Gyászhírek 2015. május 21.

Akt.:
Gyászhírek 2015. május 21.
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁNTÓ ANNÁNAK és ATTILÁNAK a szerető férj és édesapa, SZÁNTÓ FERENC elhunyta miatt. Nyugodjon békében! Kinga, Károly és Denisz.


Fájó szívvel búcsúzom keresztapámtól, SZÁNTÓ FERENCTŐL, akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Ungi Márton és családja.

*

Az Ady Endre Líceum közössége megrendülten búcsúzik a kollégától, baráttól, TUDUKA OSZKÁR tanár úrtól, aki évtizedeken át oktatta, nevelte tanítványait legjobb tudása szerint. Bölcsességét, éleslátását, kiváló humorát mindannyian szívünkbe zártuk. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Szeretteinek őszinte együttérzéssel ezúton nyilvánítunk részvétet.

*

Szeretett, nagyrabecsült kollégánk, barátunk, OSZI búcsúzunk tőled. Őszinte részvétünk a családnak. Nyugodj békében. Fodor Feri és Stark Erzsike.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett tanárunk, TUDUKA OSZKÁR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Szent László Gimnázium 1995-ben végzett XII. A osztálya.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TUDUKA ÉVÁNAK és családjának szeretett férje, TUDUKA OSZKÁR elhunyta miatti fájdalmában. Volt osztálytársai és osztályfőnöke.

*

Kérem TUDUKA OSZKÁR hozzátartozóit fogadják őszinte részvétemet. Sokoldalúan művelt, kedves, szerény ember volt. Élményt jelentett hallgatni mikor irodalomról, zenéről beszélt. OSZI, nyugodj békében. Gorondi Era.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak TUDUKA OSZKÁR tanár úr elhunyta miatt érzett fájdalmában.
A volt „Borromei Szent Károlyról” elnevezett Teológiai Főiskola 1993–1998-ban végzett hallgatói.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút szeretett, volt osztályfőnökünktől, TUDUKA OSZKÁRTÓL. „Akik lakoznak csendben valahol,/Szomorúfűz akire ráhajol,/Akinek sírján halvány mécs lobog,/A gyötrődést azok már régen feledték,/Mi sírva élünk, ők meg boldogok.” (Ady 1903, Nagyvárad) Az 1963–64-ben végzett XI.C osztály esti tagozat volt tanítványai.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, ID. TÓTH TIBOR temetésén részt vettek és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, FADGYAS GUSZTÁVTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik testvére Sándor, sógornője Panni, keresztfia Csaba és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától, FADGYAS GUSZTÁVTÓL (Fugyi),
aki életének 64. évében hirtelen elhunyt. Itthagytál minket, elmentél hirtelen, drága szíved megpihen a mennyben. Temetése pénteken 15 órakor a fugyi kápolnából. Fájdalommal búcsúzik felesége Ica, fia Attila.

*

Megrendülten veszünk búcsút szeretett vejemtől, a sógortól, FADGYAS GUSZTÁVTÓL, aki hirtelen elhunyt.
Búcsúzik anyósa, sógora Pali és sógornője Gyöngyi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, FADGYAS GUSZTÁVTÓL. Búcsúzik sógornője Julika és sógora Lajcsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, FADGYAS GUSZTÁVTÓL. Búcsúzik sógornője Teri, sógora Pityu és családjuk.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett komától, FADGYAS GUSZTÁVTÓL, aki életének 64. évében csendesen elhunyt. Emlékét szívünkben örökre élni fog. Komája Béla és felesége Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, FADGYAS GUSZTÁVTÓL, aki életének 64. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik keresztlánya Laura, férje Gyöngyi és komaasszonya Ilonka.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett apóstól és nagyapától, FADGYAS GUSZTÁVTÓL, aki 64. életévében csendesen megpihent. Szívünkben örökké élni fog. Unokája Brigitta, menye Anikó és családja, násza és nászasszonya.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, anyatárs, GÁL ANNA
visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése f.hó 22-én, pénteken a hegyköztótteleki kápolnából 14 órakor. Búcsúzik tőle az egész család.

*

Búcsúzunk anyánktól, POLMAN PÉTERNÉ ERZSÉBETTŐL. Temetése a városi temető Steinberger kápolnából 2015.05.22-én, pénteken 13 órakor. Nyugodjon békében. Gyászoló családja, Dr. Polman Erzsébet és Cioara Dan.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, BODA ISTVÁNRA (Mezőtelegd) halálának 14. évfordulóján, és BODA JULIÁNNÁRA halálának 10. évfordulóján. Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Emlékünket örökké megőrzik, lányai, veje, unokája, unokaveje és két dédunokája.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy hosszas szenvedést követően hazatért Teremtő urához 78 éves korában DR. BOROS MÁRIA (BABU). Pénteken 11 órakor kísérjük utolsó földi útjára a Steinberger kápolnából. Testvére Boros Zoltán és a gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, SÁNDOR JÁNOSRA halálának 11. évfordulóján. Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit a szívünk hordoz némán csendesen. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, amíg élek, őrzöm emlékedet. Bánatos feleséged Ani.

*

„Az élet múlik, de az emlékek élnek.” Fájó szívvel emlékezünk KAJÓ ANDRÁSRA (Mezőbikács) halálának harmadik évfordulóján. Unokája Beáta, férje Jenő és dédunokája Nórika.

*

Fájó szívvel emlékezünk KISS ISTVÁN IMRÉRE halálának 1. évfordulóján. „Ne búsuljatok. Nekem már nem fáj semmi. / Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. / Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.” Szerető feleséged, gyermekeid és családjai.

*

Megrendülve fejezzük ki végső tiszteletünket GAÁL ANNA (ANNUS néni) előtt. Részvétünk a gyászoló családnak.
A piaci méhész kollégái.

*

Fájdalommal búcsúzunk ANNUS nénitől. Erzsike és Magdus.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett apánk, nagyapánk és rendkívüli apósunk, KABÖDI IOSIF elhunyt. Temetése ma, 21-én 15 órakor lesz a városi kápolnából. Nyugodj békében. Búcsúznak fiai Dorel és Zoltán családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOMSA ANTALNAK és családjának szeretett testvére elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A SAO TEAM Kft. vezetősége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki KOMSA ANTALNAK szeretett testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A SAO TEAM Kft. munkaközössége.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa és dédnagyapa, FARAGÓ MIHÁLY a volt építkezési szövetkezet (Cooperativa Constructorul) elnöke 2015. május 20-án, 93 éves korában elhunyt. Temetése 2015. május 21-én (csütörtökön) 14 órakor a városi temető, városi kápolnájából lesz. Nyugodjék békében. Búcsúzik tőle: fia, menye, unokája és családja, dédunokája.

*

„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Fájdalomtól megtört szívvel, de megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, SZÉKELY FERENC (Biharfélegyháza)
69 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése május 22-én, pénteken 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Nyugodjon békében! Gyászoló felesége Juci, lánya Judit, fia Fercsi, veje Józsi, menye Emese, unokái Johanna, Naty, Edwin és Sabine.

*

50 éves érettségi találkozó alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra. SZÁMTARTÓ KORNÉLIA
(osztályfőnök) MANOLESCU IRÉN, NÉMETH LAJOS, MÁRTON PÉTER, PÉTER MÁRIA, ROMAN LIVIA,
TODOR BÉLA, VONHÁZ ROZÁLIA. Osztálytársaink: BALOGH ZOLTÁN, KÁLMÁN KÁROLY, LÁZITS ZOLTÁN,
SERDÜLT ILDIKÓ, SZABÓ LÁSZLÓ. A 3-as számú Középiskola XI. A osztály 1965-ös végzősei.

*

Születésnapodon egy csokor virággal emlékezünk rád sírodnál, BÓDI JÁNOS. Emléked örökké őrizzük. Edit és Tímea.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, KISS ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Szerető nővére Marika és sógora Misi.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, TÓTH SÁNDORRA
(az Electrometal volt dolgozója), akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Gyászoló feleséged, fiaid, menyeid és unokáid.

Címkék: