Gyászhírek 2015. május 22.

Gyászhírek 2015. május 22.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy hosszas szenvedést követően 78 éves korában hazatért Teremtő Urához DR. BOROS MÁRIA (BABU). Pénteken 11 órakor kísérjük utolsó földi útjára a Steinberger kápolnából. Testvére Boros Zoltán és a gyászoló család.


Fájó szívvel búcsúzunk DR. BOROS MÁRIÁTÓL, (BABUTÓL), kedves évfolyamtársunktól és barátnőnktől. Dr. Bíró András és Sára.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, id. PATAKI GYULÁRA (Szalárd) halálának hetedik évfordulója alkalmából. Emléke bennünk él. Bánatos családja.

*

„Múlnak a napok, s az évek, szívünkben örökké él az emléked. Borulhat rád a temető csendje, mi szeretni fogunk mindörökre.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, SCHEK JÁNOSRA (Margitta) halálának 4. évfordulóján.
Gyászoló felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bonta Julikának és családjának a szeretett édesanya, nagymama, dédike elvesztése miatt. Nyugodjon békében. A Mendli család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett sógornőre és keresztanyára, SZEMES EMÍLIÁRA halálának első évfordulóján.
Sógornője Török Irma, keresztfia András és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre és az önfeláldozó édesanyára, SZEMES EMÍLIÁRA (szül. TÖRÖK, Apátkeresztúr, a Ruhagyár volt nyugdíjasa), kinek e hó május 25-én lesz egy éve, hogy hosszú szenvedés után megpihent. Emlékét örökké megőrizzünk. Férje Jóska, fia István, menye és unokája Szegedről.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FADGYAS ATTILA kollégánknak, szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A „Lemnul” Szövetkezet munkaközössége.

*

Fájdalommal emlékezem szeretett, volt szomszédasszonyomra, kolléganőmre, SZEMES EMÍLIÁRA, akinek e hó május 25-én lesz egy éve, hogy fájdalmas, hosszú, türelemmel viselt betegségben elhunyt. EMIKÉM, emlékedet megőrzöm. Onodi Ida.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, SZALAVETZ GIZELLÁRA, akit vasárnap, május 24-én 3 éve elragadott a kegyetlen halál szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése békés. Szerettünk, szeretünk, öröké szeretni fogunk. Emlékeznek gyermekei, unokái és dédunokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk VITÁLYOS GYULÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk barátainkkal és ismerőseinkkel, hogy PALLADE AUGUSZTIN temetése május 22-én 15 órakor lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára és nagymamára, MURÁNYI (NUTIU) LIVIÁRA, aki három éve távozott közülünk. Emlékét őrzi fia Öcsi, menye Anikó, unokája Attila.

*

Ma 11 éve, hogy a szeretett férj, önfeláldozó apa és nagyapa, SZŰCS GYULA (élt 61 évet, Margitta) elhunyt. Csillag volt, mert szívből szeretett,/ S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./ Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/
De szívünkben él, és örökre ott marad./ Nevessetek és gondoljatok rám,/ Hiszen én itt vagyok veletek,/ Csak én az út másik oldalán megyek. Pihenj békében! Emlékezik felesége Margit, lányai Laura és Dalma, unokái Karcsika, Blanka és Ármin, valamint vejei.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk drága, jó szüleinkre, LACZI ISTVÁNRA és LACZI ILONÁRA (Értarcsa) halálának 22. illetve 7. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető leányaik Viola és Edit családjaikkal.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk drága, jó szüleinkre, FÖEDL JÁNOSRA és FÖEDL VERONIKÁRA (Margitta) halálának 8. illetve 2. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Szerető fiaik Péter és József családjaikkal.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, apósra, IZSÁK JÁNOSRA (Kisnyégerfalva,) aki 6 hónapja itthagyott bennünket. „Kölcsön adtad nekünk Uram! / És ő a mi boldogságunk volt. / Visszavetted és mi visszaadtuk panasz nélkül, / De fájdalommal teli szívvel. / Köszönjük neked Uram, / Hogy ő a mienk volt és az is marad, / Mert aki szerettei szívében él, / Az nem hal meg soha, / Csak távol marad.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékét őrzi bánatos felesége, fia, szerető két lánya, menye, vejei, unokái Ricsi, Feri, János, Ákos és Boglárka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. SÁNDOR KÁROLYRA halálának 9. évfordulóján. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben a fájdalom és bánat nem szűnik meg. Mert te voltál a jóság és a szeretet, felejteni téged nem lehet. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké bánatos feleséged és családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. MUNKÁCSI SÁNDORRA halálának tizedik évfordulóján. Egy könnycsepp a szemünkben érted él./ Egy gyertya az asztalon érted ég./ Egy fénykép mely őrzi emléked,/ Egy út mely elvitte életed./ Bánat és fájdalom örökké megmarad,/ Mindig velünk leszek, az idő bárhogy is halad. Szerető családod.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek GALI ÁGNES MÁRIA temetésén. Férje János, két lánya Ágnes, Tünde és két unokája Alecsandra és Zsófi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra, KOVÁCS ERZSÉBETRE (szül. LOVAS, Diószeg), aki 10 éve elhunyt. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki ha baj van, megfogja a kezed. S, hogy milyen fontos is volt ő neked, csak akkor érzed, ha már nem lehet veled. Köszönjük, hogy lelked lelkünkbe írtad, nincs hatalma felettünk a sírnak. Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod a lelkünkben marad. Még ma is fáj hiányod és örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad!” Örökké bánatos férje, fia, lánya, veje és unokája.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mi drága kincsünkre, DIENES JÁNOSRA, aki már 7 éve itthagyott bennünket. Szerető férj voltál, a legdrágább édesapa. Bánatos családodnak őrangyala. A múltba visszanézve, valami nagyon fáj. Keresünk, de már nem vagy velünk. Szívünkben itt él emléked örökre. Ha látni akarunk felnézünk az égre. Ahol csillagként ragyogsz nekünk örökre. Emlékezik rád örökké bánatos feleséged Ilu és egyetlen, téged imádó lányod Babi.

*

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csendesen. Szeretettel emlékezünk a drága gyermekre, KATONA ATTILÁRA, aki ma 6 éve hunyt el és szeretett férjemre,
KATONA ZSIGMONDRA, halálának 21. évfordulóján. Emlékük szívemben örökké él. Özv. Katona Rozália, keresztmamád Bozsó.

*

„Mióta elmentél, semmi sem számít,/ hisz nem láthatod már a föld csodáit./ Szeretni mentél a felhőkön át,/
s veled repült az egész világ.” Május 24-én ünnepelné 30. születésnapját a drága gyermek és testvér, DOMJÁN TIMEA-CSILLA, (élt 22 évet) de a sors másképp akarta, mert ők ketten, TIMI és ZSOLTI, soha nem fognak megöregedni. Nyugodjatok békében. Anyu, apu és nővéred Reni.

*

SZÉKELY FERENCNEK sok szeretettel csendes nyugalmat kíván nászasszonya Maria Schmaus és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága, jó férjemre, JÁGER SÁNDORRA (Mezőtelegd) halálának 10. évfordulóján. Feledni nem lehet kit szeretünk, emléke itt van örökké velem. Bánatos felesége Marika.

*

50 éves érettségi találkozó alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra: NUTESCU OCTAVIA, PÉTER MÁRIA, REVILÁK, MÁRIA, SZÁMTARTÓ KORNÉLIA, TÓDOR BÉLA osztálytársainkra: KALLA MÁRIA, KERESZTÉLY ERZSÉBET, PAP GÉZA, RADÓ ÁGNES. A 3-as Számú Középiskola XI.D osztály 1965-ös végzősei.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleimre, LUKÁCS ILONÁRA és LUKÁCS JÓZSEFRE haláluk harmadik évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Jóska és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára és édesanyára, KÓTI ERNŐRE (2007.máj.25), KÓTI EDITHRE (2011.máj. 25) (Élesd) haláluk évfordulóján. Fia, lánya, menye, veje és unokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZABÓ ISTVÁN (kémeri lakos) életének 82. évében elhunyt. Temetése május 22-én délután 15 órakor lesz a kémeri kápolnából. Gyászolja fia Béla, menye Piri és unokája Enikő.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, SZABÓ ISTVÁN (kémeri lakos) életének 82. évében elhunyt. Temetése május 22-én délután 15 órakor lesz a kémeri kápolnából. Gyászolja fia István, menye Irén, unokái Móni és István, unokaveje Attila és dédunokája Chyntia.

*

Együtt érzünk kedves kollégánkkal, SCHMAUSZ JUDITTAL most, mikor szeretett édesapját kíséri utolsó földi útjára. „És az örök világosság fényeskedjék neki!”Az „Avram Iancu” Határrendőrképző Iskola.

Címkék: