKAS LÁSZLÓRA halálának 20. évfordulóján. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen. Emlékét örökké megőrizzük. Felesége Erzsike, lányai Ágica, Enikő, fia József és vejei, menye, 6 unokája és sógornője Irénke.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, a nagyszülőkre és dédikre, GROF KÁLMÁNRA (1984. május 29.) GROF ROZÁLIÁRA (szül. SZERZŐ, 2012. május 28.), valamint a testvérre és nagybácsira, IF. GROF KÁLMÁNRA (2008. május 8.)
Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Fia, lánya és családjaik.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága nővértől, SZILÁGYI IRMÁTÓL (Biharpüspöki). Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Húga Deák Kató és családja Chicagóból.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, anyós, BIZTON GIZELLA (szül. BARABÁS) életének 77. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt. Teme tése pénteken, 29-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család: unokái Csongor és Szabolcs, lánya Judit, veje Sanyi, testvérei Ernő és Laci és családjaik.

*

Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, az anyós, nagymama, dédmamánk, SZILÁGYI IRMA
(szül. VERESS, Biharpüspöki) hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, 87 éves korában csendesen elhunyt. Temetése május 30-án 14 órakor lesz a biharpüspöki gyászháztól. Gyászolják leányai Irma, Magdika, fia Pisti, unokái és dédunokája és az egész család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága sógorunktól, BÖRDŐS ALBERTTŐL. Sógornője Jolán és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága keresztapámtól, BÖRDŐS ALBERTTŐL. Keresztlánya Andrea és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és testvér, BÖRDŐS ALBERT (Bors)
életének 74. évében rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. „Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp rendelkezett. Küzdöttem, de már nem lehetett, szeretteim, Isten veletek!” „Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél.” Örökké bánatos feleséged és szerető családod.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, BÖRDŐS ALBERT 74 évesen hirtelen elhunyt. Temetése a borsi ravatalozóból május 28-án d.u. 15 órakor. „Köszönjük, hogy Édesapánk lehettél és egész életedben miértünk küzdöttél. Emléked szívünkben örökké élni fog. Szerető lányod Vali, vejed Petre és imádott unokáid Józsi és Dániel.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki keresztanyunak és a családnak drága keresztapánk, BÖRDŐS ALBERT hirtelen halála miatti fájdalmas gyászukban. „Aki hisz én bennem, az ha meghal is, él.” Az örök feltámadás reményében, keresztlányod Ildi, párja Sanyi, Lacika és Bogi.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki testvéremnek és családjának, szeretett sógorunk, BÖRDŐS ALBERT hirtelen halála miatti fájdalmukban. Nyugodj békében, drága lélek! Id. Kerezsi Imre és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, BÖRDŐS ALBERTTŐL (Bors), akinek jóságos szíve örökre megszűnt dobogni. Lelked elszállt, mint hópihe a fényben, ragyogsz ránk fényesen, csillagként az égen. Emléked szívemben őrzöm. Bánatos nővéred Magda.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Tizenöt éve, hogy szeretett lányunk, PÉK ERIKA
(élt 18 évet) itthagyott minket. Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről és lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Nélküled szomorú a szívünk, üres a házunk és nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Tudom, hogy ha hazajönnél, visszahoznád a szeretetet és letörölnéd arcunkról az érted hulló könnyeket. Egy a remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled. Adjon az Isten örök nyugalmat! Örökké bánatos szüleid.

*

Elhagytál egy házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Elfogadni lehet, megérteni nem, a hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem. De tudjuk, jobb helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemelsz. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ANDRIDAN ICÁRA halálának 2. évfordulóján. Szentmise érted, május 30-án 18 órakor a Barátok-templomában. Szerető férje Liviu és lánya Edina.

Címkék: