Gyászhírek 2015. május 27.

Gyászhírek 2015. május 27.
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak és jó barátoknak, akik halottunk SZÁNTÓ FERENC elhunyta miatt érzett mély gyászunkban mellettünk álltak és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló, bánatos család.


Mély megrendüléssel értesültem egykori munka- és harcostársam, BARABÁS ZOLTÁN költő, újságíró, szerkesztő, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tájékoztatási szolgálatának volt vezetője, a Partiumi Írótábor főszervezője váratlan haláláról. Református egyházunkért és nemzeti kultúránkért végzett több évtizedes szolgálata iránti elismeréssel búcsúzom tőle, emléke legyen áldott! Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a hozzátartozóknak. Tőkés László.

*

Búcsúzunk kedves ismerősünktől, BARABÁS ZOLTÁNTÓL. Isten veled Zoli, pihenj békében! A Muhari család.

*

Szomorúan búcsúzunk drága húgomtól, PAPP JÓZSEFNÉTÓL (szül. SZILÁGYI ILONA, Bihar), aki 64 évesen Budapesten visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében. Belenyugvást és vigasztalódást az egész családnak. Osztozunk fájdalmatokban. Bátyád Szilágyi József és családja Nagyváradról.

*

Mély fájdalommal, hulló könnyekkel emlékezem drága férjemre, arra a napra amikor itthagyott. NAGY JÁNOST
ma 9 éve elrabolta tőlem a kegyetlen halál. Szememből könnyek, szívemben a bánat, fájó sebem nem gyógyul meg soha, nincsen nappalom, éjszakám, bojongog egymagamban a nagy világban, mert a fájdalmat leírni nem lehe,t csak letörölni a hulló könnyeket. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat. Örökké bánatos feleséged Rózsika, Öcsi és családja.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, ID. ILYÉS FERENCRE halálának 11. évfordulóján. „Ülök és nézegetek rólad egy képet,/ S közben felidézek egy régi emléket./ Könnyeim mögött látom arcodat,/
Szívem fáj, tisztán hallom hangodat!/ Számunkra te sosem leszel halott,/ Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló fia Jancsi, menye és unokája Alice.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeretett halottainkra, TÓTH MIHÁLYRA (élt 72 évet, Biharszentjános)
halálának 9. évfordulóján. Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak őrangyala. Sírod előtt áll szerető családod, pihenj békében, legyen szép az álmod! Gyászolja felesége, lánya és unokája.

*

ID. TÓTH ATTILÁRA (élt 47 évet) halálának 5. évfordulóján. Nem lesz már nap az életünkben, hogy nem lesz könny a szemünkben. Sír a lelkünk, mert itthagytál drága szerettünk. Rövid volt az élet, de hosszú legyen álmod, zokogva őrizzük csendes nyugvásod. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenhessen! Bánatos édesanyád, húgod Ildikó és keresztfiad Lali.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, VÁRI SÁNDOR életének 79. évében hirtelen elhunyt. Emléke legyen áldott! Búcsúzik tőle felesége Vári Gizella.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, VÁRI SÁNDORTÓL, aki hirtelen halállal távozott el tőlünk. Temetése ma, 2015. május 27-én 11 órától a városi kápolnából. Búcsúznak tőle gyermekei Marika, Sándor és azok családjai.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, VÁRI SÁNDORTÓL. Sógornője Emike, unokahúga Sinkó Emma és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a legdrágább keresztapától, VÁRI SÁNDORTÓL. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
Editke és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, VÁRI SÁNDORTÓL. Kérünk édes, jó Istenünk, hogy lelke csendesen pihenjen! Sógornője Teréz és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel veszünk végső búcsút szeretett sógorunktól, VÁRI SÁNDORTÓL. Nyugodjon békében!
Sógornője Magdi és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett sógorunktól, VÁRI SÁNDORTÓL. Emléke legyen áldott! Jolika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága keresztapámtól, VÁRI SÁNDORTÓL. Emléke bennünk él tovább! Liviu és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom a szeretett sógortól, VÁRI SÁNDORTÓL. Nyugodjál békében! Sógornőd Keresztes Mária.

*

Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk a szeretett férjtől és apától, NILGESZ LÁSZLÓTÓL, aki 67 éves korában távozott közülünk. Temetése 2015. május 27-én 14 órakor lesz a köröstarjáni kápolnából. Gyászolja felesége Rózsika, fia Laci és leánya Viola.

*

Isten akaratában megnyugodva, a viszontlátás reményében búcsúzom szeretett bátyámtól, NILGESZ LÁSZLÓTÓL,
aki 2015. május 25-én 67 éves korában elhunyt. Temetése 2015. május 27-én d.u. 14 órakor lesz a köröstarjáni „Isten Irgalmasság” temetőkápolnából. Gyászolja húga Marika, férje Pityu, Erika, Laci és Dóra.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra amikor ma egy éve eltemettük drága halottunkat, TARSOLY ILONÁT (szül. CSER, Biharszentjános). Egy tavaszi napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, emlékedet megőrizzük egy életen át. Örökké sirató édesanyja, testvére, sógornője és unokaöccse.

*

„Csak egy könny voltam, aki porba hull,/ Csak egy sóhaj, aki égbe szabadul,/ Csak egy csók, aki hideg kőre lel,/
Csak egy szó, kire visszhang nem felel.” Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. TÓTH ATTILÁRA
(élt 47 évet), aki 5 éve hagyott is bennünket. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Nem tudtál búcsúzni, nem volt időd, a jó Isten hívott és menned kellett. Imádtad a családod, minket szerettél, akkor voltál boldog, hogyha segíthettél. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmid, s nyugalmad nem zavarja senki. Életed elszállt mint a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes csillag. Mikor felkeressük végső nyughelyedet, letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, s szeretetünk ragyogja be síri világod. Örökké bánatos felesége, fia és anyósa.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára, ILLÉS JÓZSEFRE (Fegyvernek), akit ma 16 éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál és a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, ILLÉS ETELKÁRA, aki 14 hete hagyott itt minket. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/ Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék./ Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Szívünkben a fájdalom és a szeretet./ Őrködj sírjuk felett Istenem,/ Hogy csendes álmukat ne zavarja semmi sem.” Nyugodjanak békében! Örökké bánatos leánya Benke Piroska és családja, Zoli, Timi és Zolika.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága keresztfiunkra, ID. TÓTH ATTILÁRA (Biharszentjános), akinek ma 5 éve, hogy utolsót dobbant jóságos szíve. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. A temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Bánatos keresztszüleid.

*

Már egy éve, hogy eltávozott örökre a szeretett anya, nagymama, ALBIRT IRÉNKE (síteri születésű). Szomorú szívvel emlékezik rá: fia, menye, két unokája és bátyja.

Címkék: