Gyászhírek 2015. május 26.

Gyászhírek 2015. május 26.
Őszinte részvétünket fejezzük ki DARVAS SZILÁRDNAK szeretett nagymamája, TAKÁCS MARGIT elvesztése miatti gyászában. A Pásztai család.


Őszinte részvétünket fejezzük ki DARVAS SZILÁRDNAK, kollégánknak szeretett nagymamája elhunyta miatt érzett gyászában. A Mol Románia telegdi telepének munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, KULPINSZKI TIBORRA halálának 12. évfordulóján és a szeretett sógornőre és keresztmamára, KULPINSZKI BORBÁLÁRA halálának 2. évfordulóján. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, SZILÁGYI IRÉNRE (Csatár) halálának 1. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünk őrzi drága emléked.” A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SIMON GYULÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. vezetősége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SIMON GYULÁNAK a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Sao Team Kft. talpaló részlegének munkaközössége.

*

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk a drága férjre és édesapára, SOMOGYI KÁROLYRA halálának 15. évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek. Felesége Teri és egyetlen lánya Mónika.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. KOCSIS ILDIKÓRA, aki ma 3 hónapja örökre itthagyott bennünket. „Sohasem halványul szívünkben emléked, / Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted!” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. SZŰCS JÓZSEFRE (Érmihályfalva) halálának első évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Fájó szívünk őrzi drága emlékedet.” A gyászoló család.

*

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezem egyetlen, drága nővéremre, volt váradszöllősi lakosra, ÖZV. MUCC LAJOSNÉRA
(szül. BORDÁS MÁRIÁRA, 1928–2014) halálának egy éves évfordulóján. Az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodj békében, drága lélek. Szerető testvére László.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. FARAGÓ GYÖRGYNEK és családjának a nemes lelkű édesapa, nagyapa és dédapa, FARAGÓ MIHÁLY elvesztése miatt ért mély fájdalmukban. Kegyelettel őrizzük emlékét. Emike és Iván.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk egykori osztálytársunktól, barátunktól, FADGYAS GUSZTÁVTÓL. Együtt érzünk a gyászoló családdal. Nyugodj békében kedves GUSZTI! Emlékedet megőrizzük. Volt osztálytársai a Velencei 2. Számú Ált. Iskolából.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Fagyas családnad a szeretett férj, apa, após, nagyapa, FAGYAS GUSZTÁV elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Glatz család.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, TAKÁCS MARGIT megtört szíve 2015. május 21-én, életének 83, évében végleg megpihent. Örök nyugalomra 2015. május 25-én helyeztük a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A szerető unoka Darvas Szilárd és párja Körösfői Anna.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki DARVAS SZILÁRDNAK és ANIKÓNAK a drága nagymama, kedves szomszédunk,
TAKÁCS MARGIT elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Burian család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, MOS MÁRIÁRA halálának 5. évfordulóján. Feledni nem lehet kit szeretünk. Emléke itt van örökké velem. Bánatos lánya Sanda és családja.

Címkék: